VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/11/698c21dd6568a3f9786bd74286957eea4f7000ce.jpeg(Lồng Tiếng) Ferdinand Phiêu Lưu Ký(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/698c21dd6568a3f9786bd74286957eea4f7000ce.jpeg(Phụ Đề) Ferdinand Phiêu Lưu Ký(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/9c20358679cb4794e349766a5bb580819986eb94.jpegGiấc Mơ Mỹ(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/cae32b3730a7387abb1f944707ac473cbcc86406.jpegBố Ngoan Bố Hư 2 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/5800cf45885030fd0646bcc6d3486ac9188010cf.jpegThị Trấn Tình Yêu (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/4175f8dfc6ae2b79130064130540f391f7c2057f.jpegMẹ Chồng (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/437fd5e1787f04ef453367a8dad508e958592600.jpegNgày Luân Hồi (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/ccd71f928f740dbc05774fc940fcf74734609835.jpegÁn Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/740b3710de7ad0cb637af11fe6fad481a3e42ec4.jpeg(Lồng tiếng Việt) - Coco(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/740b3710de7ad0cb637af11fe6fad481a3e42ec4.jpeg(Phụ Đề Việt) - Coco(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/afea66681dd99a1af427098ce8cda6bbe6ad0858.jpegGiao Ước Chết (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/28911e0f814fe96228311fb054b5acbf9c788c22.jpegLiên Minh Công Lý (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/6ceb3b4a8531f097cf4df6ddadddc08a59407190.jpegCô Ba Sài Gòn(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/7a154bf076e1b830606b89955bc02596b7bdc5b0.jpegSự Nổi Loạn Hoàn Hảo 3 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/17fc25a017dabab18f1ae842a08e4610c09357ec.jpegStar Wars: Jedi Cuối Cùng(2D)/uploads/media/default/0001/10/0db9e17b8c2693851885265f3b428b02032ea675.jpegLôi Báo(2D)/uploads/media/default/0001/11/7b9be7dd2a85472a2f953e896a72dab4fb913895.jpegBậc Thầy Của Những Ước Mơ(2D)
  • Platinum Nha Trang
    13/12 - Thứ 414/12 - Thứ 515/12 - Thứ 616/12 - Thứ 717/12 - Chủ Nhật
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau