VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/11/30cbec5da3e5192c9a6b8a549c728fe6f83347aa.jpegKý Ức Chết (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/055003bc3e0b1cc60d96b790466c532f0fc5e7de.jpegBlack Panther: Chiến Binh Áo Đen ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/cffc739175bbaefdef1beed5d0465263ab9fdb9d.jpeg(DUB) Ngôi Làng Tiền Sử(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/f8a6774f6fc3f7e075b1e88a60b340c8ac850da4.pngSiêu Sao Siêu Ngỗ (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/d226c0a5d601babc66d0d4daa37d4fb1dd595178.jpegTruy Lùng Quái Yêu 2 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/cee8a3df230ed5ee30271d617f66838d32fc6591.jpeg(SUB) Thỏ Peter(2D)/uploads/media/default/0001/11/cee8a3df230ed5ee30271d617f66838d32fc6591.jpeg(DUB) Thỏ Peter(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/4fb3e94371af3e6716b2d6d71bf77a80c1db2d1a.jpeg(SUB) Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/742ec478f78631279d816404e43a033edb9059f8.jpeg(DUB) Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/5e2ed696a157833f3f97fa5b531ed5e6152182f8.jpegNăm Mươi Sắc Thái Tự Do ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/609e06106942a12dbc023b5c7a2e588c433f172a.jpegVề Quê Ăn Tết(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/3458762f841541f75a08a51c413c3dead8f8b5c5.jpeg798 Mười (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/31169e03c1531cae8f5d3d07f8f5ba15efacf2c6.jpegBước Chân An Lạc (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/73125063566ff1698411ec698f4c208a1e9ab5e1.jpegĐêm Chơi Nhớ Đời (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/73370bfd37cc2cc678c885d9f32745945f62a222.jpegWINCHESTER ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/0aa5a999824ee3833bc8b4b5483525bebce28d2c.jpegNếp Gấp Thời Gian ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)
  • Platinum Nha Trang
    25/02 - Chủ Nhật26/02 - Thứ 227/02 - Thứ 3
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau