Quá trình phản ứng S + HNO3? Hướng dẫn và ứng dụng”

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O được platinumcineplex.vn biên soạn là phương trình lão hóa khử, phản xạ đằm thắm mg và axit HNO3 loãng, nhận được thành phầm khí gray clolor đỏ tía nito đioxit NO2. Dưới tư liệu tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cân đối một cơ hội thời gian nhanh và đúng đắn nhất.

1. Phương trình phản xạ Mg ứng dụng HNO3 đặc

Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Bạn đang xem: Quá trình phản ứng S + HNO3? Hướng dẫn và ứng dụng”

Cách cân đối phương trình phản ứng

Mg + HNO3overset{t^{o} }{rightarrow}

Mg(NO3)2 + NO2↑ + H2O

Cân vị electron phương trình phản xạ Mg ứng dụng HNO3

Phương trình hóa học: Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2↑+ 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Mg ứng dụng với hỗn hợp HNO3 đặc

Nhiệt chừng thường

3. Cách tổ chức phản xạ mang đến Mg ứng dụng với hỗn hợp HNO3 đặc

Cho vô ống thử 1,2 lá magie, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc

4. Hiện tượng Hóa học tập xẩy ra đằm thắm phản xạ Mg HNO3 đặc

Lá  magie Mg tan dần dần vô hỗn hợp axit HNO3đặc và sinh rời khỏi khí làm nên màu nâu đỏ

5. tin tức thêm: Axit nitric quánh ứng dụng với kim loại

Axit nitric ứng dụng với sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo nên muối hạt và nhiều thành phầm lão hóa không giống nhau như NO2, NO, N2O ,N2, NH4NO3

Sản phẩm khử của N+5 sinh rời khỏi tùy nằm trong vô chừng mạnh yếu ớt của sắt kẽm kim loại và mật độ của hỗn hợp axit, thường thì thì:

Dung dịch HNO3 quánh ứng dụng với sắt kẽm kim loại → NO2;

Dung dịch HNO3 loãng ứng dụng với sắt kẽm kim loại khử yếu ớt (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;

Dung dịch HNO3 loãng ứng dụng với sắt kẽm kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,…) thì N bị khử xuống mức

càng sâu sắc → (N2, N2O, NH4NO3).

Cách phân biệt những khí thành phầm sinh ra

  • N2O là khí tạo nên cười
  • N2 ko giữ lại sự sinh sống, sự cháy
  • NO2 làm nên màu nâu đỏ
  • NO khí ko màu sắc tuy nhiên bị oxit hóa trở thành NO2 gray clolor đỏ

NH4NO3 ko sinh rời khỏi ở dạng khí, Lúc mang đến kiềm vô sắt kẽm kim loại thấy đem hương thơm khai amoniac NH3

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O

6. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho 5,6 gam Fe ứng dụng không còn với hỗn hợp HNO3 (dư). Sau phản xạ sinh rời khỏi V lít khí NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít

Đáp án A

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Câu 2. Nhúng thanh Al vô hỗn hợp HNO3 loãng, ko thấy đem khí bay rời khỏi. Kết luận nào là sao đó là đúng:

A. Al ko phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng

B. Al bị thụ động hóa vô hỗn hợp HNO3 loãng

C. Al phản xạ với HNO3 tạo nên muối hạt amoni

D. Cả A và B đều đúng

Đáp án C Al phản xạ với HNO3 tạo nên muối hạt amoni

Câu 3. Hiện tượng nào là xẩy ra Lúc mang đến miếng đồng sắt kẽm kim loại vô dd HNO3 loãng

A. không tồn tại hiện tượng lạ gì

B. hỗn hợp làm nên màu xanh rớt, H2 cất cánh ra

C. hỗn hợp làm nên màu xanh rớt, đem khí gray clolor cất cánh ra

D. hỗn hợp làm nên màu xanh rớt, đem khí ko màu sắc cất cánh rời khỏi, bị hoá nâu vô bầu không khí.

Đáp án D

Phương trình hóa học

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

dung dịch làm nên màu xanh rớt, đem khí ko màu sắc cất cánh rời khỏi, bị hoá nâu vô bầu không khí.

Câu 4. Hòa tan 38,4 gam Cu vô dd HNO3 loãng dư, nhận được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V:

A. 13,44

B. 8,96

C. 4,48

D. 17,92

Đáp án B 

Sử dụng bảo toàn e: nNO = 38,4/64.2/3 = 0,4 mol

→ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 5. Tiến hành thực nghiệm sau: thả một mẩu natri vô hỗn hợp chứa chấp MgSO4.

Hiện tượng xẩy ra được Dự kiến như sau :

(a) Mẩu natri chìm xuống lòng dung dịch

(b) Kim loại magie white color bạc bay rời khỏi, lắng xuống lòng ống thử.

(c) Dung dịch vẫn vô xuyên suốt.

(d) Có khí bay rời khỏi.

Trong những hiện tượng lạ bên trên, số hiện tượng lạ xẩy ra quả thật Dự kiến là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Đáp án D

Hiện tượng phản xạ xảy ra: Mẩu Na phản xạ với nước, tan dần dần, đem khí ko màu sắc bay rời khỏi, từ từ xuất hiện nay kết tủa white.

Phương trình hóa học:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓trắng + Na2SO4

Câu 6. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

A. Giấy quỳ tím

B. Zn

C. Al

D. BaCO3

Đáp án D

Nếu tất cả chúng ta dùng quỳ tím chỉ rất có thể phân biệt được hỗn hợp NaOH

Dùng Zn, Al: ko nhận biết được.

Dùng dung dịch test BaCO3

Cho BaCO3 theo thứ tự vô những hỗn hợp và đã được viết số trật tự.

Dung dịch KOH ko có hiện tượng

Dung dịch HCl có khí cất cánh lên

Dung dịch H2SO4: có khí cất cánh lên và kết tủa trắng

Phương trình phản ứng:

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

Câu 7. Một khuôn mẫu nước cứng đem chứa chấp bộ phận những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3, Cl, SO42-. Mẫu nước bên trên nằm trong loại

A. nước cứng toàn phần.

B. nước cứng vĩnh cửu.

C. nước cứng trong thời điểm tạm thời.

D. nước mượt.

Đáp án A

Câu 8. Một láo lếu thích hợp bao gồm nhị bột sắt kẽm kim loại Mg và Al được phân thành nhị phần vị nhau:

Phần 1: mang đến ứng dụng với HCl dư nhận được 6,72 lít H2.

Phần 2: hoà tan không còn vô HNO3 loãng dư nhận được V lít một khí ko màu sắc, hoá nâu vô bầu không khí . hiểu những thể tích khí đều đo ở đktc, độ quý hiếm của V là

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 5,6 lít.

Đáp án C

Phần 1: nH2= 0,3 mol

Bảo toàn e: ne cho = ne nhận = 2.nH2 = 0,6 mol

Vì số mol của Mg và Al ở hai phần đều bằng nhau và Mg, Al phản xạ với HCl hoặc với HNO3 đều phải có số lão hóa như nhau

→ ne mang đến (phần 2) = ne mang đến (phần 1) = 0,6mol

Phần 2: khí ko màu sắc, hóa nâu vô bầu không khí là NO

Xem thêm: Người không quân tử thường có 3 đặc điểm này, tốt nhất nên cắt đứt quan hệ càng sớm càng tốt

Bảo toàn e: ne mang đến (phần 2) = 3.nNO → nNO = 0,6/3 = 0,2 mol

→ VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 9. Phát biểu nào sau đây  Lúc nói tới những loại nước là đúng?

A.  Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+.

B. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc ko chứa các ion Ca2+, Mg2+

C. Nước vô tự nhiên đều là nước cứng vì có chứa cation Ca2+, Mg2+.

D. Nước khoáng, nước thanh lọc đương nhiên đều là nước cứng.

Đáp án A

Câu 10. Có những hóa học sau: NaNO3, Ca(OH)2, K2CO3, HCl . Cặp hóa học nào là rất có thể thực hiện mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời :

A. NaNO3 và Ca(OH)2

B. Ca(OH)2 và K2CO3

C. Na2CO3 và HCl

D. NaNO3 và HCl

Đáp án B

Câu 11. Dung dịch X bao gồm 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,2 mol Cl và 0,4 mol NO3 . Thêm kể từ từ hỗn hợp Na2CO3 1M và hỗn hợp X cho tới Lúc được lượng kết tủa lớn số 1 thì thể tích hỗn hợp Na2CO3 ít nhất tiếp tục dùng là

A. 300ml

B. 250ml

C. 200ml

D. 150ml

Đáp án A

Gọi x, nó, z lần lượt là số mol của Mg2+, Ba2+, Ca2+;

Áp dụng bảo toàn ion dung dịch X tớ có: 2x + 2y + 2z = 0,2 + 0,4;

x + nó + z = 0,3;

để thu được kết tủa là lớn nhất: thì số mol Na2CO3 = x + nó + z = 0,3;

Thể tích Na2CO3 cần dùng là: V = 0,3/1 = 0,3 lít = 350 ml

Câu 12. Cho Ag vô 100ml hỗn hợp Mg(NO3)2 0,5M. Thêm tiếp vô tổng hợp 150 ml hỗn hợp H2SO4 2M. Khuấy dều và tăng nước vô cho tới dư mang đến phản xạ xẩy ra trọn vẹn thấy Ag tan một trong những phần và đem khí cất cánh rời khỏi. Thêm tiếp hỗn hợp NaBr cho tới dư vô hỗn hợp sau phản xạ thấy đem kết tủa gold color. Khối lượng kết tủa vàng là:

A. 94 g

B. 112,8 g

C. 169,2 g

D. 56,4 g

Đáp án D

nNO3− = 2.nMg(NO3)2 =0,1 mol

nH+= 2nH2SO4 = 0,6 mol

4H+ + NO3- + 3e → NO + H2O

0,6  → 0,1 → 0,3

Ag + 1e → Ag+

0,3 → 0,3

Ag+ + Br→ AgBr

0,3 → 0,3

mAgBr = 0,3.188 = 56,4 gam

Câu 13. Cho tổng hợp X bao gồm 0,1 mol Cu; 0,1 mol Zn; 0,15 mol Al vô 500 ml hỗn hợp HCl. Phản ứng kết thúc đẩy nhận được hỗn hợp B và tổng hợp rắn Y. Cho Y và hỗn hợp HNO3 đem dư nhận được 2,24 lít NO (đktc). Tìm mật độ hỗn hợp HCl

A. 1,8M

B. 3M

C. 0,15M

D. 0,9M

Đáp án D

Bảo toàn e đem 2nCu + 2nZn + 3nAl = nHCl + 3nNO2

⇒nHCl = 0,45 mol ⇒ CMHCl = 0,9 M

Câu 14. Nung 4,46 gam láo lếu thích hợp A bao gồm những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Zn, Mg vô oxi, sau đó 1 thời hạn nhận được 5,42 gam láo lếu thích hợp B. Hoà tan trọn vẹn B vô hỗn hợp HNO3 (dư), thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Số mol HNO3 tiếp tục phản xạ là

A. 0,12.

B. 0,16.

C. 0,18.

D. 0,36.

Đáp án D

Bảo toàn khối lượng: mX + mO pứ = mY

→ nO pứ = nO (oxit) = 0,06 mol

Y + HNO3 → nNO = 0,63 mol

Bảo toàn e: ne KL = ne ( oxi) + ne(NO) = 0,06.2 + 0,06.3 = 0,3 mol

Mà ne KL = nNO3 muối = 0,3 mol

→ nHNO3 = nNO3 muối + nNO (Bảo toàn N) = 0,3 + 0,06 = 0,36 mol

Câu 14. Hỗn thích hợp X chứa chấp K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 với số mol những hóa học đều bằng nhau. Cho láo lếu thích hợp X vô nước dư và đun rét. Các hóa học tan vô hỗn hợp nhận được là:

A. KCl, KOH, BaCl2.

B. KCl, KOH.

C. KCl, KHCO3, NH4Cl, BaCl2.

D. KCl

Đáp án D

Phản ứng xẩy ra Lúc láo lếu liên minh dụng với nước:

K2O + H2O → 2KOH

Các phản xạ xẩy ra tiếp theo:

NH4Cl + KOH → NH3 + H2O + KCl

KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

K2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + KCl

Vậy sau phản xạ hỗn hợp còn sót lại KCl

Câu 15. Hòa tan trọn vẹn m gam Al vị hỗn hợp HNO3 loãng, nhận được 2,688 lít (đktc) láo lếu thích hợp khí X bao gồm N2, N2O và hỗn hợp chứa chấp 8m gam muối hạt. Tỉ khối của X đối với H2 vị 18. Giá trị của m là

A. 21,60.

B. 17,28.

C. 10,80.

D. 18,90.

Đáp án C

Nhận thấy MX = (MN2 + MN2O)/2= (28 + 44)/2 = 36

→ nN2 = nN2O = 0,12 /2 = 0,06 mol

Ta có:

mAl(NO3)3 = 213.m/27 = 7,89m < 8m → vô muối hạt đem NH4NO3

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

→ 3.m/27 = 10.0,06 + 8.0,06 + 8nNH4NO3

3.m/27 = 1,08 + 8nNH4NO3

→ nNH4NO3 = m/72 − 0,135

Khối lượng muối hạt tạo nên thành: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

→ 8m = 213.m/27 + 80.(m/72 – 0,135) → m = 10,8 gam

Câu 16. Cho 1,35 gam láo lếu thích hợp bao gồm Cu, Mg, Al ứng dụng không còn với hỗn hợp HNO3 nhận được láo lếu thích hợp khí bao gồm 0,224 lít NO và 0,896 lít NO2 (không còn thành phầm khử nào là không giống của N+5). Khối lượng muối hạt vô hỗn hợp là. (Thể tích khí ở ĐK chi tiêu chuẩn)

A. 10,08 gam.

B. 6,59 gam.

C. 5,69 gam.

D. 5,96 gam.

Đáp án C

Bảo toàn e: ne cho = ne nhận = 3.nNO + nNO2 = 3.0,01 + 0,04 = 0,07 mol

→ nNO3- (trong muối) = ne mang đến = 0,07 mol

→ mmuối = mkim loại + mNO3- = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam

Mời chúng ta xem thêm tăng một trong những tư liệu liên quan: 

platinumcineplex.vn tiếp tục gửi cho tới các bạn Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O phương trình chất hóa học được platinumcineplex.vn biên soạn là phản xạ lão hóa khử, đối phản xạ Lúc mang đến đồng ứng dụng với hỗn hợp axit nitric loãng thành phầm nhận được là muối hạt đồng nitrat và bay rời khỏi khí làm nên màu nâu đỏ tía NO2.

Các bạn cũng có thể những em nằm trong xem thêm tăng một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài bác luyện Hóa 12, Giải bài bác luyện Toán lớp 12, Giải bài bác luyện Vật Lí 12 ,….

Ngoài rời khỏi, platinumcineplex.vn tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn luyện trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu, đề đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: Tại sao đàn bà lại thường khóc khi gần gũi với đàn ông?