Phản ứng C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr và ứng dụng

C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ con TP. hà Nội biên soạn là phương trình phản xạ Lúc cho tới Anilin tính năng với brom thành phầm nhận được tạo ra kết tủa white, phản xạ này chúng ta không còn Note dùng làm nhận ra anilin nhập bài xích tập luyện nhận ra. Hy vọng với nội dung phương trình phản xạ C6H5NH2 tính năng Br2 độc giả tiếp tục cầm Chắn chắn kể từ cơ áp dụng giải bài xích tập luyện tương quan. Mời chúng ta xem thêm.

1. Phản ứng thân thiện C6H5NH2 và Br2

C6H5NH2 + 3Br2 overset{H_{2} O}{rightarrow} C6H2Br3NH2 + 3HBr

Bạn đang xem: Phản ứng C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr và ứng dụng

(↓ trắng)

Phương trình phản xạ Anilin Brom

Do tác động của group NH2, thân phụ vẹn toàn tử H ở địa điểm ortho và para đối với group NH2 nhập nhân thơm sực của anilin dễ dẫn đến thay cho thế vày thân phụ vẹn toàn tử brom

2. Điều khiếu nại phản xạ Anilin tính năng với brom

Nhiệt chừng thường

3. Cách tổ chức thực nghiệm Anilin tính năng với brom

Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện nay kết tủa trắng

4. Tính hóa học của Anilin 

Tính hóa học vật lí và nhận biết

Anilin là hóa học lỏng, sôi ở 184°C, ko màu sắc, đặc biệt độc, tan không nhiều nội địa tuy nhiên tan nhập etanol và benzen.

Tính hóa chất anilin

  • Bị lão hóa vày oxi

Để lâu nhập bầu không khí, anilin gửi lịch sự black color vì như thế bị lão hóa vày oxi nhập ko khí

Phản ứng cháy

4C6H5NH2 + 31O2 → 24CO2 + 14H2O + 2N2

  • Tính bazơ:

Anilin phản xạ với axit mạnh tạo ra trở thành ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

  • Phản ứng với axit nitrơ:

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

  • Phản ứng thế ở nhân thơm

Phương trình phản xạ Anilin Brom

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Phát biểu này tại đây sai?

A. Anilin tính năng với nước brom tạo ra trở thành kết tủa gold color.

B. Amino axit là hợp ý hóa học cơ học tạp chức.

C. Dung dịch axit glutamic thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc hồng.

D. Dung dịch glyxin ko thực hiện thay đổi màu sắc phenolphtalein.

Đáp án A

Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện nay kết tủa trắng

Câu 2.  Cho những tuyên bố sau:

a) Anilin tính năng với nước brom tạo ra trở thành kết tủa trắng

b) Phản ứng thân thiện buta-1,3-dien với acrilonitrin là phản xạ đồng trùng khớp.

c) Thủy phân (xt, H+, to), saccarozo tương đương mantozo đều cho tới và một monosaccrit

d) Dung dịch fructozo hòa tan được Cu(OH)2.

Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố ko đích thị là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Đáp án C

Câu 3. Hợp hóa học tính năng với nước brom tạo ra kết tủa white là

A. Anđehit axetic

B. Glucozơ

C. Alanin

D. Anilin

Đáp án D: Anilin C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 4. Chất này tại đây nằm trong loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.

B. CH3NHCH3.

C. CH3NH2.

D. CH3CH2NHCH3.

Đáp án C

Câu 5. Số đồng phân amin bậc một, chứa chấp vòng benzen, sở hữu nằm trong công thức phân tử C7H9N là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Đáp án D

Câu 6. nguyên nhân tạo ra tính bazơ của amin là:

A. Do phân tử amin bị phân cực mạnh.

B. Do amin tan nhiều nhập H2O.

C. Do vẹn toàn tử N có tính âm năng lượng điện rộng lớn nên cặp e công cộng của vẹn toàn tử N và H bị hít về phía N.

D. Do vẹn toàn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin rất có thể nhận proton.

Đáp án D

Chất hoặc ion sở hữu tính bazơ nế như đó sở hữu tài năng nhận proton. (Theo thuyết bonsted)

Do vẹn toàn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin rất có thể nhận proton.

Câu 7. Anilin (C4H9NH2) phản xạ với dung dịch

A. NaOH.

B. HCl.

C. Na2CO3.

D. NaCl.

Đáp án B: C4H9NH2 + HCl → C4H9NH3Cl

Câu 8. Để cọ sạch sẽ lọ vẫn đựng anilin người tớ dùng

A. hỗn hợp NaOH và nước.

Xem thêm: Loại rau mọc như cỏ dại nhưng “bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc”, trồng 1 chậu ăn cả đời: Ngoài chợ bán rẻ bèo

B. hỗn hợp HCl và nước.

C. hỗn hợp amoniac và nước.

D. hỗn hợp NaCl và nước.

Đáp án B

Anilin ko tan nội địa, dễ dàng dính vào trở thành lọ, cho tới hỗn hợp HCl nhập anilin, phản xạ tạo ra muối hạt tan nội địa → bị cọ trôi vày nước.

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl.

Câu 9. Hỗn hợp ý A bao gồm Alanin và axit glutamic. Cho a gam B tính năng trọn vẹn với dd NaOH dư, nhận được hỗn hợp C chứa chấp (a + 30,8) gam muối hạt. Mặt không giống, nếu như cho tới a gam A tính năng trọn vẹn với hỗn hợp HCl, nhận được hỗn hợp C chứa chấp (a + 36,5) gam muối hạt. Giá trị của a là?

A. 112,2 gam

B. 224,2 gam

C. 168,15 gam

D. 280,5  gam

Đáp án A

Đặt nalanin = x mol; naxit glutamic = nó mol

Coi phản xạ như sau tớ có:

– NH2 + HCl → -NH3Cl

– COOH + NaOH → -COONa + H2O

=> nHCl = x + nó = (a + 36,5 – a)/36,5 = 1 mol

nNaOH = x + 2y = (a+30,8-a)/(23 – 1) = 1,4 mol

⇒ x = 0,6 mol; nó = 0,4 mol

⇒ m = 112,2 g

Câu 10. Cho 6,615 gam axit glutamic phản xạ với 100 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp X. Cho 200 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X được Y. Cô cạn Y nhận được a gam rắn khan, biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là:

A. 31,310.

B. 28,890.

C. 14,845.

D. 29,690.

Đáp án C

Axit glutamic sở hữu dạng: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH

⇒ naxit glutamic = 0,045 mol

Có nHCl = 0,1 mol; nNaOH = 0,2 mol

⇒ nNaOH dư = nNaOH ban đầu – (2nGlutamic + nHCl) = 0,01 mol

⇒ Chất rắn khan gồm:

0,01 mol NaOH;

0,045 mol NaOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COONa;

0,1 mol NaCl ⇒ m = 29,69 gam

Câu 11. Cho 0,15 mol axit Glutamic nhập 175 ml hỗn hợp HCl 2M thu hỗn hợp X. Cho NaOH dư nhập hỗn hợp X. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, tính số mol NaOH

A. 0,65 mol

B. 0,3 mol

C. 0,6 mol

D. 0,45 mol

Đáp án A

Coi láo lếu hợp ý phản xạ với NaOH bao gồm H2N-C3H5-(COOH)2 và HCl

Phương trình phản xạ xảy ra

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,35mol 0,35 mol

H2N-C3H5-(COOH)2 + 2NaOH → H2N-C3H5(COONa)2 + 2H2O

0,15 mol 0,3 mol

Số mol nNaOH = 0,35 + 0,3 = 0,65 mol

Câu 12. Cho 13,23 gam axit glutamic phản xạ với 200 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp X. Cho 400 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X được Y. Cô cạn Y nhận được m gam rắn khan, biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 31,31.

B. 28,89.

C. 17,19.

D. 29,69.

Đáp án D

Axit glutamic sở hữu dạng: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH

⇒ naxit glutamic = 0,09 mol

Có nHCl = 0,2 mol; nNaOH = 0,4 mol

⇒ nNaOH dư = nNaOH lúc đầu – (2nGlutamic + nHCl) = 0,02 mol

⇒ Chất rắn khan gồm: 0,02 mol NaOH; 0,09 mol NaOOC–CH2–CH2 – CH(NH2)-COONa; 0,2 mol NaCl.

⇒ m = 29,69 gam

………………………………………

Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tư liệu liên quan

    Trên phía trên Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ con TP. hà Nội vẫn gửi cho tới độc giả C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr. Các chúng ta có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một số trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài xích tập luyện Hóa 12, Giải bài xích tập luyện Toán lớp 12, Giải bài xích tập luyện Vật Lí 12 ,….

    Ngoài rời khỏi, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ con TP. hà Nội vẫn xây dựng group share tư liệu ôn tập luyện trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu, đề đua tiên tiến nhất.

    Xem thêm: Bề trên che chở, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, có lộc lớn dịp Tết Trung thu