VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/12/86f9f6432246416861430f3fad5155b15fb277a6.jpegChúng Ta (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/c5d89ca0217a42db0e249eec541de448935a1698.jpeg(DUB) Công Viên Kỳ Diệu(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/c5d89ca0217a42db0e249eec541de448935a1698.jpeg(SUB) Công Viên Kỳ Diệu(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/e0d4eee9efa62fd2fe69ef9f7f4bda2ee4980954.jpegZOMBIE Đại Hạ Giá (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/2a4cc491151e726a9e9a3a528d42bd7197d5ef9f.jpegYêu Nhầm Bạn Thân (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/a52174a43352bfc515e47ec88e73b876f9c053ab.jpeg(3D) Đại Úy MARVEL (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(3D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/a52174a43352bfc515e47ec88e73b876f9c053ab.jpeg(2D) Đại Úy MARVEL (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/4ce23b0f36312e547ca09b609c58b9d7d48f0ae7.jpegHạnh Phúc Của Mẹ(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/12/7efbef263527488450f23e39fb8482c595f3f50b.jpegHai Phượng (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/12/1357bcdfb7d94ca43eb6f1631f0ae26c34427306.jpegVu Quy Đại Náo (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/12/fd4ff69f81e75b98422c7ea2c08bd5cd17775f56.jpegÔng Hoàng Đường Đua: UM BOK DONG (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/3ed012742b66cc51862ea5e93511fa4923c61e54.jpegDUMBO: Chú Voi Biết Bay(2D)
  • Platinum Nha Trang
    20/03 - Thứ 421/03 - Thứ 522/03 - Thứ 6
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau