S + H2SO4 → SO2 + H2O, phương trình phản ứng

S + H2SO4 → SO2 + H2O, phương trình phản ứng

Bạn đang xem: S + H2SO4 → SO2 + H2O, phương trình phản ứng

Phương trình phản ứng: S + H2SO4 → SO2 + H2O

Phương trình phản xạ sau khoản thời gian cân nặng bằng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

Điều khiếu nại nhằm S ứng dụng với H2SO4 quánh nóng

Nhiệt độ

Cách tổ chức nhằm H2SO4 tạo nên SO2

Đổ kể từ từ H2SO4 quánh vô ống thử chứa chấp bột lưu huỳnh

Hiện tượng Khi tổ chức nhằm H2SO4 tạo nên SO2

Chất rắn gold color Lưu huỳnh (S) tan dần dần và xuất hiện tại khí hương thơm hắc Lưu huỳnh dioxit (SO2) thực hiện sủi lớp bọt do khí tạo ra, cần thiết rất là để ý vì thế SO2 là 1 trong những khí độc. Do cơ, vô quy trình thực nghiệm, cần dùng bông tẩm kiềm nhằm tách khí SO2 bay ra bên ngoài.

Tính hóa chất của lưu huỳnh

Nguyên tử S đem 6 electron vô lớp bên ngoài nằm trong, vô cơ đem 2 electron đơn

Bài luyện áp dụng minh họa

Khối lượng bột sulfur cần thiết dùng để làm phản xạ trọn vẹn với một,5 mol H2SO4 là bao nhiêu?

Để giải vấn đề này, tao dùng phương trình phản xạ và số mol của H2SO4:

s h2so4 → so2 h2o phương trình phản ứng

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

Theo phương trình, tao thấy 1 mol S ứng dụng với 2 mol H2SO4 sẽ tạo rời khỏi 3 mol SO2.

Xem Thêm:  Axit axetic là gì? Tìm hiểu Công thức axit axetic và cơ hội sử dụng

Do cơ, 1,5 mol H2SO4 tiếp tục ứng dụng với (1,5/2) x 3 = 2,25 mol S.

Vậy, lượng bột sulfur nên dùng là 2,25 mol x lượng mol sulfur.

Tính lão hóa và tính khử của sulfur vô phản xạ hóa học

Tính oxi hóa:

Khi sulfur ứng dụng với sắt kẽm kim loại hoặc hiđro, số lão hóa của l ưu huỳnh hoàn toàn có thể hạn chế kể từ 0 xuống −2. Công thức phản ứng:

S0 + 2e → S-2

Lưu huỳnh còn tồn tại tính lão hóa Khi ứng dụng với hiđro, tạo nên khí hiđro sunfua. Công thức phản ứng:

H2 + S → H2S (350oC)

Khi sulfur ứng dụng với sắt kẽm kim loại, thành phầm tạo nên đem số lão hóa thấp rộng lớn của sắt kẽm kim loại. Ví dụ:

Fe + S → FeS

Zn + S → ZnS

Hg + S → HgS

Tính khử:

Khi sulfur phản xạ với phi kim hoạt động và sinh hoạt mạnh rộng lớn, số lão hóa của sulfur tăng thêm kể từ 0 lên +4 hoặc +6.

Một số muối bột sunfua làm nên màu đặc thù nhằm nhận thấy gốc sunfua

Muối sunfua được phân thành 3 loại:

Loại 1: Tan nội địa bao gồm Na2S, K2S, CaS, BaS, (NH4)2S.

Loại 2: Không tan nội địa tuy nhiên tan vô axit mạnh bao gồm FeS, ZnS, và những muối bột không giống.

Loại 3: Không tan nội địa và ko tan vô axit bao gồm CuS, PbS, HgS, Ag2S, và những muối bột không giống.

Đáp án câu 1:

Chất sau đây được dùng để làm pha trộn SO2 vô chống thực nghiệm là:

Đáp án: A. Na2SO3 và HCl

Phản ứng:

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

Đáp án câu 5:

Kim loại ko phản xạ với H2SO4 quánh nguội là:

Đáp án: A. Al

Đáp án câu 6:

Số hiệu nguyên vẹn tử của sulfur là 16. Vị trí của sulfur vô bảng tuần trả những nhân tố chất hóa học là:

Đáp án: A. Chu kì 3, group VIA.

Cấu hình electron nguyên vẹn tử S là: 1s22s22p63s23p4. Lưu huỳnh ở chu kỳ luân hồi 3 (do đem 3 lớp electron) và group VIA (do đem 6 electron hóa trị, nhân tố p).

Xem Thêm:  Phản ứng chất hóa học C2H5OH: Hướng dẫn tổng quan tiền về quy trình phân diệt C2H5OH

Đáp án câu 7:

Trong tình huống làm vỡ tung sức nóng kế tiếp thủy ngân, tất cả chúng ta sử dụng hóa học gì rắc lên thủy ngân và gom lại?

Đáp án: D. Lưu huỳnh.

Phản ứng:

S + Hg → HgS

Đáp án câu 8:

Tính hóa học vật lí ko nên là đặc thù vật lí đặc thù của sulfur là:

Đáp án: D

Đáp án câu 11:

Đun rét trăng tròn gam một láo lếu hợp ý X bao gồm Fe và S vô ĐK không tồn tại bầu không khí chiếm được láo lếu hợp ý rắn A. Hòa tan láo lếu hợp ý rắn A vô hỗn hợp HCl chiếm được 6,72 lít (đktc) láo lếu hợp ý khí Y. Thành phần Xác Suất lượng Fe vô X là:

Đáp án: A

Phản ứng:

Xem thêm: Nhiên viên tiết lộ: 6 thứ không nên mua trong siêu thị, càng giảm giá càng tránh, nhất là món thứ 2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2H2 + O2 → 2H2O

H2S + 2HCl → 2H2O + S + 2Cl

Theo đề bài xích, lượng láo lếu hợp ý X lúc đầu là 20g, lượng hóa học rắn A chiếm được sau phản xạ là m (g).

Số mol khí H2 thu được: n(H2) = V(Y)/V(mol) = 6.72/22.4 = 0.3 (mol)

Theo phương trình phản xạ, 1 mol Fe tạo nên 1 mol H2.

n(Fe) = n(H2) = 0.3 (mol)

Khối lượng Fe vô X là:

m(Fe) = n(Fe) x MM(Fe) = 0.3 x 56 = 16.8 (g)

Vậy bộ phận Xác Suất lượng Fe vô X là:

%Fe = (m(Fe)/m(X)) x 100% = (16.8/20) x 100% = 84%

Đáp án câu 14:

Ngày 13,1 gam một láo lếu hợp ý bao gồm Mg, Zn, Al vô bầu không khí cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được trăng tròn,3 gam láo lếu hợ p bao gồm MgO, ZnO, Al2O3. Hoà tan trăng tròn,3 gam láo lếu hợp ý oxit bên trên nên dùng V lít hỗn hợp HCl 0,4M. Tính lượng muối bột clorua tạo nên.

Đáp án: A. 45,05g

Sơ đồ gia dụng đem hoá:

Mg, Zn, Al → O2 MgO, ZnO, Al2O3

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

MgO, ZnO, Al2O3 → HCl, MgCl2, ZnCl2, AlCl3

Bảo toàn khối lượng: moxit + mHCl = mmuối + mH2O

⇒ trăng tròn,3 + 0,9.36,5 = mmuối + 0,45.18

Xem Thêm:  Phản ứng CuO + HCl? Cách triển khai và ứng dụng

⇒ mmuối = 45,05 g

Đáp án câu 15:

Cho m gam FeO ứng dụng không còn với H2SO4 quánh rét (dư), bay rời khỏi 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là

Đáp án: C. 0,72 g

Phản ứng:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

0,01                 0,005 mol

mFeO = 0,01.72 = 0,72 gam

Đáp án câu 17:

Để giải vấn đề này, tao rất cần phải tính số mol của những hóa học vô phản xạ. Ta có:

NS = 6,4/32 = 0,2 (mol)

mhh = mFe + mAl

Bảo toàn electron: 2nFe+ 3nAl = 2nS

56nFe + 27nAl = 5,5

2nFe + 3nAl = 2.0,2

nFe = 0,05

nAl = 0,1

Sau cơ, tao vận dụng phương trình phản xạ nhằm tính số mol khí pư và giải hệ phương trình nhằm dò thám số mol FeS và FeS2. Cuối nằm trong, tính % lượng của FeS và FeS2 vô láo lếu hợp ý lúc đầu.

Vậy đáp án là: A. 42,3 và 57,7%

Đáp án câu 18:

Để giải vấn đề này, tao dùng phương trình phản xạ của PbS với oxi:

PbS + 3O2 → PbSO4

Từ cơ, tao tính số mol của PbS lúc đầu và PbSO4 sau phản xạ. Phần trăm lượng PbS đã biết thành châm cháy là:

% PbS tiếp tục cháy = (khối lượng PbS lúc đầu – lượng PbSO4 thu được) / lượng PbS lúc đầu x 100%

Vậy đáp án là: A. 74,69%

Nguồn tham lam khảo:

Xem thêm: Các cụ dặn: "Muốn sống yên ổn, cả đời chớ nên bước chân đến nhà 3 người này", đó là những người nào?