VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/10/e41690d89af89b845675746d43dc71a57853d01e.jpegTội Phạm Nhân Bản 2049 (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/e772cc4990dd8a6ba3afbf0df951dcb3cfb48f2b.jpegTrong Từng Nhịp Thở (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/98412ca158eeddd55588affc65ffbcb9906a32b4.jpegBiệt đội săn cương thi (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/e31b2523b7ca409e1cea6b856e56aa08d3657853.jpegSiêu cớm ngoại cỡ(P)/uploads/media/default/0001/10/db22949b17fee0eccd379d9da09b637e8e68a945.jpegOan Hồn (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/34b4278c7057ec3fd733a0c999293acd83f40f4b.jpegSiêu Bão Địa Cầu (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/3b9cb5e69d2f061fd68af8761e67fe8e34f2c102.jpeg(Lồng Tiếng Việt)-Vincent Thương Mến (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/3b9cb5e69d2f061fd68af8761e67fe8e34f2c102.jpegVincent Thương Mến (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/3fc18f4ba665dbe060edf0decc6bc69c207cf8d6.jpegKhuôn Mặt Cuối Cùng (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/d2d441d700bba93dec41612edca3dea407c15e2e.jpegKẻ Trộm Chó (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/572277b92c19ea1c02938df5b3fa0329750015a7.jpegKẻ Ngoại Tộc (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/a0d82ec8aeaa72d86c2886d5dfa1ccf3325744c3.jpegKingsman: Tổ Chức Hoàng Kim (Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/10/b7bd2b82c87eebc771d38b96e6d9dae180ab6e27.jpegKhông Lối Thoát Hiểm (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/d2f82c6f697d495fdb413b5a64b685a22a717422.jpegPony Bé Nhỏ (Lồng Tiếng Việt)(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/7758a3b9b97c8a88ee3c6f7c8e293ec481852a27.jpegĐịnh Nghĩa Tình Yêu (Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/10/d2f82c6f697d495fdb413b5a64b685a22a717422.jpegPony Bé Nhỏ(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/10/f284de1f69f9088d3c1fe689fb3780c26fe7b769.jpegThor : Ragnarok(2D)/uploads/media/default/0001/10/683a39c07e231d990da8086db74698dea01dcf2e.jpegSinh Nhật Chết Chóc (Phim Cấm Khán Giả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/10/963a4f59418844c7ad1b1cbf8dfa1d826fe9a220.jpegCÔ BA SÀI GÒN(2D)/uploads/media/default/0001/10/4de2e18dddcc106e99125e9ff47aec38b7cfed4d.jpegLiên Minh Công Lý(2D)/uploads/media/default/0001/10/e5d4d0ab18e540145dab47a0df49e00c6524cb7f.jpegCOCO(2D)/uploads/media/default/0001/10/17fc25a017dabab18f1ae842a08e4610c09357ec.jpegStar Wars: Jedi Cuối Cùng(2D)/uploads/media/default/0001/10/0db9e17b8c2693851885265f3b428b02032ea675.jpegLôi Báo(2D)
  • Platinum Nha Trang
    19/10 - Thứ 520/10 - Thứ 621/10 - Thứ 722/10 - Chủ Nhật
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau