công thức tổng quát anken

1. Anken là gì?

 • Anken (olefin) là những hidrocacbon ko no, mạch hở và vô phân tử của chính nó với có một link song C=C còn sót lại thì toàn bộ đều là link đơn.

  Bạn đang xem: công thức tổng quát anken

 • Công thức đơn giản và giản dị nhất của thích hợp hóa học vô sản phẩm Anken là CH2=CH2.

Anken là thích hợp chất

2. Công thức cấu trúc và cơ hội gọi thương hiệu của Anken

2.1. Công thức tổng quát

CTTQ: CnH2n

2.2. Cách gọi thương hiệu của những Anken

Có nhị cơ hội gọi thương hiệu anken: thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

2.2.1. Tên thông thường

Tên thường thì là tên gọi Ankan với nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon ban sơ, tiếp sau đó thay đổi đuôi -an trở thành đuôi -ilen.

Ví dụ: CH2=CH2: etilen

2.2.2. Tên thay cho thế

Tên thay cho thế là tên gọi được hiểu theo đòi sự bố trí theo lần lượt là số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh – số chỉ địa điểm của link song – en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3: But-1-en

3. Tính hóa học vật lý cơ của Anken

 • Các anken kể từ C2 → C4 ở dạng khí, kể từ C5 trở chuồn là hóa học lỏng hoặc rắn (ở ĐK thường).

 • Khi phân tử khối tăng thì nhiệt độ phỏng sôi, lượng riêng rẽ và nhiệt độ nhiệt độ chảy cúng tăng dần dần.

 • Anken nhẹ nhàng rộng lớn nước.

 • Anken không nhiều tan nội địa, tan được vô một vài dung môi tuy nhiên dễ dàng tan trong số dung môi cơ học như rượu, ete,…

 • Các anken đều không tồn tại color.

4. Tính hóa học hoá học tập của Anken

4.1. Phản ứng nằm trong hidro (Anken + H2)

Ta với phương trình tổng quát lác của phản xạ nằm trong hidro như sau:

CnH2n + H2 $xrightarrow{Ni,t^{o}}$ CnH2n+2

4.2. Phản ứng nằm trong thích hợp halogen

Phản ứng nằm trong cộng halogen hoặc còn được gọi là phản xạ halogen hoá.

Ta với phương trình tổng quát lác của phản xạ nằm trong thích hợp halogen như sau:

 • Phản ứng với Brom

CH2=CH2+Br2Br-CH2-CH2-Br

Anken làm mất đi color hỗn hợp Brom.

→ Phản ứng này được dùng nhằm phân biệt Anken.

 • Phản ứng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → Cl-CH2-CH2-Cl

4.3. Phản ứng nằm trong thích hợp Hiđro halogenua

 • Anken + HCl

CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

Chú ý: Đồng đẳng của etilen khi phản xạ sẽ tạo nên đi ra lếu láo thích hợp những thành phầm vô bại thành phầm chủ yếu và thành phầm phụ.

CH3-CH=CH2 + HCl → CH3-CHCl-CH3 (spc)

+ CH3-CH2-CH2-Cl (spp)

 • Anken + HBr

CH2=CH2+HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý:

 • Phản ứng dễ dàng dần dần theo đòi sản phẩm HCl, HBr, HI.

 • Phản ứng nằm trong HX vô anken bất đối tạo nên lếu láo thích hợp bao gồm nhị thành phầm.

 • Đối với những anken không giống bất đối xứng khi nằm trong HX tiếp tục tuân theo đòi quy tắc Maccopnhicop.

Quy tắc Maccopnhicop được hiểu rằng ưu tiên nằm trong vô nguyên vẹn tử Cacbon bậc thấp hơn trước đây còn so với nguyên vẹn tử hoặc group nguyên vẹn tử X ưu tiên nằm trong vô nguyên vẹn tử Cacbon với bậc cao hơn nữa vô phản xạ nằm trong HX vô link bội thì nguyên vẹn tử H.

4.4. Phản ứng nằm trong thích hợp H2O (đun rét mướt, với axit loãng xúc tác)

4.4.1. Phản ứng nằm trong thích hợp nước của Etilen:

CH2=CH2+H2O $xrightarrow{H^{+}_{loang},t^{o}}$ CH3-CH2-OH

4.4.2. Các đồng đẳng của Etilen

CH3-CH=CH2+H2O → CH3-CHOH-CH3 (spc)

+CH3-CH2-CH2-OH (spp)

Chú ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng khi nằm trong H2O cũng tuân theo đòi quy tắc Maccopnhicop: Nhóm -OH gắn thêm vô C bậc cao.

4.5. Phản ứng trùng hợp

 • Với ĐK với xúc tác, đun rét mướt, áp suất cao.

n$_{CH_{2}}$ = CH2 $xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (-CH2-CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

$n_{CH_{2}}=CH-CH_{3} xrightarrow{p,xt,t^{o}} (-CH_{2}-CH(CH_{3})-)_{n}$ (Polipropilen hoặc PP)

 • Sơ đồ vật phản xạ trùng hợp: nA $xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (B)n

 • Vậy quy trình nằm trong thích hợp liên tục nhiều phân tử nhỏ như là nhau hoặc tương tự động nhau tạo nên trở thành phân tử lớn(hợp hóa học cao phân tử) được gọi là phản xạ trùng khớp.

4.6. Phản ứng oxi hoá

4.6.1. Phản ứng lão hóa ko trả toàn

 • Phản ứng oxi hoá ko trọn vẹn của Anken tạo nên trở thành ancol nhiều chức với 2 group -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối tạo nên trở thành anđehit hoặc axit.

 • Anken + KMnO4 ⇒ Dung dịch dung dịch tím bị mất mặt color vì chưng Anken .

 • Tổng quát:

2CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MNO2

 • Nhận xét: tao rất có thể dùng hỗn hợp dung dịch tím nhằm phân biệt Anken vì thế nó làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím.

4.6.2. Phản ứng cháy (oxi hóa trả toàn)

 • Phương trình tổng quát: CnH2n + $frac{3n}{2}$O2 → nCO2 + nH2O

 • Chú ý: Phản ứng thắp cháy của Anken có: CnH2n + $frac{3n}{2}$O2 → nCO2 + nH2O

 • Chú ý: Đặc điểm phản xạ cháy Anken là: n$_{CO_{2}}=n_{H_{2}O}$

5. Điều chế Anken

5.1. Trong chống thí nghiệm

 • Điều chế Anken kể từ tách nước kể từ ancol etylic:

PTTQ: CnH2n+1OH $xrightarrow{H_{2}SO_{4},geq17^{o}C}$ CnH2n + H2O

Ví dụ: C2H5OH $xrightarrow{H_{2}SO_{4},geq17^{o}C}$ C2H4 + H2O

5.2. Trong công nghiệp

 • Ta rất có thể pha trộn Anken từ những việc thu kể từ mối cung cấp khí chế phát triển thành dầu lửa.

 • Tách H2 ngoài Ankan:

PTTQ: CnH2n+2$xrightarrow{Fe,t^{o}C}$ CnH2n + H2

 • Tách HX kể từ dẫn xuất CnH2n+1X

PTTQ: CnH2n+1X + NAOH $xrightarrow{ancol}$ C$_{n_{H_{2n}}}$ + Na + H2O

 • Từ dẫn xuất đihalogen tách X2 (2 nguyên vẹn tử C ở cạnh nhau gắn kèm với 2 nguyên vẹn tử halogen):

PPTQ: CnH2nX2 + Zn $xrightarrow{t^{o}}$ CnH2n + ZnBr2

 • Ankin hoặc Ankadien nằm trong H2 với xúc tác Pd/PbCO3:

PPTQ: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

6. Một số bài xích tập dượt trắc nghiệm về Anken (có đáp án)

Câu 1: Đồng đẳng này trong số đồng đẳng sau của etilen với %C = 85,71%?

A. Hexilen

B. Butilen

C. Etilen

D. Tất cả những ý trên

Lời giải: Đáp án D. Vì:

Ta với công thức cộng đồng của Anken là CnH2n

%C = $frac{12n}{14n}$ = 85,71%

Vậy với từng %C luôn luôn vì chưng 85,71%.

Câu 2: Bài cho tới hóa học X với công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là?

A. 3- metybut-1-in

B. 3- metybut-1-en

Xem thêm: Ngọc Hoàng đánh dấu: 4 tuổi làm 1 hưởng 10, giàu có sung túc tháng 9 âm

C. 2-metybut-3-en

D. 2-metybut-3-in

Lời giải: Đáp án B

Câu 3: Tên gọi không giống của sản phẩm đồng đẳng anken là:

A. Hidrocacbon ko no

B. Parafin

C. Olefin

D. Hidrocacbon ko bão hoà

Lời giải: Đáp án C

Anken hoặc hay còn gọi là olefin.

Câu 4: Tổng số đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử của C4H8:

A. 5

B. 4

C. 8

D. 3

Lời giải: Đáp án D

Các đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức C4H8 là

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

Vậy với 3 đồng phân cấu trúc.

Câu 5: Phản ứng này được dùng tiện nhất lúc phân biệt etan và eten:

A. Phản ứng với hỗn hợp brom

B. Phản ứng nằm trong hiđro

C. Phản ứng trùng hợp

D. Phản ứng thắp cháy

Lời giải: Đáp án A vì thế khi dẫn lếu láo thích hợp khí qua chuyện hỗn hợp Brom thì khí Etan làm mất đi color hỗn hợp Br, khí etan thì ko phản xạ với dd Br bay thoát khỏi hỗn hợp.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Câu 6: Trong những Hiđrocacbon tại đây loại này phản xạ được với hỗn hợp Brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en

B. But-2-en

C. 2-metylpropen

D. Butan

Lời giải: Đáp án A vì thế :

CH2=CH-CH2-CH3 + Br → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(But-1-en) (1,2-đibrombutan)

Câu 7: Để khử trọn vẹn 200ml hỗn hợp KMnO4 0,2M tạo nên trở thành hóa học rắn black color cần thiết V(lít) C2H4(đktc). V có mức giá trị là:

A. 1,344

B. 4,480

C. 2,240

D. 2,688

Lời giải: Đáp án A

Ta với phương trình:

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O3 → C2H4(OH)2 + 2MnO2(đen) + 2KOH

n$_{KMnO_{4}}$ = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Theo phương trình bên trên tao có:

n$_{C_{2}H_{4}}$ = $frac{3}{2}$n$_{KMnO_{4}}$=32.n$_{KMnO_{4}}$ = 32.0,04 = 0.06 mol

V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

Câu 8: Thu được một tấn polietilen khi tiến hành phản xạ trùng khớp m tấn etilen với hiệu suất phản xạ vì chưng 80%:

A. 2

B. 0,8

C. 1,8

D. 1,25

Lời giải: Đáp án D vì

metilen(lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn (Bảo toàn khối lượng)

→ metilen thực tiễn = 1.10080 = 1,25 tấn

Câu 9: Cho lếu láo thích hợp X bao gồm propen và một anken đồng đẳng không giống. Thực hiện nay phản xạ thắp cháy trọn vẹn 1 mol lếu láo thích hợp X thì cần phải có 4,75 mol O2. Vậy anken còn sót lại vô X rất có thể là:

A. Eten

B. Propan

C. Buten

D. Etan

Lời giải: Đáp án C

CnH2n + $frac{3n}{2}$O2xrightarrow{t^{o}}$ nCO2 + nH2O

1 4,75 mol

1.$frac{3n}{2}$ = 4,75

n = 3,17

Vậy hóa học còn sót lại nên với > 3C (vì Hỗn thích hợp chứa chấp propen với 3C)

Dựa vô đáp án lựa chọn C4H8

Câu 10: Xác quyết định CTCT của hóa học X biết khi tiến hành thử nghiệm thắp cháy trọn vẹn 10ml hiđrocacbon X mạch hở chiếm được 40ml CO2 ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng, áp suất. thạo hóa học X với cấu trúc mạch phân nhánh và với năng lực mất mặt color dd Brom.

Lời giải:

10ml X → 40ml CO2

Số C vô X = $frac{V_{CO_{2}}}{V_{X}}$ = 4

Bài cho tới hóa học X làm mất đi color hỗn hợp Brom nên suy đi ra X ko no và mạch hở, với 4C

Vậy X là (CH3)2C = CH2

Bài viết lách bên trên tiếp tục tổ hợp những lý thuyết cần thiết của anken hóa 11 như công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu, đặc điểm vật lý cơ, đặc điểm hoá học tập, cùng theo với này đó là những ví dụ ví dụ về những dạng bài xích về Anken. Mong rằng với nội dung bài viết này, những em tiếp tục thực hiện chất lượng tốt những dạng bài xích tập dượt của Anken. Và để sở hữu thành quả rất tốt, những em học viên nhớ rằng truy vấn nền tảng Vuihoc.vn và ĐK thông tin tài khoản nhằm luyện đề ngay lập tức thời điểm hôm nay nhé!

Xem thêm: Chuyên gia bật mí 5 bí quyết giữ nếp để tạo lọn tóc xoăn hoàn hảo khi đi ngủ

Đánh giá