Sang tháng 10: Những trường hợp bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe kẻo bị CSGT phạt nặng

Một số tình huống tại đây sẽ phải thay đổi tức thì giấy tờ ĐK xe pháo, biển khơi số xe pháo nhằm không biến thành CSGT xử trị.

Những tình huống cần thay đổi cà vẹt xe pháo, biển khơi số xe pháo theo đòi quy lăm le mới nhất, bao gồm:

Bạn đang xem: Sang tháng 10: Những trường hợp bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe kẻo bị CSGT phạt nặng

Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy lăm le những tình huống cung cấp thay đổi cà vẹt xe pháo, biển khơi số xe pháo gồm:

Xe tôn tạo.

Xe thay cho thay đổi color tô.

Xe đang được ĐK, cung cấp biển khơi số xe pháo nền white color, chữ và số black color thanh lịch biển khơi số xe pháo nền gold color, chữ và số black color và ngược lại.

Gia hạn ghi nhận ĐK xe pháo.

Thay thay đổi những vấn đề của mái ấm xe pháo (tên mái ấm xe pháo, số lăm le danh cá thể, địa chỉ).

Chứng nhận ĐK xe pháo bị hỏng, lù mù, rách rưới.

Biển số bị hỏng, lù mù, gẫy hoặc mái ấm xe pháo mong muốn cung cấp thay đổi ghi nhận ĐK xe pháo cũ, biển khơi số xe pháo cũ thanh lịch ghi nhận ĐK xe pháo, biển khơi số xe pháo.

Xem thêm: Không phải tiền bạc, đây mới là 5 yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình

15

Cách thực hiện giấy tờ thủ tục cung cấp thay đổi, cung cấp lại cà vẹt xe pháo, biển khơi số lăm le danh

Hồ sơ cung cấp thay đổi, cung cấp lại

 • Giấy khai ĐK xe pháo.
 • Giấy tờ của mái ấm xe pháo theo đòi quy lăm le bên trên Điều 10 Thông tư này.
 • Chứng nhận ĐK xe pháo (trường hợp ý cung cấp thay đổi ghi nhận ĐK xe) hoặc biển khơi số xe pháo (trường hợp ý cung cấp thay đổi biển khơi số xe).
 • Một số sách vở và giấy tờ khác:
 • a) Trường hợp ý cung cấp thay đổi biển khơi số xe pháo kể từ nền gold color, chữ và số black color thanh lịch biển khơi số xe pháo nền white color, chữ và số black color thì cần được thêm ra quyết định tịch thu giấy tờ quy tắc marketing vận tải đường bộ hoặc ra quyết định tịch thu phù hiệu, biển khơi hiệu;
 • b) Trường hợp ý xe pháo tôn tạo thay cho tổng trở nên máy, tổng trở nên khuông thì cần được thêm bệnh kể từ xuất xứ, bệnh kể từ lệ phí trước bạ, bệnh kể từ gửi quyền chiếm hữu của tổng trở nên máy hoặc tổng trở nên khuông ê theo đòi quy lăm le bên trên Điều 11 Thông tư này;
 • c) Trường hợp ý xe pháo tôn tạo thay cho tổng trở nên máy, tổng trở nên khuông ko nằm trong thương hiệu thì cần được thêm giấy tờ ghi nhận tin cậy nghệ thuật và đảm bảo môi trường thiên nhiên xe pháo cơ giới tôn tạo theo đòi quy định;
 • d) Trường hợp ý tôn tạo thay cho tổng trở nên máy, tổng trở nên khuông của xe pháo đang được ĐK thì cần sở hữu ghi nhận tịch thu ĐK, biển khơi số của xe pháo đang được ĐK ê.
  16

Thủ tục cung cấp thay đổi, cung cấp lại

 • Thực hiện nay công ty công trực tuyến toàn trình so với tình huống cung cấp lại ghi nhận ĐK xe pháo, cung cấp lại biển khơi số xe pháo (trừ tình huống xe pháo đang được ĐK là biển khơi 3 số hoặc 4 số)
 • a) Chủ xe pháo kê khai giấy tờ khai ĐK xe pháo theo đòi quy lăm le bên trên Điều 9 Thông tư này và gửi gắn kèm cặp bạn dạng quét dọn (scan) bạn dạng chà số máy, số khuông theo đòi quy lăm le bên trên cổng công ty công;
 • b) Sau khi đánh giá làm hồ sơ xe pháo đáp ứng hợp thức, cơ sở ĐK xe pháo gửi thông tin mang đến mái ấm xe pháo nhằm nộp lệ phí ĐK xe pháo, phí công ty bưu chủ yếu công ích bên trên cổng công ty công nhằm trả thành quả ĐK xe pháo theo đòi quy định;
 • c) Chủ xe pháo nhận ghi nhận ĐK xe pháo hoặc biển khơi số xe pháo theo đòi quy lăm le kể từ công ty bưu chủ yếu công ích.
 • Thực hiện nay công ty công trực tuyến 1 phần (trừ tình huống quy lăm le bên trên khoản 1 Điều này)
 • a) Chủ xe pháo kê khai giấy tờ khai ĐK xe pháo theo đòi quy lăm le bên trên Điều 9 Thông tư này, nộp làm hồ sơ cung cấp thay đổi, cung cấp lại quy lăm le bên trên Điều 17 Thông tư này và nộp lệ phí theo đòi quy định; mái ấm xe pháo ko cần đem xe pháo cho tới nhằm đánh giá (trừ xe pháo tôn tạo, thay cho thay đổi color sơn);
 • b) Sau khi đánh giá làm hồ sơ xe pháo đáp ứng hợp thức, cơ sở ĐK xe pháo tiến hành cung cấp thay đổi, cung cấp lại ghi nhận ĐK xe pháo, biển khơi số xe pháo theo đòi quy định; mái ấm xe pháo nhận thành quả ĐK xe pháo bên trên cơ sở ĐK xe pháo hoặc kể từ công ty bưu chủ yếu công ích.

Trường hợp ý cung cấp thay đổi, cung cấp lại ghi nhận ĐK xe pháo, biển khơi số xe pháo không thay đổi biển khơi số lăm le danh; so với xe pháo đang được ĐK biển khơi 3 hoặc 4 số thì cung cấp thanh lịch biển khơi số lăm le danh theo đòi quy lăm le (thu lại ghi nhận ĐK xe pháo, biển khơi 3 hoặc 4 số đó).

Trường hợp ý cung cấp thay đổi biển khơi số kể từ nền white color, chữ và số black color thanh lịch biển khơi số nền gold color, chữ và số black color hoặc kể từ nền gold color, chữ và số black color thanh lịch biển khơi số xe pháo nền white color, chữ và số black color thì cung cấp biển khơi số lăm le danh mới nhất (trường hợp ý chưa tồn tại biển khơi số lăm le danh) hoặc cung cấp lại biển khơi số lăm le danh (trường hợp ý đang được sở hữu biển khơi số lăm le danh).

Thời gian tham giải quyết

Xem thêm: Từ nay: 5 quyền lợi đặc biệt khi tham gia Nghĩa vụ quân sự, ai cũng nên biết rõ

Khoản 4 Điều 7 Thông tư 24 quy lăm le thời hạn thay đổi giấy tờ ĐK xe pháo như sau:

- Thời gian tham giải quyết và xử lý cung cấp ghi nhận ĐK xe: Tối nhiều 2 ngày thao tác làm việc kể ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức.

- Thời hạn xác minh việc rơi rụng ghi nhận ĐK xe pháo là 30 ngày (không tính vô thời hạn giải quyết và xử lý cung cấp lại ghi nhận ĐK xe).