VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/11/7c5ed4dc748d345cb699d22ad9d2ae7ce94d0917.jpeg(2D) Aquaman: Đế Vương Atlantis (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/7c5ed4dc748d345cb699d22ad9d2ae7ce94d0917.jpeg(3D) Aquaman: Đế Vương Atlantis (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(3D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/57d067b8712bc12f397565afe87a68b8a84bea51.jpegPARK HANG SEO - Người Truyền Lửa(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/d831bf680924b8f85903b4e090c8dce683d837f1.jpegNgười Băng 2 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/40ea9d8a5714baee44d6e01f296b58f45e372a3d.jpegPhụ Đề - Người Nhện: Vũ Trụ Mới(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/40ea9d8a5714baee44d6e01f296b58f45e372a3d.jpegLồng Tiếng - Người Nhện: Vũ Trụ Mới(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/4ab17c96c22d1c38925a1477c411d48b017d9bd2.jpegHuyền Thoại KUNG FU (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/8ca1478ac367d4732a658cede4f03a77be444e73.jpegCổ Máy Tử Thần (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/ce12b551009cac1545e36275abf2a3b78a5ac770.jpegLồng Tiếng - Ralph Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/d0ea726769971976cddbb230c4ced0716824e1ad.jpegBumblebee(2D)/uploads/media/default/0001/12/97379b7dc8414612177a3eae71a3f1560c92922e.jpeg(SUB) ASTERIX: Bí Kíp Luyện Thần Dược(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/97379b7dc8414612177a3eae71a3f1560c92922e.jpeg(DUB) ASTERIX: Bí Kíp Luyện Thần Dược(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/ec3b86a6882ffacc7a1dd10384b65b9cc43b1fd9.jpegXác Chết Quỷ Ám (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/a4e7e0b88b231f0d819f2dbf6062fa731faf3997.jpegAlita Thiên Thần Chiến Binh(2D)
  • Platinum Nha Trang
    17/12 - Thứ 218/12 - Thứ 319/12 - Thứ 4
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau