VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/12/7efbef263527488450f23e39fb8482c595f3f50b.jpegHai Phượng (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/1357bcdfb7d94ca43eb6f1631f0ae26c34427306.jpegVu Quy Đại Náo (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/a4e7e0b88b231f0d819f2dbf6062fa731faf3997.jpeg(3D) Alita Thiên Thần Chiến Binh (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(3D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/a4e7e0b88b231f0d819f2dbf6062fa731faf3997.jpeg(2D) Alita Thiên Thần Chiến Binh(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/85a61b4fe72040672a7367acebd18e25530fe247.jpegSinh Nhật Chết Chóc 2 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/e1009a289364d0e250fe5da3e73a9aad9022c9d6.jpegNữ Thần Rắn 2 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/7d14d1ed2d093b015a106c74dc29963af8b1a2e0.pngTình Đầu Thơ Ngây (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/cc572eceba049c315c14d27af09a587cef81ea18.jpegTHE LEGO MOVIE 2(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/6f9ae44caf88ffa6a562681ab2aac4440a654d6e.jpegCua Lại Vợ Bầu (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/f9d5c74ec766a9c6b09b8e686ecd8474c0034128.jpegTrạng Quỳnh (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/8a5a1f695d7747a657b58ecc5b583b5203aa4250.jpeg(SUB) BÍ KÍP LUYỆN RỒNG: VÙNG ĐẤT BÍ ẨN(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/8a5a1f695d7747a657b58ecc5b583b5203aa4250.jpeg(DUB) Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/856671298e21de88d8b1693ce69e2b42b78823b9.jpegTân Vua Hài Kịch (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/856671298e21de88d8b1693ce69e2b42b78823b9.jpegTân Vua Hài Kịch (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)
  • Platinum Nha Trang
    21/02 - Thứ 522/02 - Thứ 623/02 - Thứ 7
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau