Tìm Hiểu Bảng đơn vị đo khối lượng cách ghi nhớ, quy đổi Dễ Dàng

I. LÝ THUYẾT CHUNG

1. Đơn vị đo lượng là gì?

Đơn vị là 1 đại lượng dùng làm thống kê giám sát, được dùng trong số nghành nghề dịch vụ toán học tập, cơ vật lý, chất hóa học, và nhập cuộc sống thường ngày. Khối lượng là lượng hóa học chứa chấp nhập vật bại liệt khi tớ cân nặng được. Như vậy nhằm đo lượng tớ cần được sử dụng cân nặng. Đơn vị đo lượng là 1 đơn vị chức năng dùng làm cân nặng 1 sự vật ví dụ. Chúng tớ thông thường sử dụng cân nặng nhằm đo lượng của một dụng cụ. Ví dụ: Quý Khách An khối lượng 42kg; bao ngô nặng trĩu 5 yến.

Bạn đang xem: Tìm Hiểu Bảng đơn vị đo khối lượng cách ghi nhớ, quy đổi Dễ Dàng

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Trong bảng đơn vị chức năng đo lượng, có khá nhiều đơn vị chức năng không giống nhau được dùng trong số vương quốc không giống nhau. Dưới đó là bảng đơn vị chức năng đo lượng phổ biến:

Tên đơn vịBiểu tượngTỉ lệ
Kilogram (kg)kg1 kilogam = 1000 gram
Gram (g)g1 g = 0.001 kg
Miligram (mg)mg1 mg = 0.001 g
Tạ (t)t1 t = 1000 kg
Đơn vị khác

Việc ghi ghi nhớ và quy thay đổi những đơn vị chức năng nhập bảng đơn vị chức năng đo lượng sẽ hỗ trợ mang đến việc học tập và thực hiện bài xích tập dượt của doanh nghiệp dễ dàng và đơn giản và đúng chuẩn rộng lớn.

Cách phát âm và ghi ghi nhớ bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Bảng đơn vị chức năng đo lượng được xếp theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

tìm hiểu bảng đơn vị chức năng đo lượng cơ hội ghi ghi nhớ quy thay đổi dễ dàng dàng

Cụ thể những đơn vị chức năng lượng như sau:

 • Đơn vị đo lượng Tấn (viết là “tấn”): 1 tấn = 10 tạ = 1000kg
 • Đơn vị đo lượng Tạ (viết là “tạ”): 1 tạ = 10 yến = 100kg
 • Đơn vị đo lượng Yến (viết là “yến”) 1 yến = 10kg
 • Đơn vị đo lượng Ki-lô-gam (viết là “kg”) : 1kg = 10hg = 1000g
 • Đơn vị đo lượng Hec-tô-gam (viết là “hg”): 1hg = 10dag = 100g
 • Đơn vị đo lượng Đề-ca-gam (viết là “dag”): 1dag = 10g
 • Đơn vị đo lượng Gam (viết là “g”)

Nếu mong muốn ghi ghi nhớ thời gian nhanh bảng đơn vị chức năng đo lượng này, trước không còn chúng ta nên phát âm lên đường phát âm lại rất nhiều lần đang được. Sau khi đang được ghi ghi nhớ được rồi, thỉnh phảng phất bạn phải ôn lại. Hay chúng ta cũng hoàn toàn có thể “chế” trở nên vài ba câu hát rồi “nghêu ngoao” hằng ngày mang đến dễ dàng ghi nhớ và cũng khó phai.

Cách quy thay đổi trong số những đơn vị chức năng cùng nhau nhập bảng

Cách quy thay đổi cũng dễ dàng và đơn giản thôi. Chỉ cần thiết chúng ta nắm vững quy tắc của chính nó được:

Quy tắc quy đổi kể từ đơn vị chức năng to hơn thanh lịch đơn vị chức năng bé xíu hơn

Khi quy đổi kể từ đơn vị chức năng to hơn thanh lịch đơn vị chức năng bé thêm hơn ngay tắp lự kề, tớ thêm vô số bại liệt một chữ số 0 (nhân số bại liệt với 10). Nếu cơ hội một đơn vị chức năng ở đằm thắm, tớ thêm thắt 2 số 0, cơ hội 2 đơn vị chức năng, tớ thêm thắt 3 số 0 và tương tự động.

Ví dụ:

 • 3 tấn = 30 tạ = 300 yến = 3000 kg
 • 25 kilogam = 250 hg = 2500 dag = 25000 g

Quy tắc quy đổi kể từ đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn thanh lịch đơn vị chức năng rộng lớn hơn

Khi quy đổi kể từ đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn thanh lịch đơn vị chức năng to hơn, tớ phân chia số bại liệt mang đến số ứng của đơn vị chức năng to hơn.

