VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/11/e100dc1ef8bf90e67fb11cdcca4f910aaf7b3934.jpegSinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/7e6644115170cb7492b74eabc2da0b298032f31c.jpegTHẠCH THẢO(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/890521aa83a7446ea1709cc3cb78e936c274bcee.jpegTHE GRINCH(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/890521aa83a7446ea1709cc3cb78e936c274bcee.jpegTHE GRINCH(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/b78dede7a3155777f53a1581c5a9d6386549fe48.jpegCô Gái Trong Lưới Nhện Ảo ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi )(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/53c6a41f9cf374e079f31d7aec54a0319aa431ea.jpegKẹp Hạt Dẻ Và Bốn Vương Quốc(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/65b9f51947af3f8b51cfee5c5727aa1b9fdbb0fb.jpegPhi Vụ Tiền Giả ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi )(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/b5cc16042843a12b6d463592670da21548926cdc.jpegDạ Qủy ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/130b0e0afafbbea4ddffdcd84fce09a10ffa6ec0.jpegLời Kết Bạn Chết Chóc ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi )(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/7e5460690bc850691227ec11120df18692f6fd47.jpegNgười Bất Tử ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/729e53b296b738048ee0295c708f1d80f11f717d.jpegVenom (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/8f79b5f39f2836d93204567e4dc93a0d2416b8ae.jpegMật Vụ Giải Cứu ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/edda769dc3204a48e6af03220def0672db42a398.jpegNhà Của Linh Hồn (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/4f424295207ae7c0d6b6f71126468c2fe757224c.jpegTHE POKÉMON MOVIE: Sức Mạnh Của Chúng Ta(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/ce12b551009cac1545e36275abf2a3b78a5ac770.jpegRalph Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo(2D)/uploads/media/default/0001/11/284c97ecb740533b2eac37a222e7771f7d9ba022.jpegRobin Hood(2D)/uploads/media/default/0001/11/7c5ed4dc748d345cb699d22ad9d2ae7ce94d0917.jpegAquaman: Đế Vương Atlantis(2D)
  • Platinum Nha Trang
    15/11 - Thứ 516/11 - Thứ 617/11 - Thứ 7
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau