Phản ứng Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O: Công thức, tính chất và ứng dụng

Công thức của phản xạ Fe2O3 + HNO3

Phản ứng Fe2O3 + HNO3 là phản xạ oxi-hoá khử, nhập ê Fe2O3 thuộc tính với HNO3 muốn tạo trở nên Fe(NO3)3 và H2O.

Bạn đang xem: Phản ứng Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O: Công thức, tính chất và ứng dụng

Công thức phản ứng:

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

Điều khiếu nại thực hiện

Cho lếu láo thích hợp Fe2O3 và HNO3 thuộc tính.

Kết trái ngược của phản ứng

Sản phẩm của phản xạ là Fe(NO3)3 và H2O.

Mô miêu tả quy trình phản ứng

Trong phản xạ, Fe2O3 phản xạ với HNO3 đưa đến Fe(NO3)3 và H2O.

Cách thăng bằng phương trình phản ứng

phản ứng fe2o3 hno3 → feno33 h2o công thức đặc điểm và ứng dụng

Để thăng bằng phương trình phản xạ, tớ cần dùng những số chất hóa học nhằm đáp ứng ngay số vẹn toàn những nhân tố và ngay số phân tử bên trên cả nhị vế của phương trình.

Cách tiến hành phản xạ Fe2O3 và hỗn hợp HNO3

Cho Fe2O3 thuộc tính với axit nitric

Hiện tượng nhận biết

Chất rắn black color Sắt III Oxit (Fe2O3) tan dần dần.

Tính hóa học của phản xạ Fe2O3 + HNO3

Phản ứng Fe2O3 + HNO3 là một trong những phản xạ hoá học tập cực kỳ cần thiết. Nó được dùng trong vô số nghành nghề không giống nhau như:

 • Sản xuất hóa học tẩy rửa
 • Sản xuất hóa học bảo vệ thực phẩm
 • Sản xuất phân bón
 • Sản xuất mực in
 • Sản xuất dung dịch nhuộm

Ứng dụng của phản xạ Fe2O3 + HNO3

Ngoài những phần mềm vẫn nêu phía trên, phản xạ Fe2O3 + HNO3 còn được dùng nhập phát hành những thành phầm kháng làm mòn, thành phầm kháng rỉ sét, phát hành dung dịch nhuộm và hóa học tẩy cọ.

Tính hóa học vật lí của Fe2O3

Fe2O3 là một trong những hóa học rắn gray clolor đỏ loét và ko tan nội địa. Nó là một trong những hóa học phổ cập được dùng trong vô số nghành nghề không giống nhau, bao hàm công nghiệp, hắn học tập và khoa học tập vật tư.

Tính hóa học hoá học tập của Fe2O3

Fe2O3 là một trong những oxit bazơ, với tài năng tương tác với hỗn hợp axit muốn tạo rời khỏi hỗn hợp muối bột và nước. Cụ thể, Fe2O3 thuộc tính với hỗn hợp axit như HCl hoặc HNO3 muốn tạo rời khỏi hỗn hợp bazơ, ví như FeCl2 hoặc Fe(NO3)2 và nước.

Bài luyện áp dụng liên quan

Không với thắc mắc áp dụng tương quan nhập đòi hỏi của khách hàng. Nếu chúng ta với thắc mắc rõ ràng, nài phấn chấn lòng đưa ra nhằm tôi hoàn toàn có thể trợ gom.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Tính oxi hóa:

Fe2O3 là hóa học lão hóa Khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở sức nóng chừng cao như: H2, CO, Al → Fe:

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe

Điều chế:

Fe2O3 là bộ phận chủ yếu của quặng hematit. Nhiệt phân Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (t0)

Bài luyện áp dụng liên quan:Câu 1. Chất nào là sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên thích hợp hóa học Fe(II)?


A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc

Đáp án D

Phương trình chất hóa học xảy ra:

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O

C. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 2. Dãy những phi kim nào là tại đây Khi lấy dư thuộc tính với Fe thì chỉ oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?


A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

Đáp án C

Phương trình chất hóa học xảy ra:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

2Fe + 3l2 → 2Fel3

Câu 3. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là sau đây?

 • HNO3
 • H2SO4
 • NaCl
 • H2O

Đáp án: NaCl.

Xem thêm: Tuần mới, từ 2/10 đến 8/10: 4 tuổi được Phật Bà cho lộc, tiền của kéo về chật két

Câu 4:

Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy vì thế dd H2SO4 quánh lạnh lẽo chiếm được 2,24 lít SO2 (đktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một loại muối bột Fe có một không hai. Công thức oxit Fe và lượng m là:

 • A. Fe3O4; m = 23,2(g).
 • B. FeO, m = 32(g).
 • C. FeO; m = 7,2(g).
 • D. Fe3O4; m = 46,4(g)

Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x+ = 0,6 mol

Bảo toàn e: [0,6. (3x – 2y)]/2 = 0,2 ⇒ x : hắn = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

 • A. Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp HCl đưa đến muối bột Fe (II).
 • B. Dung dịch FeCl3 phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe.
 • C. Trong những phản xạ chất hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện nay tính khử.
 • D. Kim loại Fe ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, nguội.

Đáp án C

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

B. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

C. sai Fe2+ thể hiện nay cả tính lão hóa ví dụ:

2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe

D. Fe bị thụ động nhập H2SO4 quánh nguội

Câu 6:

Có 4 hỗn hợp muối bột riêng rẽ biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu tăng hỗn hợp NaOH dư, rồi tăng tiếp hỗn hợp NH3 dư nhập 4 hỗn hợp bên trên thì số hóa học kết tủa chiếm được là:

 • A. 1.
 • B. 3.
 • C. 2.
 • D. 4.

Đáp án B:

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn nhân tố Nito, tớ có:
nHNO3 = nNO3 + nNO2
Do nNO3 = ne trao thay đổi = nNO2
=> nHNO3 = 0,5 mol
mHNO3 = 0,5.63 = 31,5 gam
=> mdd HNO3 = 31,5:C% = 31,5: 63 . 100 = 50 (gam)
Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn lượng, tớ có:
mdung dịch muối = mhỗn kim loại tổng hợp loại + mdd HNO3 – mNO2
= 6 + 50 – 0,25 . 46 = 44,5 (gam)
Gọi số mol của Fe, Cu theo thứ tự là x, hắn mol
Ta với hệ phương trình như sau:
56x + 64y = 6
3x + 2y = 0,25
=> x = 0,05 ; hắn = 0,05
mFe(NO3)3 = 0,05.(56 + 62.3) = 12,1 (gam)
mCu(NO3)2 = 0,05.(64 + 62.2) = 9,4 (gam)
% mFe(NO3)3 = 12,1 : 44,5.100% = 27,19%
% mCu(NO3)2 = 9,4 : 44,5.100% = 21,12%

Nguồn tham ô khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Nitric_acid

Xem thêm: Đầu tháng 10 dương: 4 tuổi Tiền Tình đỏ thắm, lắm tiền nhiều của không ai bằng