Phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O? Phân tích phản ứng và cách thực hiện

Phản ứng lão hóa khử thân thích đồng và axit nitric đặc

Phương trình phản xạ thân thích đồng và axit nitric quánh là:

Bạn đang xem: Phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O? Phân tích phản ứng và cách thực hiện

Phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O? Phân tích phản ứng và cách thực hiện
Phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O? Phân tích phản ứng và cách thực hiện

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Đây là 1 phản xạ lão hóa khử, được Cao đẳng nghề ngỗng Việt Mỹ biên soạn. Phương trình này được dùng trong tương đối nhiều bài học kinh nghiệm như:

  • Cân vị phản xạ lão hóa khử vô Hóa học tập 10, Hóa học tập 11
  • Bài 9: Axit nitric và muối bột nitrat
  • Các dạng bài bác tập dượt liên quan

Bước 1 nhằm cân đối phản xạ này là xác lập số lão hóa thay cho thay đổi. Ta có:

Cu0 + HNO3+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

Bước 2 là lập thăng vị electron. Ta có:

Cu → Cu+2 + 2e

N+5 + 1e → N+4

Bước 3 là bịa những thông số tìm kiếm được vô phương trình và tính những thông số còn sót lại. Phương trình và đã được cân đối như bên trên.

Để tiến hành phản xạ này, tao mang lại kể từ từ hỗn hợp axit nitric loãng vô ống thử chứa chấp lá đồng. Điều khiếu nại nhằm phản xạ xẩy ra là nhiệt độ phỏng nên ở tại mức thông thường.

Sau Lúc phản xạ xẩy ra, lá đồng tiếp tục tan dần dần vô hỗn hợp axit nitric quánh và sinh đi ra khí nitơ đioxit (NO2) gray clolor đỏ tía. Khi dùng hỗn hợp axit nitric loãng, thành phầm được xem là khí nitơ monôxit (NO).

Công thức phản ứng

Phản ứng Cu + HNO3 sở hữu công thức công cộng như sau:

Công thức phản ứng
Công thức phản ứng

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Cách tiến hành phản ứng

Để tiến hành phản xạ Cu + HNO3, cần thiết sẵn sàng một số trong những vật tư và trang bị như sau:

Đồng (Cu) tinh ma khiết
Axit nitric (HNO3)
Bình đựng phản ứng
Kính quan liêu sát

Tiến hành tiến hành phản xạ như sau:

Đổ axit nitric vào trong bình đựng phản xạ.

Thêm kể từ từ đồng tinh ma khiết vào trong bình đựng phản xạ.

Quan sát quy trình phản xạ trải qua kính để ý. Trong quy trình phản xạ, màu sắc của hỗn hợp tiếp tục gửi quý phái gray clolor đỏ tía tự sự sinh trở nên của khí NO2.

Sau Lúc phản xạ kết thúc đẩy, thanh lọc vứt tạp hóa học và lấy lượng muối bột đồng nitrat chiếm được nhằm dùng hoặc tàng trữ.

Tính hóa học và phần mềm của muối bột đồng nitrat

Muối đồng nitrat (Cu(NO3)2) là 1 hợp ý hóa học muối bột của đồng và axit nitric. Nó sở hữu đặc thù bào mòn và rất có thể gây hư tổn mang lại domain authority và đôi mắt. Tuy nhiên, muối bột đồng nitrat có rất nhiều phần mềm trong những ngành công nghiệp không giống nhau như:

Tính hóa học và phần mềm của muối bột đồng nitrat
Tính hóa học và phần mềm của muối bột đồng nitrat

Làm hóa học chống rỉ mang lại kim loại
Sản xuất dung dịch nhuộm và dung dịch trừ sâu
Sản xuất phân bón và hóa học chăm sóc thực vật
Sử dụng vô một số trong những quy trình phát triển gốm sứ

Kết luận

Phản ứng Cu + HNO3 là 1 phản xạ chất hóa học đơn giản và giản dị thân thích sắt kẽm kim loại đồng và axit nitric. Qua phản xạ này, tao rất có thể tạo nên muối bột đồng nitrat, khí nitơ dioxide và nước. Việc tiến hành phản xạ này rất cần phải được tiến hành cảnh giác và trúng tiến độ nhằm đáp ứng an toàn và tin cậy cho tất cả những người tiến hành.

Muối đồng nitrat cũng có thể có nhiều phần mềm trong những ngành công nghiệp không giống nhau. Tuy nhiên, việc dùng muối bột đồng nitrat cũng rất cần phải tuân hành những quy quyết định an toàn và tin cậy và đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên nhằm rời gây hư tổn mang lại sức mạnh loài người và môi trường thiên nhiên sinh sống.

Với những vấn đề về phản xạ Cu + HNO3, những đặc thù và phần mềm của muối bột đồng nitrat, tao kỳ vọng sẽ hỗ trợ ích mang lại việc phân tích và vận dụng trong những nghành nghề dịch vụ không giống nhau.

Tính hóa học của đồng và hợp ý hóa học của đồng kim loại

Đồng là 1 sắt kẽm kim loại sở hữu đặc thù vật lí quan trọng đặc biệt. Nó sở hữu red color,

Phản ứng chất hóa học của đồng (Cu)

Phản ứng với oxi và khí halogen

Khi đun rét đồng (Cu) với oxi (O2) ở nhiệt độ phỏng kể từ 800-1000oC, phản xạ xẩy ra muốn tạo đi ra oxit đồng (CuO):

2Cu + O2 → 2CuO

Đồng cũng thuộc tính thẳng với khí Cl2, Br2, S muốn tạo đi ra những hợp ý hóa học tương ứng:

Cu + Cl2 → CuCl2

Cu + S → CuS

Phản ứng với những axit và hỗn hợp muối

Đồng ko thể thuộc tính với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng. Khi xuất hiện oxi, đồng rất có thể thuộc tính với hỗn hợp HCl muốn tạo đi ra CuCl2:

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

Đối với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 quánh, phản xạ xẩy ra muốn tạo đi ra những thành phầm tương ứng:

Cu + 2H2SO4 quánh → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Đồng rất có thể khử được những ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Bài tập dượt áp dụng liên quan

Để giúp cho bạn áp dụng kiến thức và kỹ năng về phản xạ chất hóa học của đồng, hãy xem thêm những bài bác tập dượt sau:

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây ko chủ yếu xác?

A. Đồng phản xạ với HNO3 loãng hóa giải N2.

Xem thêm: Nhìn số cuối cùng của ngày sinh biết ngay sự giàu có cả đời của bạn: Ai sẽ giàu có và sống lâu hơn?

B. Đồng phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) tạo nên Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, đồng phản xạ được với hỗn hợp HCl.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo nên kết tủa black color CuS.

Đáp án: A

Câu 2:

Cho m gam láo lếu hợp ý A bao gồm Al, Cu vô hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm kết thúc đẩy phản xạ sinh đi ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang lại a gam láo lếu hợp ý R bên trên vào một trong những lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau thời điểm kết thúc đẩy phản xạ sinh đi ra 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của a là:

Đáp án D

X + HCl => chỉ mất Al phản ứng

nH2 = 0,125 mol

Bảo toàn electron:

3nAl = 2nH2 => nAl = 2.0,125 / 3 = 0,05 mol

X + HNO3 quánh nguội => chỉ mất Cu phản ứng

nNO2 = 0,315 mol

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2 => nCu = 0,125/2 = 0,075 mol

= m = mAl + mCu = 0,05.27 + 0,125.64 = 6,15 gam

Phương trình chất hóa học và đặc thù axit nitric

Câu 1:

Hoà tan trọn vẹn m gam Cu vô hỗn hợp HNO3 thu được một,12 lít láo lếu hợp ý khí NO và NO2 (đktc) sở hữu tỉ khối khá so với H2 là 16,6. Giá trị của m là:

Đáp án C

Ta sở hữu hệ phương trình:

x + hắn = 0.05

( 30x + 46y )/ (x + y) = 33.2

Giải hệ phương trình => x = 0.04, hắn = 0.01

Cu0 →Cu+2 + 2e

x → 2x

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,12 0,04

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,01 0,01

Bảo toàn e => 2x= 0,13 => x = 0,065 => mCu = m= 0,065.64 = 4,16 gam

Câu 2:

Axit nitric chỉ thể hiện nay tính lão hóa Lúc thuộc tính với những hóa học nằm trong sản phẩm nào là bên dưới đây?

Đáp án A

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2. 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

H2S + 8HNO3 → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

D loại CuO, CaCO3

B loại CaO

C loại Fe2O3

hướng dẫn cân đối phản xạ lão hóa khử Cu + HNO3 tạo nên Cu(NO3)2 + N2O + H2O sở hữu môi trường

Bạn Đang Xem Bài Viết: Phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O? Phân tích phản ứng và cách thực hiện

Xem thêm: 4 loại giấy tờ CSGT kiểm tra với người đi xe máy, số 1 ai thiếu bị phạt nặng nhất