Phản ứng Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2: Công thức, cơ chế và ứng dụng của phản ứng

Công thức chất hóa học phản xạ Zn + H2SO4

Phản ứng chất hóa học thân mật kẽm (Zn) và axit sulfuric (H2SO4) được màn trình diễn tự công thức:

Bạn đang xem: Phản ứng Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2: Công thức, cơ chế và ứng dụng của phản ứng

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

phản ứng zn h2so4 → znso4 h2 công thức hình thức và phần mềm của phản

Trong cơ, Zn và H2SO4 là những hóa học nguồn vào (reactant), còn ZnSO4 và H2 là những hóa học thành phầm (product) của phản xạ.

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra phản xạ Zn thuộc tính H2SO4 loãng

Nhiệt chừng thông thường, H2SO4 loãng

Tính hóa chất của H2SO4 loãng

  1. Làm thay đổi color quỳ tím trở nên đỏ
  2. Axit sunfuric loãng thuộc tính với kim loại
  3. Axit sunfuric loãng thuộc tính với bazơ
  4. Axit sunfuric loãng thuộc tính với oxit bazơ
  5. Axit sunfuric loãng thuộc tính với muối

Cơ chế phản xạ Zn + H2SO4

Phản ứng thân mật kẽm và axit sulfuric là một trong phản xạ oxi-hoá khử. Trong quy trình phản xạ, Zn bị lão hóa, tạo ra trở nên ion Zn2+, trong những khi cơ H+ vô H2SO4 bị khử trở nên khí hydrogen (H2) và hóa học khử SO42- tạo ra trở nên ion sulfat (SO42-). Cơ chế phản xạ được thể hiện nay tự những phương trình sau:

Zn → Zn2+ + 2e (Oxi-hoá)

H+ + e → 1/2H2 (Khử)

H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2

Ứng dụng của phản xạ Zn + H2SO4

Phản ứng thân mật kẽm và axit sulfuric có không ít phần mềm vô thực tiễn, ví dụ như vô phát hành pin, phát hành hỗn hợp tẩy cọ, và vô quy trình tráng men. Trong ngành công nghiệp hóa hóa học, phản xạ Zn + H2SO4 cũng rất được dùng nhằm phát hành muối bột kẽm như ZnSO4.

Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1:

Tính hóa chất của axit sunfuric loãng

a. Làm thay đổi color quỳ tím trở nên đỏ

b. Axit sunfuric loãng thuộc tính với kim loại

Axit sunfuric loãng đem tài năng thuộc tính với sắt kẽm kim loại đứng trước hidro vô mặt hàng sinh hoạt chất hóa học của kim loại

Tác dụng với sắt kẽm kim loại (Al, Fe, Zn, Mg,…) → muối bột sunfat + khí hidro

Ví dụ:

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

c. Axit sunfuric loãng thuộc tính với bazơ

Tác dụng với bazơ → muối bột sunfat + nước

Thí dụ:

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

d. Axit sunfuric loãng thuộc tính với oxit bazơ

Tác dụng với oxit bazơ → muối bột sunfat + nước

Ví dụ:

BaO + H2SO4 → BaSO4 + H2O

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

e. Axit sunfuric loãng thuộc tính với muối

Tác dụng với muối bột → muối bột (mới) + axit (mới)

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Câu 2:

Tính thể tích khí H2 (đktc) sinh đi ra Lúc cho tới 6,5 g kẽm thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 đặc dư:

Đáp án: A

Số mol kẽm phản ứng:

nZn = m/M = 6,5/65 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

Xem thêm: 10 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, 4 con giáp nhận lộc Trời, cầu may được may

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

0,1 → 0,1 → 0,1 (mol)

Thể tích khí H2 nhận được là:

VH2 = nH2.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

Câu 3:

Thả một hình mẫu kẽm vô hỗn hợp axit H2SO4 loãng thấy xuất hiện nay, hiện tượng lạ gì?

Đáp án: C

Chất rắn color xám sẫm Kẽm (Zn) tan dần dần, nhận được hỗn hợp vô trong cả và đem lớp bọt do khí tạo ra bay đi ra (H2)

Phương trình hóa học:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Câu 4:

Cho m gam kẽm thuộc tính với đ HCl dư nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính m?

Đáp án: A

Ta có:

nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

Phương trình phản xạ xảy ra:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Theo phương trình phản ứng: nZn = nH2 = 0,1 (mol)

=> mZn = 0,1 . 65 = 6,5 g

Câu 5:

Cho 2,24 gam bột Fe vô 200 ml hỗn hợp láo ăn ý bao gồm đem AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M, khuấy đều cho tới phản xạ trọn vẹn, nhận được hóa học rắn A và hỗn hợp B. Tính số gam hóa học rắn A.

A. 4,08 gam

B. 8,16 gam

C. 2,04 gam

D. 6,12 gam

Đáp án: A

Giải thích:

Đầu tiên, tớ cần xác lập số mol của những hóa học vô phản ứng:

nAgNO3 = 0,02 mol

nFe = 0,04 mol

nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Sau cơ, tớ tính số mol của Fe nhập cuộc phản xạ (1) và phản xạ (2):

nFe phản xạ (1) = 0,01 mol

nFe phản xạ (2) = 0,03 mol

Từ cơ suy đi ra số mol Cu(NO3)2 dư:

nCu(NO3)2 dư = 0,1 mol – 0,03 mol = 0,07 mol

Chất rắn A bao gồm 0,02 mol Ag và 0,03 mol Cu, vì thế lượng của hóa học rắn A là:

mA = 0,02 mol x 108 g/mol Ag + 0,03 mol x 64 g/mol Cu = 4,08 g

Vậy đáp án là A.

Nguồn tham ô khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric

Xem thêm: 5 tỉnh, thành phố được miễn giảm học phí năm học 2023-2024