Phương trình mặt cầu là gì? lý thuyết và các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Phương trình mặt mũi cầu là kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng của khối lớp 12 tuy nhiên lại sở hữu thật nhiều dạng bài bác tập luyện trong những kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông và ĐH lúc bấy giờ. Chính vậy nên, nhập nội dung bài viết sau đây Shop chúng tôi tiếp tục share lý thuyết và những dạng phương trình mặt mũi cầu thông thường bắt gặp nhằm chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm nhé

Mặt cầu là gì?

Bạn đang xem: Phương trình mặt cầu là gì? lý thuyết và các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Trong không khí, mặt mũi cầu là quỹ tích những điểm cơ hội đều một điểm mang đến trước một không gian thay đổi. Khoảng ko thay đổi bại liệt gọi là nửa đường kính. Điểm mang đến trước gọi là tâm mặt mũi cầu.

phuong-trinh-mat-cau

Các dạng phương trình mặt mũi cầu

1. Phương trình chủ yếu tắc

Trong không khí Oxyz mang đến mặt mũi cầu S tâm I(a;b;c) nửa đường kính R. Phương trình chủ yếu tắc của (S) là:

(x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2

2. Phương trình tổng quát

Nếu a2 + b2 + c2 – d > 0 thì phương trình sau đó là phương trình tổng quát mắng của (S):

x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0 (1)

Tọa chừng tâm của (S) đem phương trình (1) là I(a;b;c) và nửa đường kính của (S) được xem theo gót công thức:

R = √a2 + b2 + c2 – d

Vị trí kha khá thân thiết mặt mũi phẳng lặng và mặt mũi cầu.

Cho mặt mũi cầu (S): (x−a)2 + (b−y)2 + (c−z)2 = R2 đem tâm I, nửa đường kính R và mặt mũi phẳng lặng (P): Ax+By+Cz+D=0.

Ta có:

 • d(I,(P)) > R : Mặt phẳng lặng (P) ko hạn chế mặt mũi cầu (S).
 • d(I,(P)) = R : Mặt phẳng lặng (P) xúc tiếp với mặt mũi cầu (S).
 • d(I,(P)) < R : Mặt phẳng lặng (P) hạn chế mặt mũi cầu (S) theo gót giao phó tuyến là lối tròn xoe đem tâm K là hình chiếu của I bên trên (P) và nửa đường kính r=√R2−d2(I,(P))

Vị trí kha khá thân thiết đường thẳng liền mạch và mặt mũi cầu.

Cho mặt mũi cầu (S): (x−a)2 + (b−y)2 + (c−z)2 = R2 đem tâm I, nửa đường kính R và đường thẳng liền mạch Δ

Ta đem khoảng cách d kể từ mặt mũi cầu (S) cho tới đường thẳng liền mạch Δ:

 • d > R: Đường trực tiếp Δ ko hạn chế mặt mũi cầu (S)
 • d = R: Đường trực tiếp Δ xúc tiếp với mặt mũi cầu (S)
 • d < R: Đường trực tiếp Δ hạn chế mặt mũi cầu (S) theo gót chão cung AB = √R2 – d2

Tham khảo thêm:

 • Tìm m nhằm hàm số đồng biến chuyển, nghịch tặc biến chuyển bên trên khoảng tầm đúng mực 100%
 • Phương trình lối tròn xoe và những dạng bài bác tập luyện đem điều chuẩn chỉnh 100%
 • Phương trình lượng giác cơ bạn dạng và những dạng bài bác tập
 • Các dạng ghi chép phương trình tiếp tuyến của đồ gia dụng thị hàm số kể từ A – Z

Các dạng bài bác tập luyện ghi chép phương trình mặt mũi cầu thông thường gặp

Dạng 1: Xác ấn định tâm và nửa đường kính mặt mũi cầu. Tìm ĐK nhằm phương trình dạng khai triển là phương trình của một lối tròn

Phương pháp:

Xét phương trình (S): (x−a)2 + (b−y)2 + (c−z)2 = R2. Khi bại liệt mặt mũi cầu đem tâm I (a; b;c), nửa đường kính R

Xét phương trình (S): x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0.

Điểu khiếu nại nhằm phương trình bên trên là phương trình mặt mũi cầu là: a2 + b2 + c2 – d > 0

Khi bại liệt (S) đem tâm I(a;b;c) và cung cấp kínhR = √a2 + b2 + c2 – d

Ví dụ 1:

Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, mang đến mặt mũi cầu (S) đem phương trình: x2 + y2 +z2 + 2x – 4y + 6z – 2= 0 . Tính tọa chừng tâm I và nửa đường kính R của (S).

Lời giải:

Phương trình (S): x2 + y2 +z2 + 2x – 4y + 6z – 2= 0 có:

Tâm I (-1, 2, 3)

R = a2 + b2 + c2 – d = √(-1)2 + (2)2 + (3)2 – (-2) = √16 = 4

Dạng 2: Viết phương trình mặt mũi cầu biết tâm và cung cấp kính

phuong-trinh-mat-cau-1

phuong-trinh-mat-cau-2

Dạng 3: Viết phương trình mặt mũi cầu (S) đem 2 lần bán kính AB mang đến trước

Phương pháp:

 • Tìm trung điểm của AB. Vì AB là 2 lần bán kính nên I là tâm trung điểm AB bên cạnh đó là tâm của mặt mũi cầu.
 • Tính chừng nhiều năm IA = R.
 • Làm tiếp như vấn đề dạng 1.

Ví dụ: Cho nhì điểm A( -2; 1; 0) và B( 2;3 ; -2). Phương trình mặt mũi cầu 2 lần bán kính AB là:

A. (x + 2)2 + ( nó -1)2 + ( z+ 1)2 = 8; B. x2 +( nó +2)2 + ( z- 1)2 = 10

C. x2 + ( nó – 2)2 + ( z+ 1)2 = 6; D. (x – 2)2 + (y +1)2 + (z -1)2 = 8

Lơi giải:

Gọi M là trung điểm của AB, tọa chừng điểm M là :

phuong-trinh-mat-cau-4

Mặt cầu cần thiết dò xét nhận M(0; 2; -1) thực hiện tâm và đem nửa đường kính là R= MA = √6.

Ta đem phương trình mặt mũi cầu là : (x – 0)2 + ( nó – 2)2 + ( z+ 1)2 = 6 Hay x2 + ( nó -2)2 + (z +1)2 = 6

Dạng 4: Viết mặt mũi cầu (S) qua chuyện 3 điểm A, B, C và đem tâm nằm trong mặt mũi phẳng lặng (P) mang đến trước.

Cách 1:

 • Bước 1: Gọi phương trình mặt mũi cầu là x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0 ( *) (với a2 + b2 + c2 – d > 0 )
 • Bước 2: Thay tọa chừng tứ điểm A, B, C, D nhập phương trình (*), tao được hệ 4 phương trình.
 • Bước 3: Giải hệ bên trên tìm kiếm được a, b, c, d( xem xét so sánh ĐK a2 + b2 + c2 – d > 0 ). Thay a, b, c, d nhập (*) tao được phương trình mặt mũi cầu cần thiết lập.

Cách 2:

Bước 1: Gọi I(a, b, c) là tâm mặt mũi cầu trải qua tứ điểm A, B, C, D. Suy ra: phuong-trinh-mat-cau-3

Bước 2: Giải hệ bên trên nhằm dò xét a, b, c.

Bước 3: Tìm nửa đường kính R = IA. Từ bại liệt, ghi chép phương trình mặt mũi cầu cần thiết dò xét đem dạng (x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2

Ví dụ: Nếu mặt mũi cầu (S) trải qua tứ điểm M(2; 2;2); N( 4; 0; 2); P( 4; 2; 0) và Q(4;2;2) thì tâm I của (S) đem toạ chừng là:

Xem thêm: Ai không đáp ứng 1 điều kiện quan trọng này sẽ không được đăng ký xe năm 2023

A. (-1;-1; 0) B. (3; 1; 1) C. (1; 1; 1) D. (1; 2;1)

Hướng dẫn giải:

Gọi phương trình mặt mũi cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d= 0 (a2 + b2 + c2 – d > 0) .

Do M(2;2;2) ∈ (S) 22 + 22 + 22 – 2.2a- 2.2b – 2.2c + d = 0 hoặc – 4a – 4b – 4c + d= -12 (1)

Do N( 4; 0; 2) ∈ (S) nên 42 + 02 + 22 – 2.4a- 2.0b – 2.2c + d = 0 hoặc – 8a – 4c + d= – đôi mươi (2)

Do P(4; 2; 0) ∈ (S) nên 42 + 22 + 02 – 2.4a – 2.2b – 2.0.c + d = 0 hoặc – 8a – 4b + d = -20 (3)

Do Q(4; 2; 2) ∈ (S) nên 42 + 22 + 22 – 2.4 a -2.2b – 2.2c + d = 0 hoặc – 8a – 4b – 4c + d = -24 (4)

Từ (1); (2); (3) và (4) tao đem hệ phương trình:

phuong-trinh-mat-cau-5

Suy rời khỏi, mặt mũi cầu (S) thỏa mãn nhu cầu đem tâm I(1; 2; 1). Chọn đáp án A

Dạng 5: Viết phương trình mặt mũi cầu đem tâm I, một đường thẳng liền mạch ( mặt mũi phẳng) hạn chế mặt mũi cầu thỏa mãn nhu cầu ĐK T.

Phương pháp:

Phương trình mặt mũi cầu (S) biết tâm I và hạn chế đường thẳng liền mạch d theo gót chão cung AB:

phuong-trinh-mat-cau-6

 • Bước 1: Tính khoảng cách kể từ tâm I cho tới đường thẳng liền mạch d
 • Bước 2: Dựa nhập fake thuyết đề mang đến, tao tính chừng nhiều năm chão cung AB. Suy rời khỏi chừng nhiều năm AH (với H là trung điểm AB)
 • Bước 3: Tính IA theo gót ấn định lý Pitago mang đến tam giác vuông AIH. Suy rời khỏi nửa đường kính R= IA.

Phương trình mặt mũi cầu (S) biết tâm I và hạn chế mặt mũi phẳng lặng (P) theo gót lối tròn xoe giao phó tuyến (C)

phuong-trinh-mat-cau-7

Bước 1: Tính khoảng cách kể từ tâm I cho tới mặt mũi phẳng lặng (P)

Bước 2: Dựa nhập fake thuyết đề mang đến, tao tính nửa đường kính r của lối tròn xoe giao phó tuyến. Suy rời khỏi nửa đường kính mặt mũi cầu R = √d2(I,(P)) + R2

phuong-trinh-mat-cau-8

Do bại liệt, phương trình mặt mũi cầu là: ( x- 2)2 +( nó – 3)2 + (z+ 1)2 = 76

(S): ( x- 2)2 +( nó – 3)2 + (z+ 1)2 = 76 .

Chọn A.

Dạng 6: Lập phương trình mặt mũi cầu xúc tiếp với đường thẳng liền mạch, mặt mũi phẳng lặng và thỏa mãn nhu cầu ĐK T

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho điểm A(2; 5; 1) và mặt mũi phẳng lặng (P): 6x + 3y – 2z + 24= 0, H là hình chiếu vuông góc của A bên trên mặt mũi phẳng lặng (P). Phương trình mặt mũi cầu (S) đem diện tích S và xúc tiếp với mặt mũi phẳng lặng (P) bên trên H, sao mang đến điểm A nằm trong mặt mũi cầu là:

A. (x- 8)2 + ( y- 8)2 + (z+ 1)2 = 196 B. (x + 82 +(y+ 8)2 + (z – 1)2 = 196

C. (x + 16)2 + ( y+4)2 + (z- 7)2 = 196 D.(x- 16)2+ ( y- 4)2 +(z+ 7)2 = 196

Hướng dẫn giải:

Gọi d là đường thẳng liền mạch trải qua A và vuông góc với (P). Suy rời khỏi, một VTCP của d là:

phuong-trinh-mat-cau-9

Vì H là hình chiếu vuông góc của A bên trên (P) nên H= d ∩ (P) .

Vì H ∈ d nên H( 2+ 6t; 5+ 3t; 1- 2t.

Mặt không giống, H ∈ (P) nên tao có:

6(2+ 6t) + 3(5+ 3t) – 2( 1- 2t) + 24 = 0

⇔ t= – 1

Do bại liệt, H( -4; 2; 3).

Gọi I và R theo thứ tự là tâm và nửa đường kính mặt mũi cầu.

Theo fake thiết diện tích S mặt mũi cầu vì chưng 784π , suy rời khỏi 4πR2 ⇔ R = 14 .

Vì mặt mũi cầu xúc tiếp với mặt mũi phẳng lặng (P) bên trên H nên IH⊥ (P) => I ∈ d .

Do bại liệt tọa chừng điểm I đem dạng I( 2+ 6t; 5+ 3t; 1- 2t), với t ≠ -1 .

Theo fake thiết, tọa chừng điểm I thỏa mãn:

phuong-trinh-mat-cau-10

Sau khi phát âm đoạn nội dung bài viết của Shop chúng tôi những chúng ta cũng có thể tóm được những dạng phương trình mặt mũi cầu kể từ bại liệt vận dụng nhập thực hiện bài bác tập luyện nhé

Xem thêm: Người sống hai mặt, giả tạo thường nói 3 câu này quan hệ tốt đến mấy cũng đừng kết thân

5/5 - (1 bình chọn)