Phản ứng hoá học C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr Cách thức, điều kiện và ứng dụng

Bạn đang được xem: C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr bên trên Trường trung học phổ thông Kiến Thụy

C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr được Cmm.edu.vn biên soạn nhằm mục đích giúp đỡ bạn viết lách và cân đối phương trình phản xạ đúng vào lúc phenol ứng dụng với Br2, phenol với công thức chất hóa học là C6H5OH. Xin vui mừng lòng tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Phản ứng hoá học C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr Cách thức, điều kiện và ứng dụng

1. Phenol Br2 . phương trình phản ứng

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

trắng

2. Phenol và Br2 . ĐK phản ứng

Không có

3. Hiện tượng nhận ra phản ứng

Dung dịch brom (Br2) thất lạc color, từ từ xuất hiện tại kết tủa White.

4. Mở rộng lớn Phenol và Br2 . phương trình phản ứng

Nhưng bạn cũng có thể viết lách phương trình ở dạng cấu hình nhằm hoàn toàn có thể thấy rõ rệt cách thức phản xạ.

5. Bài tập dượt liên quan

Câu 1. Phenol ko phản xạ với hóa học này sau đây?

A.Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

ĐÁP ÁN C

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Câu 2. Cho những tuyên bố sau về phenol:

(a) Phenol hoàn toàn có thể phản xạ cả với hỗn hợp NaOH và với Na.

(b) Phenol tan được nhập hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của phenol cao hơn nữa nhiệt độ nhiệt độ chảy của rượu etylic.

(d) phenol phản xạ với hỗn hợp KHCO3 tạo ra khí CO2.

(e) Phenol là ancol thơm tho.

Trong những tình huống bên trên, số tuyên bố chính là

A. 5

B. 2

c.3

D.4.

ĐÁP ÁN C

(a) Phenol hoàn toàn có thể phản xạ cả với hỗn hợp NaOH và với Na.

(b) Phenol tan được nhập hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của phenol cao hơn nữa nhiệt độ nhiệt độ chảy của rượu etylic.

Câu 3. Hợp hóa học cơ học X (phân tử chứa chấp vòng benzen) với công thức phân tử C7H8O2. Khi mang lại X phản xạ với Na dư thì chiếm được số mol H2 ngay số mol X nhập cuộc phản xạ. Mặt không giống X phản xạ với hỗn hợp NaOH theo đòi tỉ lệ thành phần mol 1 : 1. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. C6H5CH(OH)2.

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Câu vấn đáp là không

Chất X phản xạ với Na đưa đến nH2 = nX => với 2 group -OH. X phản xạ với NaOH theo đòi tỉ lệ thành phần 1:1 => Có 1 group OH gắn nhập nhân thơm tho.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

=> Câu vấn đáp là KHÔNG

Câu 4. Để nhận ra tía lọ thất lạc nhãn: phenol, styren, ancol benzylic, người tao sử dụng một dung dịch test độc nhất là:

A.Na

B. NaOH . giải pháp

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Đáp án C. Dùng nước brom làm mất đi color hỗn hợp brom ⇒ styren; hóa học này tạo ra kết tủa White với nước brom ⇒ phenol; ko gì không giống là rượu benzylic

Câu 5. Khi thổi khí CO2 dư nhập dd C6H5ONa thì muối bột vô trùng chiếm được nên là NaHCO3 vì:

A. Phenol là hóa học kết tinh nghịch, không nhiều tan nội địa giá buốt.

B. tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3–.

C. CO2 là hóa học khí.

D. nếu như tạo ra Na2CO3 ứng dụng với CO2 dư tiếp tục xẩy ra phản xạ sau: Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.

Câu vấn đáp là không

Ta với H2CO3 với Ka 1 = 4,2 x 10-7; Ka 2 = 4,8 x 10-11; C6H5OH có

Ka = 1,047 x 10-10

→ tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3–

Câu 6. Dung dịch A bao gồm phenol và xiclohexanol nhập hexan (làm dung môi). Chia hỗn hợp A trở nên nhì phần bởi nhau:

  • Phần một mang lại phản xạ với Na (dư) chiếm được 3,808 lít khí H2 (đkc).
  • Phần nhì phản xạ với nước brom (dư) chiếm được 59,58 gam kết tủa White.

Khối lượng của phenol và xiclohexanol nhập hỗn hợp A theo lần lượt là:

A. 25,38 gam và 15 gam

B. 16 gam và 16,92 gam

C. 33,84 gam và 32 gam

D. 16,92 gam và 16 gam

ĐÁP ÁN C

Gọi số mol nhập 50% hỗn hợp A là: nC6H5OH = x mol; nC6H11OH = hắn mol

nH2 = 50%. nC6H5OH + 50%. nC6H11OH = 0,17 mol x + hắn = 0,34 mol

n↓ = nC6H2OHBr3 = nC6H5OH = 0,18 mol x = 0,18 hắn = 0,16

⇒ mphenol = 0,18.94,2 = 33,84 gam; mcyclohexanol = 0,16.100,2 = 32g

Câu 7. Chọn tuyên bố chính về phenol (C6H5OH):

(Đầu tiên). phenol với tính axit tuy nhiên yếu ớt rộng lớn axit cacbonic;

(2). phenol thực hiện thay đổi color quỳ tím trở nên đỏ;

(3). hiđro nhập group -OH của phenol sinh động rộng lớn hiđro nhập group -OH của etanol, tương tự động phenol với tính axit mạnh rộng lớn etanol;

Xem thêm: Nắp chai lọ có 1 điểm nhỏ, nhắm vào đó mà xoay nhẹ là mở được ngay, chị em làm ngon ơ

(4). phenol tan vô hạn nội địa (nguội) vì thế tạo nên links hiđro với nước;

(5). axit picric với tính axit mạnh rất là nhiều đối với phenol;

(6). Phenol ko tan nội địa tuy nhiên tan nhập hỗn hợp NaOH.

A. (1), (2), (3), (6).

B. (1), (2), (4), (6).

C. (1), (3), (5), (6).

D. (1), (2), (5), (6).

ĐÁP ÁN C

(2) sai vì thế phenol là axit cực kỳ yếu ớt nên ko thực hiện thay đổi color quỳ đỏ chót.

(4) sai vì thế phenol không nhiều tan nội địa giá buốt, tan vô hạn ở 66oC, tan chất lượng nhập etanol, ete và axeton, v.v.

Có 4 tuyên bố thực sự (1), (3), (5), (6)

Câu 8. Phát biểu ko chính là:

A. Dung dịch natri phenolat ứng dụng với khí CO2, lấy kết tủa một vừa hai phải đưa đến mang lại phản xạ với hỗn hợp NaOH chiếm được natri phenolat

B. Phenol ứng dụng với hỗn hợp NaOH, lấy muối bột tạo ra trở nên mang lại ứng dụng với hỗn hợp HCl chiếm được phenol

C. Axit axetic phản xạ với hỗn hợp NaOH, hỗn hợp muối bột một vừa hai phải tạo ra ứng dụng với CO2 chiếm được axit axetic.

D. Anilin ứng dụng với hỗn hợp HCl, lấy muối bột tạo ra trở nên ứng dụng với hỗn hợp NaOH chiếm được anilin

ĐÁP ÁN C

Axit axetic mạnh rộng lớn H2CO3 nên CO2 ko thể phản xạ với muối bột axetat tạo ra trở nên axit axetic.

Câu 9. Để nhận ra 3 lọ ko nhãn: phenol, styren, ancol benzylic người tao sử dụng một dung dịch test độc nhất là:

A.Na

B. NaOH . giải pháp

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

ĐÁP ÁN C

Trích xuất khuôn và đặt số loại tự

Ta sử dụng nước brom phản xạ tuần tự động với 3 lọ ko dán nhãn

nếu với → phenol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

nếu brom thất lạc color → styren:

C6H5CH=CH2 + 3Br2 → C6H5CHBr-CH2Br

nếu không tồn tại gì xẩy ra → rượu benzylic.

Câu 10. Dung dịch A chứa chấp 5,4 gam đồng phân phenol đơn chức. Cho hỗn hợp M phản xạ với nước brom (dư), chiếm được 17,25 gam thích hợp hóa học B chứa chấp 3 nguyên vẹn tử brom nhập phân tử, fake sử phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Công thức phân tử của đồng đẳng của phenol là

A.(CH3)2C6H3-OH.

B.CH3 -C6H4-OH.

C.C6H5-CH2-OH.

D.C3H7-C6H4-OH.

Câu vấn đáp là không

A + 3Br2 → B + 3HBr

x 3x 3x

nBr2 = nHBr = xnBr2 = nHBr = x

Áp dụng toan luật bảo toàn lượng tao có:

mA + mBr2 = mhợp hóa học + mHBr

=> 5,4 + 160,3x = 17,25 + 81,3x => x = 0,05 mol

=> MA = 5,4/0,05 = 108

=> A chỉ hoàn toàn có thể là CH3 -C6H4-OH.

Câu 11. Để pha trộn axit picric, người tao mang lại 7,05 gam phenol phản xạ với dd HNO3 đặc, H2SO4 đặc. sành lượng axit HNO3 tiếp tục lấy dư 25% đối với lượng quan trọng. Số mol HNO3 nên dùng và lượng axit picric tạo ra trở nên là:

A. 0,5625 mol; 34,75 gam.

B. 0,5625 mol; 34,35 gam.

C. 0,28125 mol; 17,175 gam.

D. 0,45 mol; 42,9375 gam.

ĐÁP ÁN C

Phương trình hóa học:

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Phương trình: 94 → 189 → 229 (g)

Theo đề bài xích m phenol = 7,05 gam

⇒ mHNO3 = 7,05.189/94 = 14,175 gam nHNO3 = 0,225 mol

⇒ nHNO3 tiếp tục sử dụng = 0,225 + 25%.0,225 = 0,28125 mol

picric maxit = 7,05.229/94 = 17,175 gam

…………………….

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2OCH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Trên trên đây Cmm.edu.vn tiếp tục reviews cho tới chúng ta C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr. Nhằm tăng thành phẩm nhập tiếp thu kiến thức, Cmm.edu.vn van reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích tập dượt Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài xích tập dượt Hóa học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhưng mà Cmm.edu.vn tổ hợp và xuất phiên bản.

Để thuận tiện mang lại việc trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề dạy dỗ và học tập những môn học tập trung học phổ thông, Cmm.edu.vn mời mọc chúng ta ghé thăm hỏi group riêng biệt giành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm hoàn toàn có thể update những vấn đề tiên tiến nhất. tư liệu tiên tiến nhất.

Bản quyền nội dung bài viết thuộc sở hữu ngôi trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian giảo lận!

Nguồn phân tách sẻ: Trường Cmm.edu.vn (platinumcineplex.vn)

Bạn thấy nội dung bài viết C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr với xử lý đươc yếu tố các bạn mò mẫm hiểu ko?, nếu như ko hãy comment hùn ý tăng về C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr bên dưới nhằm Trường trung học phổ thông Kiến Thụy hoàn toàn có thể thay cho thay đổi & nâng cấp nội dung chất lượng rộng lớn mang lại chúng ta nhé! Cám ơn các bạn tiếp tục ghé thăm hỏi Website: platinumcineplex.vn của Trường trung học phổ thông Kiến Thụy

Nhớ nhằm mối cung cấp nội dung bài viết này: C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr của trang web platinumcineplex.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm: Năm 2024 thời tới cản không nổi: 3 con giáp đổi vận giàu sụ, của nả tăng vù vù