Tổng Hợp Các công thức tính diện tích và chu vi các hình học cơ bản

Toán Tiểu học: Công thức tính diện tích S, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng, Tài Liệu Học Thi van ra mắt cho tới những quý cha mẹ, thầy cô và những em tài liệu Công thức tính

Bạn đang xem: Tổng Hợp Các công thức tính diện tích và chu vi các hình học cơ bản

Nhằm hùn những em áp dụng công thức nhập thực hiện bài xích luyện hiệu suất cao rộng lớn Tài Liệu Học Thi ra mắt cho tới những em tư liệu Công thức tính diện tích S, chu vi, thể tích những hình cơ bạn dạng.

Hy vọng đấy là tư liệu hữu ích, hùn những em khối hệ thống hóa kỹ năng về tính chất diện tích S, tính chu vi, thể tích hình tam giác, hình chữ nhật, hình trụ, hình thoi… nhập bài xích luyện chất lượng tốt rộng lớn. Sau đấy là nội dung cụ thể, mời mọc những em nằm trong xem thêm.

1. Tính chu vi, diện tích S Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: Phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: hiểu chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.

Công thức tính diện tích S Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích S hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: hiểu DT lần cạnh bằng phương pháp lấy DT phân tách cạnh vẫn biết.

2. Tính chu vi, diện tích S Hình vuông

Hình vuông

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông vắn, tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình vuông vắn, nhằm lần cạnh hình vuông vắn tao lấy chu vi hình vuông vắn phân tách 4.

Công thức tính diện tích S Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích S hình vuông vắn, tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Mở rộng: Nếu biết diện tích S hình vuông vắn, tao hoàn toàn có thể lần cạnh hình vuông vắn bằng phương pháp nhẩm.

3. Tính chu vi, diện tích S Hình bình hành

Hình bình hành

Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, tao lấy tổng nhì cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: hiểu chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.

Công thức tính diện tích S Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích S hình bình hành, tao lấy chừng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: hiểu diện tích S hình bình hành, tao hoàn toàn có thể tính:

  • Độ lâu năm đáy: a = S : h
  • Chiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích S Hình thoi

Hình thoi

Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, tao lấy chừng lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thoi, nhằm lần cạnh hình thoi tao lấy chu vi phân tách 4.

Công thức tính diện tích S Hình thoi

Công thức: S = frac{m times n}{2}

Muốn tính diện tích S hình thoi, tao lấy tích chừng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh phân tách mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

5. Tính chu vi, diện tích S Hình tam giác

Hình tam giác

Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, tao lấy chừng lâu năm 3 cạnh tam giác nằm trong lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Quên mật khẩu thẻ ATM, cứ làm đúng 1 bước này để lấy lại nhanh chóng nhất

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, tao lần cạnh còn sót lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ cút tổng 2 cạnh còn lại: a = C – (b+c).

Công thức tính diện tích S Hình tam giác

Công thức: S = frac{a times h}{2}

Muốn tính diện tích S hình tam giác, tao lấy chừng lâu năm lòng nhân với độ cao rồi phân tách mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu tao biết diện tích S hình tam giác, tao hoàn toàn có thể tính:

  • Chiều cao: h = (S x 2) : a
  • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích S Hình thang

Hình thang

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, tao lấy chừng lâu năm những cạnh hình thang nằm trong lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thang và chừng lâu năm 3 cạnh, tao hoàn toàn có thể lần cạnh còn sót lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ cút tổng chừng lâu năm 3 cạnh: a = C – (b + c + d).

Công thức tính diện tích S hình thang

Công thức: S = frac{left(a + bright) times h}{2}

Muốn tính diện tích S hình thang, tao lấy tổng chừng lâu năm nhì lòng nhân với độ cao rồi lấy phân tách mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu biết diện tích S hình thang, tao hoàn toàn có thể tính

  • Chiều cao: h = (S x 2) : a
  • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

 

7. Tính chu vi, diện tích S hình tròn

Hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14
hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình trụ, tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình trụ, tao hoàn toàn có thể tính:

  • Đường kính: d = C : 3,14
  • Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích S hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích S hình trụ, tao lấy phân phối kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.

8. Tính diện tích S, thể tích hình lập phương

Hình lập phương

Tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích S xung xung quanh, tao lấy diện tích S một mặt của hình lập phương nhân với 4.

Tính diện tích S toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích S xung xung quanh, tao lấy diện tích S một mặt của hình lập phương nhân với 6.

Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, tao lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

9. Tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật

Tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = Phường x c

Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng theo với gấp đôi diện tích S lòng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Từ đêm nay tới Rằm tháng 8 Âm: 3 tuổi trúng số đổi đời, cuộc sống sang trang mới giàu có