VNEN

Bảo mật thông tin

Tài khoản của bạn và sự bảo mật thông tin

 

Khi truy cập website www.platinumcineplex.vn để xem thông tin và/ hoặc sử dụng dịch vụ đặt vé trực tuyến bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn (như Họ & Tên, Giới tính, Ngày sinh, Số CMND / Hộ chiếu, Địa chỉ, Email, Số điện thoại… ) để có được tài khoản trên website. Ngoài ra khi giao tiếp với PLATINUM trong lúc mua vé online / mua vé tại quầy vé, khi tham gia vào một số chương trình khuyến mại, … chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Việc thu thập thông tin cá nhân của bạn là một trong những dịch vụ trong việc điều hành hoạt động và quảng bá Rạp Chiếu Phim thông thường của chúng tôi.

 

Thông tin của bạn có thể được sử dụng với các mục đích sau:

 

  • Mục đích xác định danh tính của bạn.

 

  • Để liên lạc với bạn và cung cấp những thông tin mà bạn yêu cầu, hoặc trong nhiều trường hợp, chúng tôi tin là các thông tin đó phù hợp với sở thích, nhu cầu của bạn (như gửi lịch chiếu phim, giới thiệu phim, các chương trình khuyến mại, thông báo về các sự kiện tại PLATINUM, thông báo hoặc cập nhật về chương trình Khách hàng thân thiết, chăm sóc khách hàng, xác nhận đặt vé trong trường hợp bạn sử dụng dịch vụ Đặt vé trực tuyến…), để nghiên cứu thị trường, lưu trữ dữ liệu liên quan tới các hoạt động kiểm toán, bảo mật hoặc các hoạt động pháp lý khác…

 

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kì ai sử dụng ngoài trang web của PLATINUM. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác trong đó chúng tôi giới hạn bao gồm các nhà cung cấp chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động truyền thông, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ quản trị trang web, dịch vụ nghiên cứu thị trường và thống kê, luật sư và tư vấn luật pháp cho PLATINUM,… Trong trường hợp đó, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các bên không chỉnh sửa thông tin, giữ thông tin chính xác và update, không chia sẻ thông tin cho bất kì bên nào khác ngoài các mục đích trên.

 

Bạn phải có trách nhiệm giữ kín mật khẩu, tài khoản, và các thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn nên thực hiện thao tác thoát khỏi tài khoản tại Www.platinumcineplex.vn sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình, đồng thời thực hiện các biện pháp kĩ thuật khác để bảo vệ các thông tin tài khoản đó của mình. Nếu bạn biết có bất cứ lỗ hổng an ninh mạng nào, hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức.

 

PLATINUM sẽ không chịu trách nhiệm nếu có một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các hành vi lợi dụng lỗ hổng an ninh mạng để lấy cắp tài khoản cá nhân của bạn nhằm các mục đích sử dụng nào đó. Chúng tôi hiểu không có một môi trường an ninh tuyệt đối nào trên mạng internet, tuy nhiên chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp an ninh tối đa trong phạm vi hiểu biết của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của bạn.

 

Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện và điều khoản trên, xin không truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ đặt vé trực tuyến trên website.