Phản Ứng hoá học Fe + Cl2 → FeCl3 Vật Liệu Công Nghiệp và Y Tế

Phản ứng thân ái Fe và khí clo sẽ tạo rời khỏi FeCl3

1. Phương trình phản xạ Fe rời khỏi FeCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Bạn đang xem: Phản Ứng hoá học Fe + Cl2 → FeCl3 Vật Liệu Công Nghiệp và Y Tế

Đây là phương trình phản xạ thân ái Fe và khí clo sẽ tạo rời khỏi FeCl3.

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe nằm trong Cl2

Nhiệt độ: > 250oC

3. Cách triển khai phản xạ Fe rời khỏi FeCl3

Cho chão Fe quấn hình lốc xoáy (đã được nung rét đỏ) vô lọ đựng khí clo.

4. Hiện tượng phân biệt phản xạ Fe tính năng Cl2

Sắt cháy phát minh trở nên sương gray clolor đỏ au.

Tính hóa chất của Fe

a. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2 → Fe3O4

phản ứng hoá học tập fe cl2 → fecl3 vật tư công nghiệp và nó tế

Với clo: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S → FeS

Ở sức nóng phỏng cao, Fe phản xạ được với rất nhiều phi kim.

b. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 quánh, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tính năng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 quánh, nguội.

c. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát khỏi muối:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phương pháp pha trộn Cl2 vô chống thí nghiệm

Phương pháp pha trộn Cl2 vô chống thử nghiệm là cho tới HCl tính năng với những hóa học sở hữu tính oxh mạnh:

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1:

Cho clo vô nước, nhận được nước clo. hiểu clo tính năng ko trọn vẹn với nước. Nước clo là lếu phù hợp bao gồm những chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2

Đáp án D

Cl2 sở hữu phản xạ với nước như sau:

H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO (axit clohiđric và axit hipoclorơ)

Nó là lếu phù hợp của hỗn hợp bao gồm Cl2</sub

Xem thêm: Rán đậu thả ngay vào chảo dầu là vứt: Bổ thứ này vào đậu giòn tan, không lo bắn mỡ

Câu 3: Chất dùng làm thực hiện thô khí Cl2 độ ẩm là

câu 3 hóa học dùng làm thực hiện thô khí cl2 độ ẩm là

Đáp án A: Dung dịch H2SO4 đậm quánh được dùng làm thực hiện thô khí Cl2 độ ẩm.

Câu 4: Phản ứng xẩy ra khi nhóm cháy Fe vô bầu không khí là

Đáp án A: 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

Câu 5: Chất này tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên phù hợp hóa học Fe(II)?

Đáp án D:

 • A. Fe + Cl2 → FeCl3
 • B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O
 • C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag
 • D. Fe + HCl → FeCl2

Câu 6:

Sau phản xạ nhận được lếu phù hợp bột sắt kẽm kim loại nên Fe còn dư, phản xạ tạo nên muối bột Fe2+.

Số mol những hóa học sở hữu vô bài bác là:

 • nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol;
 • nNO3 = 2nCu(NO3)2 = 2. 0,16 = 0,32 mol;
 • nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình phản xạ ion:

3Fe + 8H+ + 2NO3 → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

 • 0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1
 • Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu
 • 0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

⇒ mKL sau = mFe dư + mCu ⇒ m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m

⇒ m = 17,8 gam

⇒ VNO3 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 7:

Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?

A. HCl, HNO3 quánh, rét, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 rét, H2SO4 quánh, nguội

C. bột diêm sinh, H2SO4 quánh, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 1:

Tìm số mol HNO3 vô hỗn hợp ban đầu:

 • A. 0,88
 • B. 0,64
 • C. 0,94
 • D. 1,04

Giải:

Từ quy trình phản xạ Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3 và số mol Fe tính được, tớ tính được số mol HNO3 thuở đầu là 0,94 mol.

Câu 10:

Cho bột Fe vô hỗn hợp bao gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp X bao gồm nhì muối bột và hóa học rắn Y bao gồm nhì sắt kẽm kim loại. Hai muối bột vô X và nhì sắt kẽm kim loại vô Y thứu tự là:

 • A. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.
 • B. AgNO3; Cu(NO3)2 và Cu; Ag.
 • C. AgNO3; Cu(NO3)2 và Fe; Ag.
 • D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Fe; Ag.

Giải:

Phản ứng xảy ra:

 • Fe + 2AgNO3 → 2Ag + Fe(NO3)2
 • Fe + 2Cu(NO3)2 → 2Cu + Fe(NO3)2

Sau phản xạ, tớ nhận được hóa học rắn Y là lếu phù hợp của nhì sắt kẽm kim loại Fe và Cu, và hỗn hợp X chứa chấp nhì muối bột AgNO3 và Cu(NO3)2. Vì vậy, nhì muối bột vô X và nhì sắt kẽm kim loại vô Y thứu tự là AgNO3, Cu(NO3)2 và Fe, Cu.

video liên quan:

Nguồn: platinumcineplex.vn

Xem thêm: Người có tướng lãnh đạo, giỏi giang hơn người thường có “điểm vàng” này, càng làm càng thành công