VNEN

Giá vé

  • Phim 2D
  • Phim 3D
  Thứ 2 đến thứ 5Thứ 6, 7 & Lễ
  Ghế thườngGhế VIPGhế thườngGhế VIP
Trước
17:00
Người lớn60.00065.00070.00075.000
Người lớn tuổi
(trên 55 tuổi)

Trẻ em
(dưới 1m3)
50.00055.00060.00065.000
Sau
17:00
Người lớn70.00075.00080.00085.000
Người lớn tuổi
(trên 55 tuổi)

Trẻ em
(dưới 1m3)
60.00065.00070.00075.000
  Ngày Thường (Thứ 2 đến Thứ 5)Ngày Thứ 3Cuối Tuần (Thứ 6, 7, CN & Lễ)
  Ghế thườngGhế VIPGhế thường & VIPGhế thườngGhế VIP
Trước
17:00
80.00090.00085.000100.000
110.000
Sau
17:00
90.000100.00085.000110.000120.000
 KHUYẾN MÃI:

› Thứ 5 Đặc Biệt: Giá vé chỉ còn 45.000 VNĐ ( Nha Trang)  50.000 vnd ( Garden), với phim 2D và 85.000 vnd với phim 3D áp dụng cho tất cả các suất chiếu

› Từ Thứ 2 đến Chủ Nhật : Dành Cho Học Sinh - Sinh Viên, Giá vé 2D chỉ còn 40.000 VNĐ (Nha Trang) và 45.000 VNĐ ( Garden), vui lòng xuất trình thẻ HSSV

Lưu ý:

Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho phim 3D, các suất chiếu sớm (sneak show).

Suất chiếu sớm (Sneak show): Phụ thu 10.000 VNĐ so với giá niêm yết cùng khung giờ đồng thời không áp dụng thẻ thành viên và Special Day.
Không áp dụng bất kì chương trình khuyến mãi nào vào các ngày 14/2, 8/3, 1/6, 20/10, 20/11 hàng năm, giá vé cuối tuần (thứ 6,7, CN) và ngày lễ sẽ được áp dụng cho các ngày này

  • Phim 2D
  • Phim 3D
  Thứ 2 đến thứ 5Thứ 6, 7 & Lễ
  Ghế thườngGhế VIPGhế thườngGhế VIP
Trước
17:00
Người lớn50.00050.00060.00060.000
Người lớn tuổi
(trên 55 tuổi)

Trẻ em
(dưới 1m3)
40.00040.00050.00050.000
Sau
17:00
Người lớn55.00060.00065.00070.000
Người lớn tuổi
(trên 55 tuổi)

Trẻ em
(dưới 1m3)
50.00055.00060.00065.000
  Ngày Thường (Thứ 2 đến Thứ 5)Cuối Tuần (Thứ 6, 7, CN & Lễ)
  Ghế thườngGhế VIPGhế thườngGhế VIP
Trước
17:00
60.00070.00080.000
90.000
Sau
17:00
90.000100.000110.000120.000
 KHUYẾN MÃI:

› Thứ 5 Đặc Biệt: Giá vé chỉ còn 45.000 vnd ( Nha Trang), 50.000 vnd ( Garden), áp dụng cho tất cả các suất chiếu

› Từ Thứ 2 đến Chủ Nhật:  Giá vé 2D chỉ còn 40.000 VNĐ (Nha Trang) và 45.000 VNĐ ( Garden), vui lòng xuất trình thẻ HSSV

Lưu ý:

Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho phim 3D, các suất chiếu sớm (sneak show).

Suất chiếu sớm (Sneak show): Phụ thu 10.000 VNĐ so với giá niêm yết cùng khung giờ đồng thời không áp dụng thẻ thành viên và Special Day.

Không áp dụng bất kì chương trình khuyến mãi nào vào các ngày 14/2, 8/3, 1/6, 20/10, 20/11 hàng năm, giá vé cuối tuần (thứ 6,7, CN) và ngày lễ sẽ được áp dụng cho các ngày này