VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/11/b087067db0e88e9ee009ce2d3b09461bf9e3f607.jpegNgọn Núi Giữa Hai Ta (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/088e901c88286b6e3b2f802d67321b5af483a10b.jpegKhách Sạn Ma (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/383bab53def3b844aa92f24445210c7f61a07188.jpegMark Felt: Kẻ đánh bại nhà trắng (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/28911e0f814fe96228311fb054b5acbf9c788c22.jpegLiên Minh Công Lý (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/97c86ddd9149f3024f0cba87cc2e9fb94f7ffaa5.jpegHiểm Họa Rừng Chết (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/3dc7bd371426f7d62991a16c9e2fb1f8a9b5a443.jpeg(Lồng tiếng Việt) - Pokémon The Movie 20: Tớ Chọn Cậu(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/6ceb3b4a8531f097cf4df6ddadddc08a59407190.jpegCô Ba Sài Gòn(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/10/e5d4d0ab18e540145dab47a0df49e00c6524cb7f.jpegCOCO(2D)/uploads/media/default/0001/11/4175f8dfc6ae2b79130064130540f391f7c2057f.jpegMẹ Chồng(2D)/uploads/media/default/0001/11/ccd71f928f740dbc05774fc940fcf74734609835.jpegÁn Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông(2D)/uploads/media/default/0001/11/9c20358679cb4794e349766a5bb580819986eb94.jpegGiấc Mơ Mỹ(2D)/uploads/media/default/0001/11/cae32b3730a7387abb1f944707ac473cbcc86406.jpegBố Ngoan Bố Hư 2 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/7a154bf076e1b830606b89955bc02596b7bdc5b0.jpegSự Nổi Loạn Hoàn Hảo 3 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/17fc25a017dabab18f1ae842a08e4610c09357ec.jpegStar Wars: Jedi Cuối Cùng(2D)/uploads/media/default/0001/10/0db9e17b8c2693851885265f3b428b02032ea675.jpegLôi Báo(2D)/uploads/media/default/0001/11/698c21dd6568a3f9786bd74286957eea4f7000ce.jpegFerdinand Phiêu Lưu Ký(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/7b9be7dd2a85472a2f953e896a72dab4fb913895.jpegBậc Thầy Của Những Ước Mơ(2D)
  • Platinum Nha Trang
    19/11 - Chủ Nhật20/11 - Thứ 221/11 - Thứ 3
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau