Phản ứng Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2? Công thức, cơ chế và ứng dụng

Phản ứng chất hóa học Fe + H2SO4

Phản ứng chất hóa học Fe + H2SO4? Phản ứng thân thuộc Fe (Fe) và axit sulfuric (H2SO4) là một trong quy trình chất hóa học cần thiết, với công thức phản xạ như sau:

Bạn đang xem: Phản ứng Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2? Công thức, cơ chế và ứng dụng

Công thức phản ứng

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Trong phản xạ này, Fe (Fe) tính năng với axit sulfuric (H2SO4) và dẫn đến thành phầm là sunfat Fe (FeSO4) cùng theo với khí hiđro (H2).

Cơ chế phản ứng

phản ứng fe h2so4 → feso4 h2 công thức cách thức và ứng dụng

Phản ứng Fe + H2SO4 ra mắt trải qua quy trình lão hóa khử. Sắt (Fe) bị lão hóa trở nên ion Fe dương (Fe2+), trong lúc axit sulfuric (H2SO4) bị khử trở nên nước (H2O) và khí hiđro (H2).

Tính Hóa chất của Fe

Tác dụng với phi kim:

  • Với oxi: 3Fe + 2O2 → Fe3O4
  • Với clo: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
  • Với lưu huỳnh: Fe + S → FeS

Ở nhiệt độ chừng cao, Fe phản xạ được với tương đối nhiều phi kim.

Tác dụng của Fe với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 quánh, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tính năng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 quánh, nguội

Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu đuối rộng lớn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Ứng dụng

Phản ứng chất hóa học Fe + H2SO4 có tương đối nhiều phần mềm cần thiết nhập công nghiệp và chống thử nghiệm. Ví dụ, phản xạ này được dùng nhằm phát hành sunfat Fe (FeSO4), một Hóa chất được dùng trong những công việc chống han, thực hiện dung dịch nhuộm, và trong những quy trình xử lý nước. Hình như, khí hiđro (H2) sinh đi ra nhập quy trình phản xạ cũng có thể có nhiều phần mềm, bao hàm dùng thực hiện nhiên liệu và trong những quy trình tổ hợp chất hóa học không giống.

Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Kim loại này sau đây ko đẩy được Fe thoát ra khỏi hỗn hợp muối hạt FeSO4

A. Nhôm

B. Kẽm

C. Đồng

D. Magie

Đáp án: C

Kim loại Cu yếu đuối rộng lớn Fe nhập mặt hàng sinh hoạt chất hóa học nên ko đẩy được Fe thoát ra khỏi hỗn hợp muối hạt FeSO4

Câu 2. Cặp sắt kẽm kim loại này sau đây đều phản xạ với hỗn hợp H2SO4, hóa giải khí H2

A. (Cu, Ag)

B. (Ag, Zn)

C. (Cu, Fe)

D. (Mg, Zn)

Xem thêm: Tuần mới (2/10 – 8/10): 2 tuổi bén duyên với Thần Tài, 1 tuổi xui xẻo phủ đầu

Đáp án: D

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 3. Để phân biệt sự xuất hiện của Fe nhập lếu ăn ý bao gồm Fe và Ag hoàn toàn có thể sử dụng hỗn hợp nào

A. HCl loãng

B. AgNO3

C. H2SO4 quánh, nguội

D. NaOH

Đáp án: C

Câu 4.

Cho 12 gam lếu ăn ý nhì sắt kẽm kim loại Fe, Cu tính năng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp HNO3 63%. Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp A và 11,2 lít khí NO2 có một không hai (đktc). Nồng chừng % những hóa học với nhập hỗn hợp A là :
A. 36,66% và 28,48%. B. 27,19% và 21,12%. C. 27,19% và 72,81%. D. 78,88% và 21,12%. Đáp án B

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra:
Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

nNO2 = 0,5 mol => nHNO3 = 2nNO2 = 1 (mol)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng tớ có:
mhh muối = mhh kim loại + mdd HNO3 – mNO2 = 12 + 1.63.100/63 – 46.0,5 = 89 (gam)

Gọi số mol của Fe, Cu theo thứ tự là a, b mol
Ta với hệ phương trình như sau:
56a + 64b = 12 (1)
3a + 2b = 0,5 (2)

Giải hệ phương trình (1) , (2) tớ với => a = 0,1 ; b = 0,1
mFe(NO3)3 = 0,1. (56 + 62.3) = 24,2 (gam)
mCu(NO3)2 = 0,1. (64 + 62.2) = 18,8 (gam)

% mFe(NO3)3 = 24,2/89.100% = 27,19%
% mCu(NO3)2 = 18,8/89.100% = 21,1%

Đáp án là B.

Câu 5. Phương trình chất hóa học Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

câu 5 phương trình chất hóa học fe h2so4 → feso4 h2

Áp dụng quyết định luật bảo toàn khối lượng:

  • mFe = mFeSO4
  • mH2SO4 = mFeSO4
  • mH2 = mFe

Áp dụng quyết định luật bảo toàn vẹn toàn tố:

  • nFe = nFeSO4
  • nH2SO4 = nFeSO4
  • nH2 = nFe

Vậy phương trình bên trên hoàn toàn có thể ghi chép bên dưới dạng:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Nguồn tham ô khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfuric_acid

Xem thêm: 3 đặc điểm không lẫn vào ai được của người ''nghèo kiết xác'', cả đời làm lụng vẫn không thể thoát nghèo