VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/12/d767114f1dea06284022c8e16f9095f2a15bd501.jpegĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH TOÀN CẦU (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/7b1514a057a4d1021766ef559e6535893d06621a.jpeg(DUB) VUA KHỦNG LONG: PHIÊU LƯU ĐẾN VÙNG NÚI LỬA(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/7b1514a057a4d1021766ef559e6535893d06621a.jpeg(SUB) VUA KHỦNG LONG: PHIÊU LƯU ĐẾN VÙNG NÚI LỬA(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/21c3c8a0b14735e4a9e1cd8ab0827fda37427500.pngNGƯỜI HỎA TIỄN ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/cb8c0c781eccbcb35bb347e88af9020117c67947.jpegTHỢ SĂN THÀNH PHỐ - CĂN CỨ BÍ MẬT SHINJUKU ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/5569195e5de3011e90dde9c97e02d324a3527e8f.jpegX-MEN: PHƯỢNG HOÀNG BÓNG TỐI (PHIM CẤM KHÁN GIẢ DƯỚI 16 TUỔI)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/ef06e3d471e3d192dd40af0010a04c133f5d7ecb.jpegYÊU NHẦM SẾP BỰ (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D)/uploads/media/default/0001/12/497b41fc38983ab82a0b5f5320b83c58b2794cab.jpeg(DUB) ĐẲNG CẤP THÚ CƯNG 2(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/72259405080a06aaebb81410e76a1a046f120e5e.jpeg(SUB) ĐẲNG CẤP THÚ CƯNG 2(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/4d17484238f1a180ac360f4ec594ca513b08ca28.jpeg(2D) CHÚA TỂ GODZILLA (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/7f08f8b1588c93b6c41bdffc29063f8a04d4bb88.png(DUB) ALADDIN(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/7f08f8b1588c93b6c41bdffc29063f8a04d4bb88.png(SUB) ALADDIN(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/1ea1bf4292fef351a2bd0de002127a0e2d3d6fb9.jpegDORAEMON: NOBITA VÀ MẶT TRĂNG PHIÊU LƯU KÝ(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/6bbd20f05089019c1406d768a98fac3576262123.jpegHÙ! (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/614a111d95cc144f8a9ae22db6af91a09705863e.jpegKÝ SINH TRÙNG (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/e3aa411e80529c2b3a2a2eb1a0e74c0de28dc9af.jpeg(SUB) CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 4(2D,)(P)
  • Platinum Nha Trang
    20/06 - Thứ 5
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau