Phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O? Công thức, tính chất

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ TP. hà Nội biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại nhập nội dung những bài bác học: Cân vị phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của sắt…. cũng giống như những dạng bài bác tập dượt.

Bạn đang xem: Phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O? Công thức, tính chất

Hy vọng tư liệu này rất có thể hùn chúng ta ghi chép và cân đối phương trình một cơ hội thời gian nhanh và đúng chuẩn rộng lớn.

  1. Phương trình phản xạ FeO ứng dụng H2SO4 đặc 

  2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

  2. Cân vị phản xạ FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Fe+2O + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

  2x

  1x

  Fe+2 → Fe+3 +1e

  S+6 + 2e → S+4 

  2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

  3. Điều khiếu nại phản xạ FeO ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

  Không có

  4. Cách tổ chức phản xạ mang lại FeO ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

  Cho FeO ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh nóng

  5. Hiện tượng Hóa học

  Khi mang lại FeO ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối bột Fe (III) sunfat và có

  khí hương thơm hắc diêm sinh đioxit bay đi ra.

  6. Tính hóa chất của FeO

  Các thích hợp hóa học Fe (II) sở hữu cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, vì thế trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở thành ion Fe3+ :

  Fe2+ + 1e → Fe3+

  • Tính hóa học đặc thù của thích hợp hóa học Fe (II) là tính khử.

  Các thích hợp hóa học Fe (II) thông thường tầm thường bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành thích hợp hóa học Fe (III).

  FeO là 1 trong những oxit bazơ, ngoại giả, vì thế sở hữu số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian tham => FeO sở hữu tính khử và tính lão hóa.

  • FeO là 1 trong những oxit bazơ:

  Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng…

  FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

  FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

  • FeO là hóa học lão hóa Khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe

  FeO + H2 overset{t^{o} }{rightarrow}​ Fe + H2O

  FeO + CO overset{t^{o} }{rightarrow} Fe + CO2

  3FeO + 2Al overset{t^{o} }{rightarrow} Al2O3 + 3Fe

  • FeO là hóa học khử Khi ứng dụng với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2

  4FeO + O2overset{t^{o} }{rightarrow}​ 2Fe2O3

  3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

  FeO + 4HNO3 quánh,rét → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

  2FeO + 4H2SO4 quánh, rét → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

  7. Bài tập dượt áp dụng liên quan

  Câu 1. Cho 7,2 gam FeO ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp axit H2SO4 quánh rét, sau phản xạ nhận được V lít khí SO2 (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Giá trị của V là:

  A. 1,12 lít

  B. 2,24 lít

  C. 3,36 lít

  D. 4,48 lít

  Đáp án A

  nFeO = 0,1 mol

  Phương trình phản ứng:

  2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

  0,1 → 0,05 mol

  nSO2 = một nửa nFeO = 0,05 mol => VSO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

  Câu 2. Dãy hóa học nào là sau đây ko phản xạ với H2SO4 quánh nguội?

  A. Cu, Al, Fe

  B. Al, Fe, Cr

  C. Fe, Cu, Ag

  D. Cr, Cu, Fe

  Đáp án B

  Dãy hóa học nào là sau đây ko phản xạ với H2SO4 quánh nguội: Al, Fe, Cr

  Câu 3. Quặng nào là tại đây sở hữu nồng độ Fe cao nhất?

  A. Hematit đỏ

  B. Pirit

  C. Manhetit

  D. Xiđerit

  Đáp án C

  A. Hematit đỏ lòm (Fe2O3).

  . %mFe= (2.56)/(2.56 +3.16).100% = 70%

  B. Pirit (FeS2).

  %mFe = 56/(56 + 2.32).100% = 46,67%

  C. Manhetit (Fe3O4).

  %mFe = 3.56/(3.56 + 4.16).100% = 72,41%

  D. Xiđerit (FeCO3).

  %mFe = 56/(56 + 12 + 16.3).100% = 48,28%

  Vậy quặng sở hữu nồng độ Fe tối đa là Fe­3O4

  Câu 4. Chất nào là sau đây phản xạ với Fe ko tạo ra trở thành tạo ra trở thành thích hợp hóa học Fe (III)?

  A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

  B. hỗn hợp HNO3 loãng

  C. hỗn hợp AgNO3

  D. hỗn hợp HCl đặc

  Đáp án D

  A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

  2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

  B. hỗn hợp HNO3 loãng

  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

  C. hỗn hợp AgNO3

  Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 +3Ag

  D. hỗn hợp HCl đặc

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Vậy phản xạ D sinh đi ra muối bột Fe II

  Câu 5. Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn nhập H2SO4 quánh rét, sau phản xạ kết thúc đẩy nhận được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Kim loại A bại là:

  A. Fe

  B. Al

  C. Zn

  D. Cu

  Đáp án B

  Số mol SO2 là:

  nSO2 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

  Phương trình phản xạ xảy ra

  2R + 2nH2SO4(đn)  → R2(SO4)n + nSO2↑ + 2nH2O

  0,6/n                                                    0,3

  Khối lượng mol của R là:

  MR = m/n = 5,4/0,6/n = 9n

  Biện luận được

  R là sắt kẽm kim loại nhôm

  Câu 6. Thành phần chủ yếu của quặng hemantit là:

  A. Fe3O4

  B. Fe2O3

  C. FeS2

  D.  Al2O3

  Đáp án B

  Thành phần chủ yếu của quặng hemantit là Fe2O3.

  Quặng manhetit: Fe3O4

  Quặng pirit sắt: FeS2

  Quặng boxit: Al2O3.

  Câu 7. Một loại quặng hemantit sở hữu 80% là Fe3O4 được sử dụng tạo ra đi ra loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang nhận được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

  A. 63,81 tấn

  B. 71,38 tấn

  Xem thêm: Thời tới cản không kịp: 4 cung hoàng đạo tài lộc dồi dào, tình – tiền – danh đều rạng rỡ

  C. 73,18 tấn

  D. 78,13 tấn

  Đáp án C

  Khối lượng Fe3O4 nhập 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

  Khối lượng Fe nhập 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

  Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

  Câu 8. Cho 5,4 gam lếu thích hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn ứng dụng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối bột nhận được là

  A. 11,79 gam

  B. 11,5 gam

  C. 15,71 gam

  D. 17,19 gam

  Đáp án A

  nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

  Phương trình phản ứng

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

  Theo lăm le luật bảo toàn lượng tao có:

  m hỗn hợp + m axit = m muối + m hidro

  => m muối = 5,4 + 0,18.36,5 – 0,09.2 = 11,79 gam

  Câu 9: Hòa tan một oxit Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

  Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần vị nhau:

  Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu nhập thấy tan đi ra và mang lại hỗn hợp làm nên màu xanh

  Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 nhập thấy bị rơi rụng color.

  Oxit Fe là

  A. FeO.

  B. Fe3O4.

  C. Fe2O3 .

  D. FeO hoặc Fe2O3.

  Đáp án B

  Dung dịch X phản xạ được với Cu → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe3+

  Dung dịch X phản xạ với KMnO4 → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe2+

  Vậy oxit Fe sở hữu công thức Fe3O4.

  Câu 10: Hòa tan Fe3O4 nhập hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

  Thêm NaOH dư nhập phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài không gian.

  Cho bột Cu nhập phần 2.

  Sục Cl2 nhập phần 3.

  Trong những quy trình bên trên sở hữu số phản xạ oxi hoá – khử là

  A. 2.

  B. 3.

  C. 4.

  D. 5.

  Đáp án B

  Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1)

  Phần 1:

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl (2)

  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3)

  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (4)

  Phần 2:

  2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 (5)

  Phần 3:

  2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (6)

  Các phản xạ lão hóa khử là : (4), (5), (6).

  Câu 11. Phát biểu nào là tại đây đúng?

  A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tắc không giống, nhập nồng độ cacbon cướp kể từ 2 – 5%.

  B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tắc không giống, nhập nồng độ cacbon to hơn 5%.

  C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài yếu tắc không giống, nhập nồng độ cacbon cướp kể từ 2 – 5%.

  D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài yếu tắc không giống, nhập nồng độ cacbon cướp to hơn 5%.

  Đáp án A

  Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tắc không giống, nhập nồng độ cacbon cướp kể từ 2 – 5%.

  Câu 12. Một loại quặng hemantit sở hữu 80% là Fe3O4 được sử dụng tạo ra đi ra loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang nhận được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

  Đáp án  C

  Khối lượng Fe3O4 nhập 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

  Khối lượng Fe nhập 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

  Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

  Câu 14. Thực hiện tại những thực nghiệm phản xạ sau:

  (1) Đốt thừng Fe vào phía trong bình khí Cl2

  (2) Cho Sắt nhập hỗn hợp HNO3 quánh, nguội

  (3) Cho Fe nhập hỗn hợp HCl loãng, dư

  (4) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

  (5) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

  Số thực nghiệm dẫn đến muối bột Fe(II) là:

  A. 3

  B. 4

  C. 2

  D. 1

  Đáp án C

  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

  Fe + HNO3 quánh nguội → ko phản ứng

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

  Câu 15. Cho a gam bột Zn nhập 200 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,3M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng hỗn hợp gia tăng 4,26 gam đối với lượng hỗn hợp lúc đầu. Giá trị của a là:

  A. 3,25.

  B. 8,45.

  C. 4,53.

  D. 6,5.

  Đáp án D

  nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

  →nFe3+ = 0,12 mol

  Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ (1)

  Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe (2)

  Theo (1): nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

  Đặt nFe sinh đi ra = x mol => nZn (2) = x mol

  mdung dịch tăng = mZn – mFe = 4,26

  => 0,06.65 + 65x – 56x = 4,26 => x = 0,04

  => mZn = mZn (1) + mZn (2) = 65.(0,06 + 0,04) = 6,5 gam

  ………………………

  Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tư liệu liên quan 

   Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ TP. hà Nội tiếp tục gửi cho tới chúng ta phương trình chất hóa học FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ TP. hà Nội biên soạn là phản xạ lão hóa khử, đối phản xạ Khi mang lại Fe (II) oxit ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 quánh rét thành phầm nhận được là muối bột Fe (III) sunfat và sinh đi ra hương thơm hắc SO2.

   Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng tốt.

   Ngoài đi ra, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà con trẻ TP. hà Nội tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu, đề đua tiên tiến nhất.

   Bản quyền nội dung bài viết nằm trong Tmdl.edu.vn. Mọi hành động sao chép đều là mod.
   Nguồn phân tách sẻ: Trường Trung Cấp Nghề dịch vụ thương mại Du Lịch Thanh Hoá (platinumcineplex.vn)

   Xem thêm: Ông bà tuổi này thì phước lành bám rễ sâu, con cháu hưng thịnh, 3 đời sau vẫn "ăn lộc" dài