Phản ứng C2H2 + Br2 → C2H2Br4? Tính chất và ứng dụng của phản ứng

Cho Brom cho tới thuộc tính với Axetilen C2H2 + Br2 tạo nên phản xạ gì? Viết phương trình phản xạ chất hóa học này như vậy nào? Mời chúng ta coi cụ thể bên trên phía trên.

Bạn đang xem: Phản ứng C2H2 + Br2 → C2H2Br4? Tính chất và ứng dụng của phản ứng

Xem tăng : Zn + H2so4

c2h2-br2
c2h2 + br2

C2h2 + Br2 Cân vị phương trình chất hóa học.

C2H2 + Br2 → C2H2Br4

2Br2 + C2H2 C2H2Br4
brom Axetilen 1,1,2,2-Tetrabromoethan
(dd) (khí) (dd)
(màu domain authority cam) (không màu)

Điều kiện: Không có

Cách thực hiện: Dẫn Axetilen qua chuyện hỗn hợp Brom color domain authority cam

Hiện tượng: hỗn hợp Brom bị thất lạc color.

Bài luyện tương quan C2h2, Br2

Ví dụ 1 : Liên kết C≡C nhập phân tử axetilen có

A. một link tầm thường bền dễ dàng đứt đi ra trong những phản xạ chất hóa học.

B. nhị link tầm thường bền tuy nhiên có duy nhất một link bị đứt đi ra nhập phản xạ chất hóa học.

C. nhị link tầm thường bền dễ dàng đứt theo lần lượt trong những phản xạ chất hóa học.

D. phụ vương link tầm thường bền dễ dàng đứt theo lần lượt trong những phản xạ chất hóa học.

Lời giải

Chọn đáp án C

Ví dụ 2:  Cho 2,6 gam một ankin X hoàn toàn có thể làm mất đi color tối nhiều 100 ml dd Br2 2M (phản ứng theo dõi tỉ trọng 1:2). CTPT X là:

A. C5H8

B. C2H2

Xem thêm: 4 loại giấy tờ CSGT kiểm tra với người đi xe máy, số 1 ai thiếu bị phạt nặng nhất

C. C3H4

D. C4H6

Lời giải

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

nBr2 = 2.0,1= 0,2 mol;

Theo pt: nCnH2n-2 = ½ .nBr2 = ½.0,2 = 0,1 mol

MCnH2n-2 = 14n – 2 = 2,6/0,1 = 26 → n = 2 → CTPT là: C2H2

Chon đáp án: B

Ví dụ 3 : Trong ĐK nhiệt độ chừng áp suất ko thay đổi thì axetilen phản xạ với oxi theo dõi tỉ trọng thể tích là

A. 2 lít khí C2H2 phản xạ với 4 lít khí O2.

B. 2 lít khí C2H2 phản xạ với 5 lít khí O2.

C. 3 lít khí C2H2 phản xạ với 2 lít khí O2.

D. 3 lít khí C2H2 phản xạ với cùng 1 lít khí O2.

Lời giải

Chọn đáp án B

Xem thêm: Chỉ duy nhất đối tượng này không cần đổi sang biển số xe định danh, cũng không lo CSGT xử phạt

Rate this post