VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/11/7618b2c6ecb410c73ae91b998d61d88867338a57.jpegVùng Đất Câm Lặng ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/a454232c338b576c9baee3e960d5031c1ee5bce9.jpegHạ Cuối Tình Đầu ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/67335a73ace4d1307d25ce31deefd211e8347624.jpegSIêu Thú Cường Nộ ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/30161170e9a5172e0d5e1750fde14500e38e24c4.jpegYêu Em Bất Chấp ( Phim Cấm Khán Giả dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/d171843f2eeb7f72b4c490ae336f599a3c29226a.jpeg(DUB) Harvie Và Bảo Tàng Ma Thuật(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/d171843f2eeb7f72b4c490ae336f599a3c29226a.jpeg(SUB) Harvie Và Bảo Tàng Ma Thuật(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/b56c75de5fdaa0ff39a2017f1d881610490fe888.jpegChuyện Ma Lúc 3 Giờ Sáng ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/c3454cf5570d82a74e211d62499e5186ccdea1e1.jpegReady Player One: Đấu Trường Ảo ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/257a76639e4b08c7250dc638a02bf67d0673fc98.pngÔng Ngoại Tuổi 30 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/e6b65f457c7d3d88104dc09c951b33168c26ba9c.jpegTháng Năm Rực Rỡ ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/cefd6ef38e2de95c8224cfe4730310cb1641b929.jpeg(SUB) CHARMING: Hoàng Tử Hào Hoa(2D)/uploads/media/default/0001/11/430718a13393ab350dc8aada215461dd282cc140.jpeg(DUB) CHARMING: HOÀNG TỬ HÀO HOA(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/3e2c35becde599b8fbead121a866c2f9ea8461fc.jpegLật Mặt: 3 Chàng Khuyết ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/420426c2f898f7ce16a8ffcbefc981905830334d.jpegĐặc Vụ Bất Chấp ( Phim Cấm Khán Giả dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/d89892d82f93c3dd5b23c7dccb725b2111a7392e.jpegAVENGERS: Cuộc Chiến Vô Cực (Phim Cấm Khán GIả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/9da84193d96abc3738f63122dacce1dac2d55369.png100 Ngày Bên Em (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/4518f5401f65df0b80884730f0f13595c193d514.jpeg(DUB) NGỖNG VỊT PHIÊU LƯU KÍ(2D,)(P)
  • Platinum Nha Trang
    20/04 - Thứ 621/04 - Thứ 722/04 - Chủ Nhật25/04 - Thứ 4
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau