Phản ứng hóa học Na2SO3 và HCl→ NaCl + SO2 + H2O phương trình điều kiện

Mô miêu tả phản ứng:

Phản ứng thân ái natri sulfite (Na2SO3) và axit clohidric (HCl) dẫn đến muối hạt natri clorua (NaCl), khí diêm sinh dioxit (SO2) và nước (H2O) như sau:

Bạn đang xem: Phản ứng hóa học Na2SO3 và HCl→ NaCl + SO2 + H2O phương trình điều kiện

Na2SO3 + HCl → NaCl + SO2 + H2O

Cơ chế phản ứng:

Khi Na2SO3 được trộn với HCl, axit clohidric tiếp tục phản xạ với ion natri sulfite (Na2SO3) muốn tạo trở thành ion clo và ion sulfit, theo dõi phương trình:

HCl + Na2SO3 → NaCl + H2SO3

Sau cơ, axit sulfurous (H2SO3) phân diệt trở thành khí diêm sinh dioxit (SO2) và nước (H2O), theo dõi phương trình:

H2SO3 → SO2 + H2O

Vậy nên phương trình tổng thể phản xạ rất có thể được viết lách lại như sau:

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 + H2O

Ứng dụng của phản ứng: Na2SO3 + HCl

Phản ứng thân ái Na2SO3 và HCl là một trong những trong mỗi phản xạ cần thiết nhằm phát triển khí diêm sinh dioxit, một hóa học khí ko color, đem mùi hôi, được dùng vô phát triển giấy tờ, dược phẩm và một trong những thành phầm chất hóa học không giống. Bên cạnh đó, phản xạ này cũng khá được dùng vô xử lý nước nhằm vô hiệu hóa những hóa học độc hại như clo, đồng và mangan.

Bài luyện áp dụng tương quan cho tới phản xạ Na2SO3 và HCl

Bài luyện 1:

Hãy đo lường và tính toán lượng SO2 được phát triển Khi cho tới 10g Na2SO3 thuộc tính với dư axit HCl.

phản ứng chất hóa học na2so3 và hcl→ nacl so2 h2o phương trình điều kiện

Giải:

Theo phương trình phản ứng:

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 + H2O

Ta thấy rằng cần thiết 2 mol HCl nhằm phản xạ không còn với cùng một mol Na2SO3, chính vì thế nếu như dư axit HCl thì số mol HCl tiếp tục to hơn số mol Na2SO3 và Na2SO3 được xem là hóa học hạn người sử dụng vô phản xạ.

Khối lượng mol của Na2SO3 là:

n(Na2SO3) = m/M = 10g/142g/mol = 0.0704 mol

Theo phương trình phản xạ, 1 mol Na2SO3 tiếp tục sinh đi ra 1 mol SO2. Vậy lượng SO2 được phát triển là:

m(SO2) = n(SO2) x M(SO2) = 0.0704 mol x 64g/mol = 4.5g

Vậy lượng SO2 được phát triển là 4.5g.

Bài luyện 2:

Một lượng Na2SO3 được trộn loãng với nước muốn tạo đi ra 250mL hỗn hợp đem độ đậm đặc 0.1M. Hãy đo lường và tính toán số gam Na2SO3 được dùng.

Giải:

Theo khái niệm của nồng độ:

C = n/V

trong đó:

 • C: độ đậm đặc (mol/L)
 • n: số mol hóa học tan vô dung dịch
 • V: thể tích hỗn hợp (L)

Vậy số mol Na2SO3 vô hỗn hợp là:

n(Na2SO3) = C x V = 0.1 mol/L x 0.25 L = 0.025 mol

Theo lượng mol:

n(Na2SO3) = m/M

Từ cơ suy ra:

Xem thêm: Việt Nam lần đầu có 7 trường lọt top Đại học tốt nhất thế giới: Ra trường lương cực cao không lo thất nghiệp

m(Na2SO3) = n(Na2SO3) x M(Na2SO3) = 0.025 mol x 142g/mol = 3.55g

Vậy số gam Na2SO3 được dùng là 3.55g.

Câu 1

Dung dịch Na2CO3 rất có thể thuộc tính với toàn bộ những hóa học vô mặt hàng này sau đây?

A. BaCl2, HCl, CO2, KOH. B. Ca(OH)2, CO2, Na2SO4, BaCl2, FeCl3. C. HNO3, SO2, Ca(OH)2, KNO3. D. CO2, Ba(OH)2, CaCl2, H2SO4, HCl.

Đáp án: D

Phản ứng:

 • Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3
 • Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3
 • CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaCl
 • Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O
 • Na2C3O + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

Câu 2

Dãy bao gồm những hóa học đều thuộc tính với hỗn hợp HCl loãng là:

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3. B. Mg(HCO3)2, CH3COOK, FeO. C. FeS, BaSO4, KOH. D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.

Đáp án: B

Phản ứng:

 • Mg(HCO3)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O + 2CO2
 • CH3COOK + HCl → CH3COOH + KCl
 • FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Câu 3

Các hỗn hợp này tại đây đều phải sở hữu thuộc tính với Al2O3?

A. NaSO4, HNO3. B. HNO3, KNO3. C. HCl, KOH . D. NaCl, KOH.

Đáp án: C

Phản ứng:

 • Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
 • Al2O3 + 2KOH → H2O + 2KAlO2

Câu 4

Dung dịch này sau đây thuộc tính được với NaHCO3?

A. BaCl2. B. K2S. C. NaOH. D. BaSO4.

Đáp án:

Câu 6:

Cho 19,2 gam láo hợp ý muối hạt cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị I và muối hạt cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị II thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, nhận được 4,48 lít một hóa học khí (đktc). Tính lượng muối hạt dẫn đến vô hỗn hợp.

Đáp án B

Gọi công thức nhị muối hạt cacbonat là M2CO3 và M’CO3

M2CO3 + 2HCl → 2MCl + CO2 + H2O

M’CO3 + 2HCl → M’Cl2 + CO2 + H2O

Áp dụng cách thức tăng tách khối lượng:

1 mol muối hạt cacbonnat tạo ra trở thành muối hạt clorua ⇒ lượng tăng. 35,5 .2 – 60 = 11 (gam) ⇒ nCO2 = nmuối cacbonat = 0,2(mol)

⇒ mmuối clorua = mmuối cacbonlat + 0,2.11 = 19,2 + 2,2 = 21,4 (gam)

Nguồn Tham Khảo: Sodium sulfiteHydrochloric acid

Xem thêm: Có 1 kiểu phụ nữ, đàn ông khao khát lấy được về làm vợ hơn là mong có được giang sơn