VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/10/4861d4d6d1a4e1266de264d37ac23ecb77c3b682.jpegSát Thủ Kiểu Mỹ (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/cbf81b1ca2fc0ca51797820222fa3b16dbfe5da2.jpegAmityville: Quỷ Dữ Thức Tỉnh (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/a0d82ec8aeaa72d86c2886d5dfa1ccf3325744c3.jpegKingsman: Tổ Chức Hoàng Kim (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/c3af579a7c2f3cc87c4d61c41926499833ee4dc3.jpegLogan Lucky: Vụ Trộm May Rủi (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/793bb33a14ff6ca9aef14fe1971ebe1ebc901598.jpegThiên Tài Bất Hảo (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/ca6c30bddd57d33b9841c4aadf34da3f49b9ae95.jpegChí Phèo Ngoại Truyện (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/c21b84891a2f2e3c0590d1a3444450187e5c6c5c.jpegNắng 2(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/10/1d774f35db831c01ec6fcb0ad4347aacfd5bd7d6.jpegNgày Mai Mai Cưới(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/10/f284de1f69f9088d3c1fe689fb3780c26fe7b769.jpegThor : Ragnarok(2D)/uploads/media/default/0001/10/963a4f59418844c7ad1b1cbf8dfa1d826fe9a220.jpegCÔ BA SÀI GÒN(2D)/uploads/media/default/0001/10/4de2e18dddcc106e99125e9ff47aec38b7cfed4d.jpegLiên Minh Công Lý(2D)/uploads/media/default/0001/10/e5d4d0ab18e540145dab47a0df49e00c6524cb7f.jpegCOCO(2D)/uploads/media/default/0001/10/17fc25a017dabab18f1ae842a08e4610c09357ec.jpegStar Wars: Jedi Cuối Cùng(2D)/uploads/media/default/0001/10/0db9e17b8c2693851885265f3b428b02032ea675.jpegLôi Báo(2D)
  • Platinum Nha Trang
    26/09 - Thứ 327/09 - Thứ 428/09 - Thứ 5
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau