Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Ứng dụng cơ chế tạo thành CaCO3

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2

Phản ứng chất hóa học thân thiết CO2 và Ca(OH)2 đưa đến CaCO3 và H2O. Đây là 1 trong mỗi phản xạ cần thiết vô ngành công nghiệp và môi trường thiên nhiên.

Bạn đang xem: Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Ứng dụng cơ chế tạo thành CaCO3

Phương trình phản ứng

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Kết tủa Trắng Canxi cacbonat (CaCO3) được đưa đến vô hỗn hợp.

Điều khiếu nại phản ứng

Không đem ĐK quan trọng nào là quan trọng mang lại phản xạ này ra mắt.

Cách tổ chức phản ứng

Sục khí CO2 qua quýt hỗn hợp nước vôi vô Ca(OH)2.

Hiện tượng hóa học

Khi CO2 ứng dụng với hỗn hợp Ca(OH)2, kết tủa Trắng Canxi cacbonat (CaCO3) sẽ tiến hành đưa đến, thực hiện đục nước vôi vô.

Cơ chế phản ứng:

Trong phản xạ, CO2 được hít vào vô hỗn hợp Ca(OH)2 và tạo ra trở thành những ion Ca2+ và CO32-. Sau ê, những ion này phối kết hợp sẽ tạo trở thành kết tủa CaCO3. Phản ứng này được màn trình diễn vì chưng công thức chất hóa học sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Ứng dụng của phản xạ CO2 + Ca(OH)2:

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 được dùng trong không ít phần mềm không giống nhau, ví dụ như vô xử lý khí thải, phát hành xi-măng, phát hành dung dịch nhuộm và phát hành đồ ăn. Trong xử lý khí thải, phản xạ này được dùng nhằm vô hiệu CO2 và những khí thải rất có hại cho sức khỏe không giống ngoài không gian. Trong phát hành xi-măng, phản xạ này được dùng sẽ tạo rời khỏi những thành phầm xi-măng rất chất lượng. Hình như, phản xạ cũng rất được dùng trong số quy trình phát hành dung dịch nhuộm và phát hành đồ ăn.

phản ứng co2 caoh2 → caco3 ↓ h2o phần mềm cơ sản xuất trở thành caco3

Tác động của phản xạ CO2 + Ca(OH)2 cho tới môi trường:

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 đem tác dụng tích cực kỳ cho tới môi trường thiên nhiên. Phản ứng này canh ty vô hiệu CO2 và những khí thải rất có hại cho sức khỏe không giống ngoài không gian, canh ty làm sạch sẽ không gian và cắt giảm độc hại không gian. Hình như, phản xạ cũng đều có tác động cho tới quy trình tuần trả cacbon vô đương nhiên, canh ty cắt giảm sự phân phát thải những khí mái ấm kính.

Bài luyện áp dụng

Câu 1.

Hấp thụ trọn vẹn 0,672 lít CO2 (đktc) vô 2 lít Ca(OH)2 0,01M chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1g. B. 1,5g

C. 2g

D. 2,5g

Đáp án A

nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

nCa(OH)2 = 2.0,01 = 0.02 (mol)

Xét tỉ lệ:

1 < nCO2/nCa(OH)2 = 0,03/0,02 = 1,5 < 2

→ Phản ứng tạo ra nhì muối bột là CaCO3 và Ca(HCO3)2, Lúc ê cả CO2 và Ca(OH)2 đều hết

Gọi x, nó theo thứ tự là số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 tao có:

Các phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O(1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Theo phương trình phản xạ (1):

nCO2 = nCa(OH)2 = nCaCO3 = x (mol)

Theo phương trình phản xạ (2):

nCO2 = 2

Câu 2:

Phải người sử dụng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan không còn đôi mươi g CaCO3 nội địa, fake sử chỉ mất 50% CO2 ứng dụng.

Giải:

Tính lượng mol của CaCO3:

Khối lượng mol của CaCO3 = lượng / lượng mol = đôi mươi / 100 = 0.2 mol

Phương trình phản ứng:

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

Số mol CO2 cần thiết nhằm hòa tan không còn 0.2 mol CaCO3:

Xem thêm: Có 3 thứ để ở gầm giường, gia tộc tan nát, tài sản khánh kiệt

0.2 mol CaCO3 ứng với 0.2 mol CO2 (theo phương trình phản ứng)

Do chỉ mất 50% CO2 ứng dụng, nên nhớ dùng 0.2 mol CO2 / 0.5 = 0.4 mol CO2.

Thể tích CO2 ở đktc cần thiết dùng:

V = nRT/P = 0.4 x 0.082 x 273 / 1 = 8.87 L

Vậy nhớ dùng 8.87 lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan không còn đôi mươi g CaCO3.

Câu 3:

Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua quýt 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản xạ chiếm được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m?

Đáp án A.

Phương trình hóa học:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Ta có:

  • n(NaOH) = 1M x 0.25L = 0.25 mol
  • n(CO2) = V/22.4 = 4.48/22.4 = 0.2 mol

Theo phương trình bên trên, n(Na2CO3) = n(CO2) = 0.2 mol

Vậy, m(Na2CO3) = M x n = 106 x 0.2 = 21.2 g

Sau Lúc cô cạn dụng dịch, muối bột tạo ra trở thành tiếp tục khan, bởi vậy độ quý hiếm của m là 21.2 g.

Câu 4:

Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2 (đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH đem mật độ C mol/lít. Sau phản xạ chiếm được 65,4 gam muối bột. Tính C.

Giải:

Theo phương trình phản ứng:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Ta thấy 1 mol CO2 phản xạ với 2 mol NaOH.

Như vậy, số mol NaOH dùng để làm phản xạ với CO2 là:

nNaOH = C x 0,5 (mol)

Số mol Na2CO3 chiếm được sau phản ứng:

nNa2CO3 = nCO2 = 15,68/22,4 = 0,7 (mol)

Theo quyết định luật bảo toàn khối lượng:

mNa2CO3 = 106.nNa2CO3 = 106 x 0,7 = 74,2 (gam)

Vậy lượng muối bột chiếm được là 65,4 gam.

Số mol NaOH dư sau phản ứng:

nNaOHdu = nNaOHbanđầu – nNaOHphản ứng = 1/2nCO2 = 0,35 (mol)

Vậy, số mol NaOH ban đầu:

nNaOHbanđầu = nNaOHdu + nNa2CO3 = 0,35 + 0,7 = 1,05 (mol)

Nồng phỏng mol/lít của hỗn hợp NaOH ban đầu:

C = nNaOHbanđầu / 0,5 (lít) = 2,1 M

Đáp án: A. 2,1M

Nguồn tham ô khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_hydroxide

Xem thêm: Có cần thiết phải tẩy trang hàng ngày khi chúng ta không trang điểm?