Ví dụ:

 • 200 m = 0.2 km
 • 500 g = 0.5 kg

Các dạng vấn đề về bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Dạng 1: Đổi những đơn vị chức năng nhập bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Phương pháp giải của dạng này cũng đơn giản và giản dị. Chỉ cần thiết học viên nắm rõ trật tự những đơn vị chức năng nhập bảng và cơ hội quy thay đổi như công ty chúng tôi đang được trình làng phía trên tiếp tục dễ dàng và đơn giản giải vấn đề thôi.

 • 15 tạ = …. kg
 • 100 tấn = … g
 • 70 tạ = …. hg
 • 44 kilogam = … dag
 • 7 tạ 32 kilogam = … kg
 • 91 tấn 5 kilogam = … kg

Dạng 2: Thực hiện tại quy tắc so sánh sánh

Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo kiểu như nhau, tớ đối chiếu tương tự động như đối chiếu nhị số ngẫu nhiên. Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước không còn tớ nên thay đổi về và một đơn vị chức năng đo tiếp sau đó tiến hành quy tắc đối chiếu thông thường.

 • a, 600 g và 60 dag
 • b, 6 kilogam và 7000 g
 • c, 4 tấn 3 tạ 5 yến và 4370 kg
 • d, 623 kilogam 300 dag và 6 tạ 35 kg

Gợi ý: Tại phía trên những đơn vị chức năng rất khác nhau, chúng ta nên thay đổi về nằm trong đơn vị chức năng mới nhất đối chiếu được.

Dạng 3: Các quy tắc tính với đơn vị chức năng đo khối lượng

dạng 3 những quy tắc tính với đơn vị chức năng đo khối lượng

Khi tiến hành quy tắc tính nằm trong hoặc trừ những lượng sở hữu tất nhiên những đơn vị chức năng đo kiểu như nhau, tớ tiến hành tương tự động tựa như những quy tắc tính với số ngẫu nhiên, tiếp sau đó thêm thắt đơn vị chức năng đo lượng nhập sản phẩm.

BÀI TẬP VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Câu 1:

a)

 • 21 yến = 21,000 kg
 • 130 tạ = 13,000 kg
 • 44 tấn = 44,000 kg

b)

 • 320 kilogam = 3.2 yến
 • 4600 kilogam = 460 tạ
 • 19 000 kilogam = 19 tấn

c)

 • 3 kilogam 125 g = 3,125 g
 • 2 kilogam 50 g = 2,050 g

d)

 • 1256 g = 1.256 kilogam 256 g
 • 6005 g = 6 kilogam 5 g

c) Chuyển thay đổi những đơn vị chức năng đo khối lượng:

– 21 yến = 210kg

– 130 tạ = 13 000kg

– 44 tấn = 44 000kg

– 320 kilogam = 32 yến

– 4600 kilogam = 46 tạ

– 19 000 kilogam = 19 tấn

– 3 kilogam 125 g = 3125 g

Xem thêm: 3 con giáp là thiên thần hộ mệnh của cả nhà, cả đời hưởng phúc quý

– 2 kilogam 50 g = 2050 g

– 1256 g = 1kg 256g

– 6005 g = 6kg 5 g

Câu 2:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2 kilogam 60 g = 260g …… S

b) 7030 kilogam > 7T 3 kilogam …… Đ

c) 21 kilogam 65 g < 21kg 605 g …… Đ

d) 1/4 tấn < 30 kilogam …… S

Câu 3:

Một siêu thị sở hữu 2 tấn đàng. Ngày đầu bán tốt 400kg. Ngày loại nhị bán tốt số đàng bởi vì 3/5 số đàng bán tốt trong thời gian ngày đầu. Hỏi siêu thị còn sót lại từng nào ki-lô-gam đường?

2 tấn = 2000 kg

Ngày loại nhị siêu thị bán tốt số đàng là: 400 x 3/5 = 240 (kg)

Cả nhị ngày siêu thị bán tốt số đàng là: 400 + 240 = 640 (kg)

Cửa sản phẩm còn sót lại số đàng là: 2000 – 640 = 1360 (kg)

Đáp số: 1360 kg

Câu 4:

Điền lốt ( > < = ) mến hợp:

a) 1 tạ 11 kilogam … 10 yến 1 kilogam …… >

b) 2 tạ 2kg … 220 kilogam …… >

c) 4kg 3dag … 43 hg …… <

d) 8T 80kg … 80 tạ 8 yến …… =

Nguồn tham ô khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng

Xem thêm: 4 loại rau 'trường thọ' mọc dại đầy ở Việt Nam, nước ngoài quý ngang nhân sâm, tổ yến