Kể từ 16/10: Mức thu phí trong lĩnh vực y tế tăng 20%, gồm những khoản nào?

Bộ Tài chủ yếu một vừa hai phải phát hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy lăm le nút thu, chính sách thu, nộp, quản lý và vận hành và dùng phí nhập nghành nghề hắn tế, sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành thực hành từ thời điểm ngày 16/10/2023.

Từ ngày 16/10/2023, tăng 20% một vài nút thu tiền phí nhập nghành nghề hắn tế

Theo quy lăm le bên trên thông tư, người nộp phí nhập nghành nghề hắn tế là tổ chức triển khai, cá thể được ban ngành quản lý và vận hành đất nước triển khai những việc làm thẩm lăm le, gồm: thẩm lăm le cung cấp tiêu thụ, nhập vào, xuất khẩu, xác nhận nhập nghành nghề dược phẩm khử côn trùng nhỏ kháng khuẩn nhập gia dụng và hắn tế; thẩm lăm le trao giấy phép tồn tại, nhập vào, xuất khẩu, công phụ thân trang vũ trang hắn tế; thẩm lăm le hoạt động và sinh hoạt, tiêu xài chuẩn chỉnh, ĐK hành nghề ngỗng nằm trong nghành nghề hắn tế.

Bạn đang xem: Kể từ 16/10: Mức thu phí trong lĩnh vực y tế tăng 20%, gồm những khoản nào?

y-te1

Tổ chức thu tiền phí là Sở Y tế, Sở Quốc chống, Sở Công an hoặc những đơn vị chức năng nằm trong Sở Y tế, Sở Quốc chống, Sở Công an được uỷ thác triển khai những việc làm thu tiền phí và sở hắn tế những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW triển khai những việc làm thu tiền phí.

Từ ngày 16/10/2023, tăng 20% một vài nút thu tiền phí nhập nghành nghề hắn tế.

Cụ thể như sau: Mức thu tiền phí thẩm lăm le cấp phát mới số tồn tại trang thiết bị loại bỏ C, D: tăng kể từ 5 triệu đồng lên 6 triệu đồng/hồ sơ.

Mức thu tiền phí thẩm lăm le cung cấp, cung cấp lại, cung cấp kiểm soát và điều chỉnh chứng từ hành nghề ngỗng nhà pha bệnh dịch, trị bệnh dịch so với người bị tịch thu theo đuổi quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh dịch, trị bệnh: tăng kể từ 360.000 đồng/lần lên 430.000 đồng/lần…

Các nút thu như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị

Mức thu

Phí thẩm lăm le trao giấy phép tồn tại, nhập vào, xuất khẩu, công phụ thân trang vũ trang hắn tế

 

Thẩm lăm le công phụ thân tiêu xài chuẩn chỉnh vận dụng trang vũ trang hắn tế

Loại A

Hồ sơ

1 triệu đồng

Loại B

Hồ sơ

3 triệu đồng

 

Thẩm lăm le cấp phát mới số lưu hành trang vũ trang hắn tế loại C, D.

Hồ sơ

6 triệu đồng

 

Thẩm lăm le trao giấy phép nhập khẩu trang chống bụi vũ trang hắn tế

Hồ sơ

Xem thêm: Người EQ cao dù được mời cũng không đến nhà 3 loại người này, kẻ dại không ai rủ cũng đi

2 triệu đồng

 

Thẩm lăm le trao giấy phép xuất khẩu trang chống bụi vũ trang hắn tế

Hồ sơ

1 triệu đồng

Phí thẩm lăm le hoạt động và sinh hoạt, tiêu xài chuẩn chỉnh, ĐK hành nghề ngỗng nằm trong nghành nghề hắn tế

 

Thẩm lăm le cung cấp, cung cấp lại giấy má quy tắc hoạt động và sinh hoạt tự bị tịch thu quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh dịch, trị bệnh; Lúc thay cho thay đổi kiểu dáng tổ chức triển khai, phân tách tách, thống nhất, sáp nhập hạ tầng nhà pha bệnh dịch, trị bệnh; trao giấy phép hoạt động và sinh hoạt Lúc thay cho thay đổi vị trí với hạ tầng nhà pha bệnh dịch, trị bệnh; trao giấy phép hoạt động và sinh hoạt Lúc thay cho thay đổi quy tế bào khoa chống, chóng bệnh dịch, tổ chức cơ cấu tổ chức:

Lần

 

Bệnh viện

10,5 triệu đồng

 

Phòng nhà pha nhiều khoa, căn nhà hộ sinh; trạm xá theo đuổi quy lăm le pháp lý nhà pha bệnh dịch, trị bệnh; cơ sở khám bệnh dịch, trị bệnh dịch hắn học tập mái ấm gia đình (hoặc hạ tầng nhà pha bệnh dịch, trị bệnh dịch theo đuổi nguyên tắc hắn học tập gia đình)

5,7 triệu đồng

 

- Phòng chẩn trị hắn học tập truyền thống cổ truyền.

- Phòng nhà pha chuyên nghiệp hắn học tập truyền thống cổ truyền.

- Trạm hắn tế cung cấp xã, bệnh xá và tương tự.

3,1 triệu đồng

 

Thẩm lăm le cho phép hạ tầng đầy đủ ĐK can thiệp hắn tế nhằm xác lập lại giới tính

Lần

10,5 triệu đồng

 

Thẩm lăm le trao giấy phép hoạt động và sinh hoạt tự bị mất mặt hoặc hư đốn hư hoặc bị tịch thu quy lăm le bên trên điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh dịch, trị bệnh; cung cấp lại giấy má quy tắc hoạt động và sinh hoạt Lúc thay cho thay tên hạ tầng nhà pha bệnh dịch, trị bệnh; thay cho thay đổi người phụ trách trình độ chuyên môn nghệ thuật của hạ tầng nhà pha bệnh dịch, trị bệnh

Lần

1,5 triệu đồng

Xem thêm: Ở đời có 3 loại người giỏi nhất, bạn xem mình có thuộc 1 trong số?

Tổ chức thu tiền phí được nhằm lại 80% số chi phí phí thu được

Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy lăm le tổ chức triển khai thu tiền phí được nhằm lại 80% số chi phí phí nhận được nhằm trang trải ngân sách cho những nội dung chi theo đuổi quy lăm le bên trên Điều 5 Nghị lăm le số 120/2016/NĐ-CP của nhà nước quy lăm le cụ thể và chỉ dẫn thực hành một vài điều của Luật Phí và lệ phí. Nộp 20% số chi phí phí nhận được nhập ngân sách đất nước theo đuổi quy lăm le hiện nay hành.

y-te

Tổ chức thu tiền phí nộp toàn cỗ số chi phí phí nhận được nhập ngân sách đất nước. Nguồn ngân sách trang trải mang lại việc triển khai việc làm và thu tiền phí tự ngân sách đất nước sắp xếp nhập dự trù của tổ chức triển khai thu theo đuổi chính sách, lăm le nút chi ngân sách đất nước.

Trường hợp ý tổ chức triển khai thu tiền phí là ban ngành đất nước được khoán ngân sách hoạt động và sinh hoạt kể từ thu nhập phí theo đuổi quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 4 Nghị lăm le số 120/2016/NĐ-CP thì được nhằm lại 80% số chi phí phí nhận được nhằm trang trải ngân sách cho những nội dung chi theo đuổi quy lăm le bên trên Điều 5 Nghị lăm le số 120/2016/NĐ-CP. 20% số chi phí phí nhận được nộp nhập ngân sách đất nước.

Thông tư số 59/2023/TT-BTC sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày 16/10/2023.