VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/12/733608f74d9ffd2e4d8a0386eb02bd86fdb2b0c4.jpegHOA HẬU GIANG HỒ (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/85205e26328e2a8760d2dd5128e469105b66a4c7.jpegNHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/67b3c96fb5272ffe6e7c3ca27351b827f6649912.jpegPHÁP SƯ MÙ: AI CHẾT GIƠ TAY (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/0950f57c167d7d3b681973c57795edacbdcaf6cf.jpegDOCTOR SLEEP (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/8df2fe681bcd0b6c5abec70e25f5ae80cd05aac7.jpegĐÙA VỚI LỬA(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/44174e3e48d670c80d7062ff25b2fc3c33a97f92.jpegMA GƯƠNG 2 (C18)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/ca3eb692dd9cae9e34edf9e4cd3b2d4d27186a30.jpegKẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/ab76bf8f46a45a61e8dc02a75f0d1b8484b7541c.jpegĐẠI DỊCH TỬ THẦN (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/356819bfb5d1cffa9fb45957c93361245739dae3.jpegSALMA VÀ ĐIỀU ƯỚC NHIỆM MÀU (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/9636eee11b27c08fb3df7358a4b79ca4f4bebe7b.jpegĐỒI ĐỊA ĐÀNG (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/922048158b1c8d0a75ed1b72d1dbd08da4880ede.jpegBẮC KIM THANG (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/5610d9aa08573d3449091cdad3e4782b3fb8f3f1.jpegỨNG DỤNG TỬ THẦN (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/28f2902d3d0b10c2b8b6137e61e9daf2c8e04d31.jpegMALEFICENT TIÊN HẮC ÁM ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau