VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/11/7e5460690bc850691227ec11120df18692f6fd47.jpegNgười Bất Tử(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/91c7de6896ea157be0ed71c5beec9a303a36bf19.jpegKẻ Không Ngủ ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/12/4106dde4524d075082cb1a9bb61ea9fa439c4240.jpegQúy Cô Thừa Kế ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/1f2416c713dd19cf2b4aa8bb8a5edd6b0d88721b.jpegBước Chân Đầu Tiên(2D)/uploads/media/default/0001/12/55d19e02468830971e8b0de5f5a3e9aab4225228.jpegLời Thỉnh Cầu Bí Ẩn ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/4b4820c7b1f12f7f27a2ede02ccb37b11ccafe3c.jpegBẠN MA PHIỀN TOÁI ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/729e53b296b738048ee0295c708f1d80f11f717d.jpegVenom (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/c5a66a07451468a0931d889080b7118cb746a653.jpegVì Sao Vụt Sáng(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/6b068ec46e880d6a03128cd590116675be697c95.jpegBào Thai Quỷ(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/13aeba79e12f75290856342a5285349397bb782f.jpegLồng Tiếng - Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/e100dc1ef8bf90e67fb11cdcca4f910aaf7b3934.jpegSinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald(2D)/uploads/media/default/0001/11/284c97ecb740533b2eac37a222e7771f7d9ba022.jpegRobin Hood(2D)/uploads/media/default/0001/11/7c5ed4dc748d345cb699d22ad9d2ae7ce94d0917.jpegAquaman: Đế Vương Atlantis(2D)
  • Platinum Nha Trang
    23/10 - Thứ 324/10 - Thứ 425/10 - Thứ 5
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau