Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Hướng dẫn cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol

Chúng tớ đang được lần hiểu mol là gì? Mol với contact với lượng, thể tích và mật độ của dung dịch… Vậy công thức tính số mol, lượng mol, thể tích mol và mật độ mol như vậy nào? Chúng với contact gì với nhau? Chúng tớ tiếp tục lần hiểu những công thức này nhập nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay nhé!

I. Công thức tính số mol lúc biết lượng và lượng mol

Bạn đang xem: Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Hướng dẫn cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol

Như tất cả chúng ta biết, mol là gì, nó là lượng hóa học với chứa chấp 6.1023 nguyên tử hay phân tử của hóa học cơ.

Nếu gọi n, m, M thứu tự là số mol, lượng hóa học, lượng mol thì tớ với những công thức sau:

  • Công thức tính số mol: n = m/M (mol)
  • Công thức tính lượng mol: M = m/n (g/mol)
  • Công thức tính khối lượng: m = n x M (g)

Trên đó là công thức contact đằm thắm số mol, lượng và lượng mol.

Ví dụ:

VD1: Tính số mol của 11.5 g natri, biết lượng mol của Na là 23.

  • Số mol của Na là: nNa = mNa/MNa = 11.5 / 23 = 0.5 (mol)

VD2: Tính lượng của 0.75 mol khí SO2, biết lượng mol của SO2 là 64 g/mol.

  • Khối lượng của SO2 là: mSO2 = nSO2 x MSO2 = 0.75 x 64 = 48 (g)

VD3: Tìm lượng mol của hóa học A, biết 2 mol hóa học A với lượng 128 g.

Xem thêm: Người ít đăng bài trên mạng xã hội đều thuộc 5 kiểu này, họ thực sự rất thông minh

  • Khối lượng mol của hóa học A là: MA = mA/nA = 128 / 2 = 64 (g/mol). Vậy A đó là đồng (Cu).

II. Công thức tính số mol và thể tích mol của hóa học khí

Đối với hóa học khí, phương pháp tính số mol cũng tương đối đơn giản và giản dị khi tớ hiểu rằng thể tích mol của chính nó.

Nếu gọi n và V thứu tự là số mol và thể tích mol của chất khí. Tại ĐK chi phí chuẩn chỉnh (tức là ở 0 °C và 1 atm), tớ có:

  • Công thức tính số mol: n = V / 22.4 (mol)
  • Công thức tính thể tích mol: V = n x 22.4 (lít)

Áp dụng tương tự động với hóa học khí ở ĐK thông thường (20 °C và 1 atm), tớ chỉ việc thay cho 22.4 vì chưng 24 là được.

Ví dụ 1: Tính số mol của 11.2 lít khí H2 ở đktc.

  • nH2 = VH2 / 22.4 = 11.2 / 22.4 = 0.5 (mol)

Ví dụ 2: Tính thể tích của 0.0075 mol khí cacbonic ở ĐK chi phí chuẩn chỉnh.

  • VCO2 = nCO2 x 22.4 = 0.0075 x 22.4 = 0.168 (lít)

Lời kết

Bài viết lách bên trên trên đây đang được mang lại tất cả chúng ta biết công thức tính số mol, lượng mol và thể tích mol. Hình như, tất cả chúng ta còn tóm thêm thắt công thức contact đằm thắm bọn chúng. Nếu các bạn hiểu rằng lượng của một hóa học khí, các bạn trọn vẹn tính được thể tích của chính nó phụ thuộc vào côn trùng contact với số mol. Chúc chúng ta nắm rõ những công thức nhằm thực hiện đảm bảo chất lượng những bài bác luyện về số mol và những dạng bài bác luyện không giống tương tự động nhé!

Xem thêm: Điện thoại có 1 cơ chế ẩn: Khởi động lên điện thoại có thể bắt wifi miễn phí, không cần hỏi mật khẩu