VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/10/2cafb89b8644e40f85aac456827d07172c2001ed.jpegSiêu Chiến Binh(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/10/369029abb37952af9b75479f680d617ac6c6c76f.jpeg49 Ngày Phần 2 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/ceba53a4e4b007ec32af433fd86910d82cf8f700.jpegÔng Trùm (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/acc912190c007146ede6153f3b0cd5e5ef668ba5.jpegTách Biệt (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/24288d56f5e929c31604ca009e3300db1804e0c2.jpegNăm Mươi Sắc Thái Đen (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/9640f7ff42c5799b2ed1e0c048d10204029f8cf1.jpeg2D Lounge - Sát Thủ John Wick (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(2D Lounge,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/9640f7ff42c5799b2ed1e0c048d10204029f8cf1.jpegSát Thủ John Wick (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/becc25993c4f689882508bfa8226548272195654.jpegVòng Tròn Tử Thần (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/09/e24f0701e326a88fd31c625e3b744aceb2ebb969.jpegVùng Đất Quỷ Dữ : Hồi Cuối (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/4f6895ba32d14b13c0c0f4c8dbc534a038d212f4.jpegCâu Chuyện Lego Batman(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/09/5ebe7b35ceb737941994b9a1e4ea3d6e3e256c25.jpegBạn Gái Tôi Là Sếp (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/09/de4916c058d51cf152b709a9c83392d53655e304.jpegxXx : Phản Đòn (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/09/b19c9c521979ce72b3dfb10d6128a65b7c3ec2cb.jpegKung Fu Yoga (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/09/41c6da48626f1f971524d475d8d13aee400d0dc6.jpegWolverine 3 : Logan (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/09/bb256d6e4569323741ecd7aa4af25d97602e2349.jpegKong: Skull Island(2D)/uploads/media/default/0001/09/f0372cabf9be16d48faf74d9c5a597294d2f6bf4.jpegVệ Binh Dải Ngân Hà 2 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)
  • Platinum Nha Trang
    21/02 - Thứ 322/02 - Thứ 423/02 - Thứ 5
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau