Sự điện li là gì? Phân loại chất điện li mạnh và điện li yếu trong hóa lớp 11

Hoá 11 bài xích 1: Sự năng lượng điện li là gì, phân loại hóa học năng lượng điện ly mạnh và hóa học năng lượng điện li yếu ớt. Sự năng lượng điện li là quy trình phân ly những hóa học nội địa đi ra ion âm và ion dương (còn gọi là anion và cation), đấy là nguyên vẹn nhân tuy nhiên những hỗn hợp như muối hạt, axit hoặc bazo rất có thể dẫn năng lượng điện được.

Bạn đang xem: Sự điện li là gì? Phân loại chất điện li mạnh và điện li yếu trong hóa lớp 11

Vậy sự năng lượng điện li ra mắt ra làm sao, hóa học năng lượng điện li là gì? thực hiện thế này nhằm phân biệt và xác lập được hóa học năng lượng điện li mạnh và hóa học năng lượng điện li yếu? tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây.

I. Sự năng lượng điện li là gì?

1. Khái niệm sự năng lượng điện li

– Định nghĩa: Sự năng lượng điện li là quy trình phân li những hóa học nội địa đi ra ion. Những hóa học Khi tan nội địa phân li đi ra ion được gọi là hóa học năng lượng điện li.

– Chất năng lượng điện li bao gồm có: axit, bazo và muối hạt.

–A-rê-ni-ut qua loa thực nghiệm xác nhận rằng: Các hỗn hợp axit, bazo, muối hạt dẫn năng lượng điện được vì thế vô hỗn hợp của bọn chúng đem những đái phân đem năng lượng điện hoạt động tự tại được gọi gọi là những ion. (ion bao gồm đem ion âm hoặc thường hay gọi là anion, và ion dương gọi là cation).

– Còn những hỗn hợp như ancol etylic, lối saccarazơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện vì thế vô hỗn hợp bọn chúng ko phân li đi ra những ion dương và ion âm.

hayhochoi

2. Quá trình năng lượng điện li ra mắt thế nào?

a) Cơ chế của quy trình năng lượng điện li:

– Quá trình năng lượng điện li xẩy ra Khi đem sự tương tác thân thiện phân tử nước và phân tử những hóa học năng lượng điện li dẫn tới việc phân li của những hóa học này nội địa.

– Phân tử H2O là phân tử đem đặc biệt, link O–H vô H2O là link nằm trong hóa trị phân đặc biệt, cặp e người sử dụng công cộng nghiêng về phía oxi, nên ở oxi đem dư năng lượng điện âm, còn ở hidro đem dư năng lượng điện dương.

– Khi hòa tan hóa học năng lượng điện li vô nước, hóa học năng lượng điện li rất có thể là hợp ý hóa học ion (ví dụ NaCl) hoặc hợp ý hóa học nằm trong hóa trị đem đặc biệt, tiếp tục xẩy ra sự tương tác trong những phân tử nước với những phân tử hóa học năng lượng điện li, phần đem năng lượng điện âm (anion) của phân tử hóa học năng lượng điện li tiếp tục bú phần đem năng lượng điện dương của phân tử nước, ngược lại, phần đem năng lượng điện dương (cation) tiếp tục bú phần đem năng lượng điện âm của phân tử H2O. Quá trình tương tác này kết phù hợp với sự hoạt động không ngừng nghỉ của những phân tử nước dẫn tới việc năng lượng điện li những phân tử hóa học năng lượng điện li trở nên những ion đem năng lượng điện (+) và (-) nội địa.

– Các hợp ý hóa học ancol etylic, glixerol,… ko cần là hóa học năng lượng điện li vì thế vô phân tử đem link phân đặc biệt tuy nhiên đặc biệt yếu ớt, nên bên dưới ứng dụng của những phân tử nước bọn chúng ko thể phân li đi ra ion được.

b) Biểu biểu diễn sự năng lượng điện li

– Sự năng lượng điện li được màn trình diễn vì thế phương trình năng lượng điện li, ví dụ:

NaCl→ Na+ + Cl

HCl→ H++ Cl

NaOH→ Na++ OH

CH3COOH

CH3COO + H+

II. Cách phân loại và xác lập hóa học năng lượng điện li mạnh, hóa học năng lượng điện li yếu

1. Cách xác lập hóa học năng lượng điện li mạnh

– Chất năng lượng điện li mạnh là hóa học Khi tan nội địa, những phân tử hòa tan đều phân li đi ra ion.

– Chất năng lượng điện li mạnh gồm những: những axit mạnh HCl, HNO3, H2SO4,… những bazo mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,…và đa số những muốicủa axit mạnh và bazơ mạnh như NaCl, KNO3, KCl, K2SO4,…

– Phương trình năng lượng điện li của hóa học năng lượng điện li mạnh: người sử dụng lốt mũi thương hiệu một chiều chỉ chiều của quy trình năng lượng điện li.

Ví dụ 1: NaCl là hóa học năng lượng điện li mạnh, nếu như vô hỗn hợp đem 100 phân tử NaCl hoà tan thì cả 100 phân tử đều phân li đi ra ion, ví dụ:NaCl→ Na++ Cl

– Ví dụ 2: Trong hỗn hợp Na2SO4 0,1M, vì thế sự năng lượng điện li củaNa2SO4là trọn vẹn nên đơn giản và dễ dàng tính được mật độ những ion doNa2SO4phân li đi ra ứng Na+ là 0,2M và SO42-là 0,1M theo gót phương trình phân li sau:Na2SO4→ 2Na++ SO42-

2. Cách xác lập hóa học năng lượng điện li yếu

– Chất năng lượng điện li yếu ớt là hóa học Khi tan nội địa có duy nhất một phần số phân tử hòa tan phân li đi ra ion, phần sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp.

– Chất năng lượng điện li yếu ớt bao gồm những axit yếu ớt giống như những axit cơ học CH3COOH, axit HClO, H2S, HF, HCN H2SO3,…và những bazo yếu ớt như NH3 những Amin R-NH2,Bi(OH)3, Mg(OH)2,…

– Phương trình năng lượng điện li của những hóa học năng lượng điện li yếu: người sử dụng lốt mũi thương hiệu 2 chiều

CH3COOH

CH3COO+ H+

Mg(OH)2

Mg2++ 2OH

– Sự năng lượng điện li của hóa học năng lượng điện li yếu ớt là quy trình thuận nghịch ngợm. Cân vì thế năng lượng điện li được thiết lập Khi vận tốc phân li đi ra ion và vận tốc phối hợp những ion trở nên phân tử là cân nhau. Cân vì thế năng lượng điện li là cân đối động, cũng đều có hằng số cân đối K và tuân theo gót nguyên vẹn lí chuyển dời cân đối Lơ Sa-tơ-li-ê, tương tự như từng cân đối chất hóa học không giống.

– Hình ảnh hưởng trọn của sự việc trộn loãng tới việc năng lượng điện li:Khi trộn loãng hỗn hợp, chừng năng lượng điện li của những hóa học năng lượng điện li đều tăng. Do sự trộn loãng làm cho những ion (+) và (-) của hóa học năng lượng điện li tách xa xăm nhau rộng lớn, không nhiều đem ĐK va vấp va vô nhau muốn tạo lại phân tử, đôi khi sự trộn loãng ko thực hiện ngăn cản tới việc năng lượng điện li của những phân tử.

III. Bài tập dượt áp dụng sự năng lượng điện li

* Bài 1 trang 7 sgk hoá 11:Các hỗn hợp axit như HCl, bazơ như NaOH và muối hạt như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn những hỗn hợp như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện được là vì nguyên vẹn nhân gì?

* Lời giải bài xích 1 trang 7 sgk hoá 11:

– Trong dung dịch: những axit, những bazơ, những muối hạt phân li đi ra những ion dương và ion âm hoạt động tự tại nên hỗn hợp của bọn chúng đem tài năng dẫn năng lượng điện. Vídụ:

HCl → H++ Cl

NaOH → Na++ OH

NaCl → Na++ Cl

* Bài 2 trang 7 sgk hoá 11:Sự năng lượng điện li, hóa học năng lượng điện li là gì? Những loại hóa học này là hóa học năng lượng điện li? Thế này là hóa học năng lượng điện li mạnh, hóa học năng lượng điện li yếu? Lấy tỉ dụ và viết lách phương trình năng lượng điện li của chúng?

* Lời giải bài xích 2 trang 7 sgk hoá 11:

Xem thêm: Từ giờ tới Tết 2024: 4 tuổi được Thần Tài đánh dấu, giàu có gia tăng gấp vạn lần

– Sự năng lượng điện li là sự việc phân li trở nên những cation (ion dương) và anion (ion âm) của phân tử hóa học năng lượng điện li Khi tan nội địa.

– Chất năng lượng điện li là những hóa học tan nội địa và tạo ra trở nên hỗn hợp dẫn được năng lượng điện.

– Các hóa học là hóa học năng lượng điện li như axit, những bazơ, những muối hạt tan được nội địa.

– Chất năng lượng điện li mạnh là những hóa học Khi tan nội địa những phân tử hoà tan đều phân li đi ra ion.

–Vídụ:H2SO4→ 2H++ SO42-

KOH → K++ OH

Na2SO4→ 2Na++ SO42-

– Chất năng lượng điện li yếu ớt là những hóa học Khi tan nội địa có duy nhất một phần số phân tử hoà tan phân li đi ra ion, phần sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp.

Ví dụ: H2S

H++ HS

* Bài 3 trang 7 sgk hóa 11:Viết phương trình năng lượng điện li của những hóa học sau:

a.) Các hóa học năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)20.10 M; HNO30,020 M; KOH 0,010 M. Tính mật độ mol của từng ion vô hỗn hợp.

b) Các hóa học năng lượng điện li yếu ớt HClO; HNO2.

* Lời giải bài xích 3 trang 7 sgk hóa 11:

a) Các hóa học năng lượng điện li mạnh

Ba(NO3)2→ Ba2+ + 2NO3

0,1M 0,1 0,2M

⇒ [Ba2+]=0,1M;[NO3]=0,2M;

HNO3 → H+ + NO3

0,02M 0,02M 0,02M

⇒ [H+]=0,02M;[NO3]=0,02M;

KOH → K+ + OH

0,01M 0,01M 0,01M

⇒ [K+]=0,01M;[OH]=0,01M;

b) Các hóa học năng lượng điện li yếu ớt phân li ko trọn vẹn nên phương trình năng lượng điện li như sau:

HClO

H+ + ClO

HNO2

H+ + NO2

* Bài 4 trang 7 sgk hóa 11:Chọn câu trả lới trúng trong số câu tại đây. Dung dịch hóa học năng lượng điện li dẫn được năng lượng điện là do:

A. Sự dịch đem của những electron.

B. Sự dịch đem của những cation.

C. Sự dịch đem của những phân tử hoà tan.

D. Sự dịch đem của tất cả cation và anion.

* Lời giải bài xích 4 trang 7 sgk hóa 11:

– Đáp án:D. Sự dịch đem của tất cả cation và anion.

– Do Khi hoà tan (trong nước) những phân tử hóa học năng lượng điện li phân li đi ra trở nên những cation và anion.

* Bài 5 trang 7 sgk hóa 11:Chất này tại đây ko dẫn năng lượng điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2nóng chảy.

C. NaOH rét mướt chảy.

D. HBr hoà tan nội địa.

* Lời giải bài xích 5 trang 7 sgk hóa 11:

– Đáp án:A.KCl rắn, khan.

– Do KCl rắn, khan tồn bên trên bên dưới dạng mạng tinh ranh thể ion, đặc biệt vững chắc và kiên cố. Không phân li đi ra được ion dương và ion âm (di đem tự động do) nên không tồn tại tài năng dẫn năng lượng điện.

Hy vọng với nội dung bài viết vềSự năng lượng điện li, phân loại hóa học năng lượng điện ly mạnh và hóa học năng lượng điện li yếu ớt và bài xích tập phía trên hữu ích cho những em. Mọi gom ý và vướng mắc những em mừng lòng nhằm lại phản hồi bên dưới nội dung bài viết nhằm thầy cô vô ngôi trường platinumcineplex.vn ghi nhận và tương hỗ, chúc những em tiếp thu kiến thức chất lượng.

Xem tăng về Hoá 11 bài xích 1

Hoá 11 bài xích 1: Sự năng lượng điện li là gì, phân loại hóa học năng lượng điện ly mạnh và hóa học năng lượng điện li yếu ớt. Sự năng lượng điện li là quy trình phân ly những hóa học nội địa đi ra ion âm và ion dương (còn gọi là anion và cation), đấy là nguyên vẹn nhân tuy nhiên những hỗn hợp như muối hạt, axit hoặc bazo rất có thể dẫn năng lượng điện được. Vậy sự năng lượng điện li ra mắt ra làm sao, hóa học năng lượng điện li là gì? thực hiện thế này nhằm phân biệt và xác lập được hóa học năng lượng điện li mạnh và hóa học năng lượng điện li yếu? tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây. I. Sự năng lượng điện li là gì? 1. Khái niệm sự năng lượng điện li – Định nghĩa: Sự năng lượng điện li là quy trình phân li những hóa học nội địa đi ra ion. Những hóa học Khi tan nội địa phân li đi ra ion được gọi là hóa học năng lượng điện li. – Chất năng lượng điện li bao gồm có: axit, bazo và muối hạt. – A-rê-ni-ut qua loa thực nghiệm xác nhận rằng: Các hỗn hợp axit, bazo, muối hạt dẫn năng lượng điện được vì thế vô hỗn hợp của bọn chúng đem những đái phân đem năng lượng điện hoạt động tự tại được gọi gọi là những ion. (ion bao gồm đem ion âm hoặc thường hay gọi là anion, và ion dương gọi là cation). – Còn những hỗn hợp như ancol etylic, lối saccarazơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện vì thế vô hỗn hợp bọn chúng ko phân li đi ra những ion dương và ion âm. hayhochoi 2. Quá trình năng lượng điện li ra mắt ra sao? a) Cơ chế của quy trình năng lượng điện li: – Quá trình năng lượng điện li xẩy ra Khi đem sự tương tác thân thiện phân tử nước và phân tử những hóa học năng lượng điện li dẫn tới việc phân li của những hóa học này nội địa. – Phân tử H2O là phân tử đem đặc biệt, link O–H vô H2O là link nằm trong hóa trị phân đặc biệt, cặp e người sử dụng công cộng nghiêng về phía oxi, nên ở oxi đem dư năng lượng điện âm, còn ở hidro đem dư năng lượng điện dương. – Khi hòa tan hóa học năng lượng điện li vô nước, hóa học năng lượng điện li rất có thể là hợp ý hóa học ion (ví dụ NaCl) hoặc hợp ý hóa học nằm trong hóa trị đem đặc biệt, tiếp tục xẩy ra sự tương tác trong những phân tử nước với những phân tử hóa học năng lượng điện li, phần đem năng lượng điện âm (anion) của phân tử hóa học năng lượng điện li tiếp tục bú phần đem năng lượng điện dương của phân tử nước, ngược lại, phần đem năng lượng điện dương (cation) tiếp tục bú phần đem năng lượng điện âm của phân tử H2O. Quá trình tương tác này kết phù hợp với sự hoạt động không ngừng nghỉ của những phân tử nước dẫn tới việc năng lượng điện li những phân tử hóa học năng lượng điện li trở nên những ion đem năng lượng điện (+) và (-) nội địa. – Các hợp ý hóa học ancol etylic, glixerol,… ko cần là hóa học năng lượng điện li vì thế vô phân tử đem link phân đặc biệt tuy nhiên đặc biệt yếu ớt, nên bên dưới ứng dụng của những phân tử nước bọn chúng ko thể phân li đi ra ion được. b) Biểu biểu diễn sự năng lượng điện li – Sự năng lượng điện li được màn trình diễn vì thế phương trình năng lượng điện li, ví dụ: NaCl → Na+ + Cl- HCl → H+ + Cl- NaOH → Na+ + OH- CH3COOH small ightleftharpoons CH3COO- + H+ II. Cách phân loại và xác lập hóa học năng lượng điện li mạnh, hóa học năng lượng điện li yếu ớt 1. Cách xác lập hóa học năng lượng điện li mạnh – Chất năng lượng điện li mạnh là hóa học Khi tan nội địa, những phân tử hòa tan đều phân li đi ra ion. – Chất năng lượng điện li mạnh gồm những: những axit mạnh HCl, HNO3, H2SO4,… những bazo mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,… và đa số những muối hạt của axit mạnh và bazơ mạnh như NaCl, KNO3, KCl, K2SO4,… – Phương trình năng lượng điện li của hóa học năng lượng điện li mạnh: người sử dụng lốt mũi thương hiệu một chiều chỉ chiều của quy trình năng lượng điện li. – Ví dụ 1: NaCl là hóa học năng lượng điện li mạnh, nếu như vô hỗn hợp đem 100 phân tử NaCl hoà tan thì cả 100 phân tử đều phân li đi ra ion, ví dụ: NaCl → Na+ + Cl- – Ví dụ 2: Trong hỗn hợp Na2SO4 0,1M, vì thế sự năng lượng điện li của Na2SO4 là trọn vẹn nên đơn giản và dễ dàng tính được mật độ những ion vì thế Na2SO4 phân li đi ra ứng Na+ là 0,2M và SO42- là 0,1M theo gót phương trình phân li sau: Na2SO4 → 2Na+ + SO42- 2. Cách xác lập hóa học năng lượng điện li yếu ớt – Chất năng lượng điện li yếu ớt là hóa học Khi tan nội địa có duy nhất một phần số phân tử hòa tan phân li đi ra ion, phần sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp. – Chất năng lượng điện li yếu ớt bao gồm những axit yếu ớt giống như những axit cơ học CH3COOH, axit HClO, H2S, HF, HCN H2SO3,… và những bazo yếu ớt như NH3 những Amin R-NH2, Bi(OH)3, Mg(OH)2,… – Phương trình năng lượng điện li của những hóa học năng lượng điện li yếu: người sử dụng lốt mũi thương hiệu 2 chiều CH3COOH small ightleftharpoons CH3COO- + H+ Mg(OH)2 small ightleftharpoons Mg2+ + 2OH- – Sự năng lượng điện li của hóa học năng lượng điện li yếu ớt là quy trình thuận nghịch ngợm. Cân vì thế năng lượng điện li được thiết lập Khi vận tốc phân li đi ra ion và vận tốc phối hợp những ion trở nên phân tử là cân nhau. Cân vì thế năng lượng điện li là cân đối động, cũng đều có hằng số cân đối K và tuân theo gót nguyên vẹn lí chuyển dời cân đối Lơ Sa-tơ-li-ê, tương tự như từng cân đối chất hóa học không giống. – Hình ảnh hưởng trọn của sự việc trộn loãng tới việc năng lượng điện li: Khi trộn loãng hỗn hợp, chừng năng lượng điện li của những hóa học năng lượng điện li đều tăng. Do sự trộn loãng làm cho những ion (+) và (-) của hóa học năng lượng điện li tách xa xăm nhau rộng lớn, không nhiều đem ĐK va vấp va vô nhau muốn tạo lại phân tử, đôi khi sự trộn loãng ko thực hiện ngăn cản tới việc năng lượng điện li của những phân tử. III. Bài tập dượt áp dụng sự năng lượng điện li * Bài 1 trang 7 sgk hoá 11: Các hỗn hợp axit như HCl, bazơ như NaOH và muối hạt như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn những hỗn hợp như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện được là vì nguyên vẹn nhân gì? * Lời giải bài xích 1 trang 7 sgk hoá 11: – Trong dung dịch: những axit, những bazơ, những muối hạt phân li đi ra những ion dương và ion âm hoạt động tự tại nên hỗn hợp của bọn chúng đem tài năng dẫn năng lượng điện. Ví dụ: HCl → H+ + Cl- NaOH → Na+ + OH- NaCl → Na+ + Cl- * Bài 2 trang 7 sgk hoá 11: Sự năng lượng điện li, hóa học năng lượng điện li là gì? Những loại hóa học này là hóa học năng lượng điện li? Thế này là hóa học năng lượng điện li mạnh, hóa học năng lượng điện li yếu? Lấy tỉ dụ và viết lách phương trình năng lượng điện li của chúng? * Lời giải bài xích 2 trang 7 sgk hoá 11: – Sự năng lượng điện li là sự việc phân li trở nên những cation (ion dương) và anion (ion âm) của phân tử hóa học năng lượng điện li Khi tan nội địa. – Chất năng lượng điện li là những hóa học tan nội địa và tạo ra trở nên hỗn hợp dẫn được năng lượng điện. – Các hóa học là hóa học năng lượng điện li như axit, những bazơ, những muối hạt tan được nội địa. – Chất năng lượng điện li mạnh là những hóa học Khi tan nội địa những phân tử hoà tan đều phân li đi ra ion. – Ví dụ: H2SO4 → 2H+ + SO42- KOH → K+ + OH- Na2SO4 → 2Na+ + SO42- – Chất năng lượng điện li yếu ớt là những hóa học Khi tan nội địa có duy nhất một phần số phân tử hoà tan phân li đi ra ion, phần sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp. – Ví dụ: H2S small ightleftharpoons H+ + HS- * Bài 3 trang 7 sgk hóa 11: Viết phương trình năng lượng điện li của những hóa học sau: a.) Các hóa học năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính mật độ mol của từng ion vô hỗn hợp. b) Các hóa học năng lượng điện li yếu ớt HClO; HNO2. * Lời giải bài xích 3 trang 7 sgk hóa 11: a) Các hóa học năng lượng điện li mạnh Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3- 0,1M 0,1 0,2M ⇒ [Ba2+]=0,1M; [NO3-]=0,2M; HNO3 → H+ + NO3- 0,02M 0,02M 0,02M ⇒ [H+]=0,02M; [NO3-]=0,02M; KOH → K+ + OH- 0,01M 0,01M 0,01M ⇒ [K+]=0,01M; [OH-]=0,01M; b) Các hóa học năng lượng điện li yếu ớt phân li ko trọn vẹn nên phương trình năng lượng điện li như sau: HClO small ightleftharpoons H+ + ClO- HNO2 small ightleftharpoons H+ + NO2- * Bài 4 trang 7 sgk hóa 11: Chọn câu trả lới trúng trong số câu tại đây. Dung dịch hóa học năng lượng điện li dẫn được năng lượng điện là do: A. Sự dịch đem của những electron. B. Sự dịch đem của những cation. C. Sự dịch đem của những phân tử hoà tan. D. Sự dịch đem của tất cả cation và anion. * Lời giải bài xích 4 trang 7 sgk hóa 11: – Đáp án: D. Sự dịch đem của tất cả cation và anion. – Do Khi hoà tan (trong nước) những phân tử hóa học năng lượng điện li phân li đi ra trở nên những cation và anion. * Bài 5 trang 7 sgk hóa 11: Chất này tại đây ko dẫn năng lượng điện được? A. KCl rắn, khan. B. CaCl2 rét mướt chảy. C. NaOH rét mướt chảy. D. HBr hoà tan nội địa. * Lời giải bài xích 5 trang 7 sgk hóa 11: – Đáp án: A. KCl rắn, khan. – Do KCl rắn, khan tồn bên trên bên dưới dạng mạng tinh ranh thể ion, đặc biệt vững chắc và kiên cố. Không phân li đi ra được ion dương và ion âm (di đem tự động do) nên không tồn tại tài năng dẫn năng lượng điện. Hy vọng với nội dung bài viết về Sự năng lượng điện li, phân loại hóa học năng lượng điện ly mạnh và hóa học năng lượng điện li yếu ớt và bài xích tập dượt phía trên hữu ích cho những em. Mọi gom ý và vướng mắc những em mừng lòng nhằm lại phản hồi bên dưới nội dung bài viết nhằm thầy cô vô ngôi trường platinumcineplex.vn ghi nhận và tương hỗ, chúc những em tiếp thu kiến thức chất lượng. Đăng bởi: platinumcineplex.vn Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm: Kinh nghiệm của 3 người già: Về già đừng giúp người thân 3 việc, càng giúp họa trên trời càng rớt xuống