VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/10/8587e39cd53fbe12433b381805dba22d7c45d22e.jpegVỏ Bọc Ma(3D,)(2D)/uploads/media/default/0001/10/9d75f7971f97fe2b6949dcefdf12d6890f49adb4.jpegLô Tô(2D)/uploads/media/default/0001/10/fb1a3e657cd0e3b43bbc59f47b6b49cd4fd19959.jpegNhóc Trùm(2D)/uploads/media/default/0001/10/2ed4edfab942b6501ec38dd8b6f9c5f485007dc6.jpegTrốn Thoát(2D)/uploads/media/default/0001/10/ff5db6231a183443b8e6d9def406a2d6adc99e39.jpegQuá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8(2D)/uploads/media/default/0001/10/c6bcc6287785f1c6b19608079dd4dba107c4182a.jpegNăm Anh Em Siêu Nhân(Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/7b56bfad83dc5c4319eb4f8294e2bb64695dbce8.jpegKhoảng Cách Giữa Chúng Ta (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/4d07d0cbe3f7ca68b3d63ce9d97625ab165f49cf.jpegNgôi Nhà Phố Quỷ (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/0824457275bb83b81b92fb69e7ec6acf9aa9b1d6.jpegNgười Đẹp Và Quái Vật(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/10/976e3df6841328fd5dcd6a6841240631c2ba6c17.jpegQuyển Sổ Tử Thần (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/e908a653ce1ca91fb316ed6c0b7a077680d0eb73.jpegCô Dâu Ma (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/2c282c0fd127fa669ef65ea0c9d9b793ea8eb5e3.jpegGia Đình Đạo Tặc (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/fc9e22c8e3d098fc00a6b478088a037e2c758491.jpegKong: Đảo Đầu Lâu (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/4648511b307c47147f730d60c01e6d671c877909.jpegLogan (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/09/f0372cabf9be16d48faf74d9c5a597294d2f6bf4.jpegVệ Binh Dải Ngân Hà 2 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/103054b8354560681d79da52bfa7af6d446bf43e.jpegWonder Woman(2D)
  • Platinum Nha Trang
    26/03 - Chủ Nhật27/03 - Thứ 228/03 - Thứ 3
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau