VNEN

Lịch chiếu phim và đặt vé

Chọn Rạp
Chọn Phim
Chọn Ngày
*Click vào giờ chiếu để đặt vé/uploads/media/default/0001/11/2967aa313d069e8e56d2f66d66cf1cccd9b021af.jpegSolo: Star Wars Ngoại Truyện (Phim Cấm Khán GIả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/cadd23f6820670381627df83c21bc8c378b6adb3.jpeg(DUB) Phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/596cbd8f40a5ecbfb0cc066454c190392a530fd1.jpegCuộc Chiến Bỉm Sữa ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/80fb1428c9812122073d6557a8c3f5c5c9c77256.jpegDEADPOOL 2 ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 18 Tuổi)(2D,)(C18)/uploads/media/default/0001/11/05582df4a4b80cfd6d0e6a14b0c0e1911261c112.jpeg(DUB) Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/d89892d82f93c3dd5b23c7dccb725b2111a7392e.jpegAVENGERS: Cuộc Chiến Vô Cực (Phim Cấm Khán GIả Dưới 16 Tuổi)(2D,)(C16)/uploads/media/default/0001/11/3e2c35becde599b8fbead121a866c2f9ea8461fc.jpegLật Mặt: 3 Chàng Khuyết ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/99c5274e1815496f77f7fe327374a980f6533478.jpegEm Gái Mưa ( Phim Cấm Khán Giả Dưới 13 Tuổi)(2D,)(C13)/uploads/media/default/0001/11/3a4d9a29287c7eb5c3e5ee65bc4cd7e854fc0213.jpeg(DUB) Ong Nhí Phiêu Lưu Ký - Đại Chiến Cúp Ong Mật(2D,)(P)/uploads/media/default/0001/11/3a4d9a29287c7eb5c3e5ee65bc4cd7e854fc0213.jpeg(SUB) Ong Nhí Phiêu Lưu Ký - Đại Chiến Cúp Ong Mật(2D,)(P)
  • Platinum Nha Trang
    26/05 - Thứ 727/05 - Chủ Nhật28/05 - Thứ 2
  • Platinum Royal City
  • Platinum Times City
  • Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chiếu cho bộ phim này trong thời gian sớm nhất, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại sau