Phản ứng oxi hóa khử Ag và HNO3: Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O

Phương trình phản ứng

Ag thuộc tính với HNO3 loãng theo dõi phương trình:

Bạn đang xem: Phản ứng oxi hóa khử Ag và HNO3: Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

Điều khiếu nại nhằm phản xạ Ag + HNO3 rời khỏi NO

Nhiệt phỏng phản xạ cần đạt đầy đủ muốn tạo rời khỏi khí NO.

Cách tổ chức phản ứng

Cho một mẩu nhỏ Ag nhập lòng ống thử, tiếp sau đó nhỏ vài ba giọt hỗn hợp HNO3 nhập ống thử vẫn đựng sẵn Ag. Tiếp theo dõi đun nhẹ nhõm bên trên đèn rượu cồn.

phản ứng lão hóa khử ag và hno3 ag hno3 → agno3 no h2o

Hiện tượng sau phản ứng

Sản phẩm nhận được sau phản xạ là muối hạt bạc nitrat và khí ko color NO hóa nâu nhập không gian.

Một số đặc thù về Bạc

Tính hóa học vật lí:

 • Bạc với white color bạc, mềm mỏng, dẫn năng lượng điện tốt
 • Điểm rét chảy: 961,78°C
 • Điểm sôi: 2.212°C

Tính hóa học hóa học:

 • Bạc với tính khử mạnh
 • Bạc ko tan nhập HCl quánh, tuy nhiên tan dần dần nhập hỗn hợp HNO3

Trạng thái tự động nhiên: Tệ Bạc tồn bên trên nhập đương nhiên bên dưới dạng vẹn toàn hóa học và bên dưới dạng ăn ý hóa học với những yếu tắc khác

Ứng dụng của bạc: Tệ Bạc được dùng nhập tạo ra trang bị trang sức quý, trang bị gia dụng, đồ dùng hắn tế, năng lượng điện tử và công nghiệp nặng trĩu.

Hiện tượng sau phản xạ Ag thuộc tính với HNO3

Chất rắn color bạc (Ag) tan dần dần nhập hỗn hợp và sủi lớp bọt do khí tạo ra vì thế khí hóa nâu ngoài không gian Nito oxit (NO) sinh rời khỏi.

Một số đặc thù về Bạc

Tính hóa học vật lí

 • Bạc với tính mượt, mềm (dễ kéo sợi và dát mỏng), white color, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ cực tốt trong số sắt kẽm kim loại.
 • Bạc là sắt kẽm kim loại nặng trĩu với lượng riêng rẽ 10,49 g·cm−3, nhiệt độ nhiệt độ chảy là 960,50C.

Tính hóa học hóa học

 • Kém sinh hoạt (kim loại quý), tuy nhiên ion Ag+ với tính lão hóa mạnh, bạc với thế năng lượng điện cực kỳ chuẩn chỉnh (E0Ag+/Ag= + 0,80V).
 • a. Tác dụng với phi kim
  • Bạc không trở nên lão hóa nhập không gian mặc dù ở nhiệt độ phỏng cao.
  • Tác dụng với ozon: 2Ag + O3 → Ag2O + O2
 • b. Tác dụng với axit
  • Bạc ko thuộc tính với HCl và H2SO4 loãng, tuy nhiên thuộc tính với những axit với tính lão hóa mạnh, như HNO3 hoặc H2SO4 quánh, rét.

Tác dụng chất hóa học của bạc

3Ag + 4HNO3 (loãng) → 3AgNO3 + NO + 2H2O
2Ag + 2H2SO4 (đặc, nóng) → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O
Bạc được màu sắc đen thui khi xúc tiếp với không gian hoặc nước xuất hiện hidro sunfua:
4Ag + 2H2S + O2 (kk) → 2Ag2S + 2H2O
Bạc thuộc tính được với axit HF khi xuất hiện của oxi già:
2Ag + 2HF (đặc) + H2O2 → 2AgF + 2H2O
2Ag + 4KCN (đặc) + H2O2 → 2K[Ag(CN)2] + 2KOH

Tính hóa học vật lí và chất hóa học của bạc

Bạc với tính mượt, mềm (dễ kéo sợi và dát mỏng), white color, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ cực tốt trong số sắt kẽm kim loại. Tệ Bạc là sắt kẽm kim loại nặng trĩu với lượng riêng rẽ 10,49 g·cm−3, nhiệt độ nhiệt độ chảy là 960,50C. Kém sinh hoạt (kim loại quý), tuy nhiên ion Ag+ với tính lão hóa mạnh, bạc với thế năng lượng điện cực kỳ chuẩn chỉnh (E0Ag+/Ag = +0,80V).

Trạng thái đương nhiên của bạc


Bạc nhập đương nhiên là láo lếu ăn ý của nhị đồng vị ổn định ấn định Ag107 và Ag109 với Ag107 là thông dụng nhất (51,839%). Tệ Bạc được nhìn thấy ở dạng đương nhiên, link với lưu hoàng, asen, antimoan, hoặc clo trong số loại khoáng hóa học như argentit (Ag2S) và silver horn (AgCl). Các mối cung cấp cơ bạn dạng của bạc là những khoáng hóa học chứa chấp đồng, đồng-niken, vàng, chì và chì-kẽm với ở Canada, Mexico, Peru, Úc và

Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Kim loại cesi được dùng làm thực hiện tế bào quang quẻ điện

B. Kim loại crom được dùng làm thực hiện dao tách kính.

C. Kim loại bạc được dùng làm thực hiện chạc dẫn năng lượng điện nhập gia đình

D. Kim loại chì được dùng làm sản xuất năng lượng điện cực kỳ nhập acquy.

Đáp án: C

Câu 2. Cho những sắt kẽm kim loại sau: Li, Mg, Al, Zn, Fe, Ni. Có từng nào sắt kẽm kim loại thuộc tính với HCl và Cl2 nhận được và một muối?

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: D

Các sắt kẽm kim loại thuộc tính với HCl và Cl2 mang lại và một muối hạt là: Li, Mg, Al, Zn, Ni.

Câu 3. Kim loại nào là sau đây với tài năng dẫn năng lượng điện mạnh nhất?

A. Au

B. Al

C. Fe

D. Ag

Đáp án: D

Những sắt kẽm kim loại ko thuộc tính được với dd HNO3 quánh, nguội

Xem thêm: Mỹ nhân Kpop từng gây bão với tóc thẳng, Rosé BLACKPINK "đỉnh của chóp"

Chọn đáp án A: Fe, Al, Cr. Những hóa học này bị thụ động nhập HNO3 quánh, nguội.

Giá trị của V nhập phản xạ hóa học

Chọn đáp án A: 3,36

 • mAl(NO3)3 = 8,1 x 213/27 = 63,9 gam
 • mZn(NO3)3 = 29,25 x 189/65 = 85,05 gam
 • my = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)3 + mNH4NO3
 • mNH4NO3 = 6 gam => nNH4NO3 = 0,075 mol
 • nN2O = (0,3 x 3 + 0,45 x 2 – 0,075 x 8)/8 = 0,15 mol
 • V = 0,15 x 22,4 = 3,36 lít (đktc, khí duy nhất)

Tính hóa học của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại nhập phản xạ hóa học

Chọn đáp án B: Nhường electron và tạo ra trở thành ion dương. Nguyên tử sắt kẽm kim loại khi nhập cuộc phản xạ chất hóa học vào vai trò hóa học khử và nhượng bộ electron muốn tạo trở thành ion dương.

Tính hóa học vật lí công cộng của kim loại

tính hóa học vật lí công cộng của kim loại

Tính hóa học vật lí công cộng của sắt kẽm kim loại gồm những: dẫn năng lượng điện, dẫn nhiệt độ, mềm và ánh kim. Những đặc thù này tùy theo cấu trúc mạng tinh ranh thể của sắt kẽm kim loại.

Câu 4

Một thanh sắt kẽm kim loại M hóa trị 2 được nhúng nhập trong một lít hỗn hợp CuSO4 0,5M. Sau khi lấy thanh M rời khỏi và cân nặng lại ,thấy lượng thanh tăng 1,6 gam, mật độ CuSO4 còn 0,3M. Hãy xác lập sắt kẽm kim loại M?

Đáp án: A

M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ phản xạ là: 1(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng lượng của thanh kim loaị M:

M = mCu – mM tan = 0,2. (64 – M) = 1,6

Suy ra: M = 56 là Fe

Câu 5:

Ngâm Cu dư nhập hỗn hợp AgNO3 nhận được hỗn hợp X, tiếp sau đó dìm Fe dư nhập hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. hỗn hợp Y gồm:

Đáp án: A

Ngâm Cu dư nhập hỗn hợp AgNO3, Ag là sắt kẽm kim loại yếu hèn sẽ ảnh hưởng đẩy không còn thoát khỏi muối hạt, muối hạt mới nhất là Cu(NO3)2 (dung dịch X). Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Ngâm Fe dư nhập hỗn hợp X, Cu yếu hèn rộng lớn nên bị đẩy không còn thoát khỏi muối hạt tạo ra muối hạt mới nhất là Fe(NO3)2.

 1. Phản ứng: Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.
 2. Để vô hiệu hóa sắt kẽm kim loại Cu thoát khỏi láo lếu ăn ý bột bao gồm Ag và Cu, người tớ dìm láo lếu kim loại tổng hợp loại bên trên nhập lượng dư hỗn hợp AgNO3.
 3. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe + Zn(NO3)2.
 4. Nồng phỏng CuSO4 lúc đầu là 2M.
 5. Phản ứng: 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe.
 6. Hỗn ăn ý rắn X nhận được sau phản xạ nung chứa chấp Al2O3 và Fe.
 7. Cho X thuộc tính với hỗn hợp KOH 1M nhận được 3,36 lít H2 (đktc).
 8. Giá trị của V là 200 ml.

Câu 6

Phản ứng: 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Số mol Al: nAl = 21,6/27 = 0,8 mol

Số mol Fe2O3: nFe2O3 = 32/160 = 0,2 mol

Từ phương trình phản xạ, tớ thấy số mol Fe = số mol Fe2O3/2 = 0,1 mol

Như vậy, sau phản xạ nhập hóa học rắn Y sẽ sở hữu được 2 mol Al dư và 0,1 mol Fe

Kết quả: lượng sắt kẽm kim loại nhập Y là m = 0,4 x 27 + 0,1 x 56 = 33,2 gam

Câu 7

Phản ứng: 2Al + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O + 2NO

Từ số mol khí N2O đưa đến, tớ tính được số mol Al phản ứng:

nAl = VN2O/Vm = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Do phản xạ trọn vẹn, nên số mol muối hạt Al(NO3)3 đưa đến ngay số mol Al:

n(Al(NO3)3) = nAl = 0,15 mol

Khối lượng muối hạt Al(NO3)3 nhận được là:

m = n x M = 0,15 x (27 + 3×14 + 9×16) = 45,6 gam

Phương trình phản xạ chất hóa học Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O

Trong phản xạ bên trên, thành phầm nhận được bao gồm AgNO3, NO và H2O.

Để cân đối phương trình, tớ triển khai công việc sau:

 1. Xác ấn định số lão hóa của những yếu tắc nhập phản xạ.
 2. Ag với số lão hóa là 0.
 3. Trong HNO3, H với số lão hóa là +1, N với số lão hóa là +5, O với số lão hóa là -2.
 4. Trong AgNO3, Ag với số lão hóa là +1, N với số lão hóa là +5, O với số lão hóa là -2.
 5. Trong NO, N với số lão hóa là +2, O với số lão hóa là -2.
 6. Trong H2O, H với số lão hóa là +1, O với số lão hóa là -2.
 7. Lập phương trình phản xạ ko cân đối.
 8. Cân ngay số vẹn toàn tử của những yếu tắc bên trên cả nhị vế của phương trình.
 9. Cân ngay số năng lượng điện tử bằng phương pháp thêm thắt những electron nhập phương trình.
 10. Cân vì chưng phản xạ.

tham Khảo Nguồn: Silver nitrate

Xem thêm: 8 thực phẩm là 'vua bổ thận', cực tốt cho phái mạnh: Chợ Việt vừa nhiều vừa rẻ