VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/11/5c080fb50fea0e61278d6840fc16b52205ab1151.pngNhững Cô Gái và Găng Tơ ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/54c45ebfe559ae6bca5ae039ebd883b6ee8b6e22.jpegTOMB RAIDER (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/460202e42fc2e5a42ee9c9ad4985246c8f83bf55.jpegDinh Thự Winchester ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/4a483abb00538d1ed6943699af5d4c2bfcfe0c96.jpegNếp Gấp Thời Gian(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/89b415f3245decfd04ce1e6b2a0aed65dadb0ac7.jpegTháng Năm Rực Rỡ ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/73125063566ff1698411ec698f4c208a1e9ab5e1.jpegĐêm Chơi Nhớ Đời (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/055003bc3e0b1cc60d96b790466c532f0fc5e7de.jpegBlack Panther: Chiến Binh Áo Đen ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/f8a6774f6fc3f7e075b1e88a60b340c8ac850da4.pngSiêu Sao Siêu Ngỗ (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/9da1adcebad0a0df7bc61246dabc86ab606488ae.jpeg(DUB) SHERLOCK GNOMES(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/4e2b9ab2730a0937a8c930cd5a1666a4f2417df3.jpeg(SUB) SHERLOCK GNOMES(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/ee03fab415cdb01c2df8f75e94d6e3c897d13f42.jpegPacific Rim: Trỗi Dậy (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/ca4a01d89b4521a5466c05c2ba772f482d53a7ae.jpegNhọ Gặp Hên ( Phim Cấm Khán Giả dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/c961a11e45ba2bb2d62eb46941e75dca15078533.jpegTHE STRANGERS: PREY AT NIGHT ( Phim Cấm Khán Giả dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/c3454cf5570d82a74e211d62499e5186ccdea1e1.jpegReady Player One ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/257a76639e4b08c7250dc638a02bf67d0673fc98.pngÔng Ngoại Tuổi 30(2D)/uploads/media/default/0001/11/30161170e9a5172e0d5e1750fde14500e38e24c4.jpegYêu Em Bất Chấp ( Phim Cấm Khán Giả dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)
  • Platinum Nha Trang
    22/03 - Thứ 523/03 - Thứ 624/03 - Thứ 7
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau