Hướng dẫn giải bài luyện tập chung trang 108 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 hiệu quả

Hướng dẫn giải vở bài xích tập luyện toán lớp 5: Luyện tập luyện công cộng trang 108, 109, 110

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài luyện tập chung trang 108 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 hiệu quả

{ads_vuong}

Bài 1. (Trang 108 VBT Toán 5)

Cho chữ số thập phân 54,172.

Chữ số 7 có mức giá trị là:

A. 7

B.

C.

D.

Bài giải

Chọn đáp án C

Bài 2. (Trang 108 VBT Toán 5)

Số chi phí gửi tiết kiệm chi phí là 1 trong 000 000 đồng. Một mon sau cả chi phí gửi và chi phí lãi được là 1 trong 005 000 đồng. Hỏi số chi phí lãi bởi vì từng nào Tỷ Lệ số chi phí gửi ?

A. 105%

B. 10,05%

C. 100,05%

D. 0,5%

Bài giải

Chọn đáp án D

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 109 VBT Toán 5)

4200m bởi vì từng nào ki-lô-mét ?

A. 420km

B. 42km

C. 4,2km

D. 0,42km

Bài giải

Chọn đáp án C

Bài 4. (Trang 109 VBT Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

+) 356,37 + 542, 81

+) 416,3 – 252,17

+) 25,14 x 3,6

+) 78,24 : 1,2

Bài giải

huong-dan-giai-sach-bai-tap-toan-lop-5-luyen-tap-chung-trang-108-109-110-2

Bài 5. (Trang 109 VBT Toán 5)

Viết số thập phân phù hợp vô khu vực chấm:

a) 5m 5cm = ………..m;

b) 5 5 = …………

Xem thêm: Thời tới cản không kịp: 4 cung hoàng đạo tài lộc dồi dào, tình – tiền – danh đều rạng rỡ

Bài giải

a) 5m 5cm = 5,05.m;

b) 5 5 = 5,05

Bài 6. (Trang 110 VBT Toán 5)

Cho hình chữ nhật ABCD và hình hành AMCN sở hữu những độ dài rộng ghi bên trên hình vẽ. Tính diện tích S của hình bình hành AMCN bởi vì nhị cách tiếp theo nhau:

huong-dan-giai-sach-bai-tap-toan-lop-5-luyen-tap-chung-trang-108-109-110

Bài giải

Cách 1:

Nhìn hình tao có: AD = BC = 8cm; BM = ND = 4cm

Nên diện tích S hình tam giác AND = diện tích S tam giác BMC

Diện tích tam giác AND là:

4 x 8 : 2 = 16 ()

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10 x 8 = 80 ()

Diện tích hình bình hành AMCN là:

Diện tích hình chữ nhật + diện tích S tam giác AND + diện tích S tam giác BMC

80 + 16 + 16 = 112 ()

Cách 2:

Nối nhị điểm AC tao được 2 tam giác cân nhau ACN = ACM

Với NC = AM = 14cm là nhị cạnh lòng của 2 tam giác trên

Diện tích tam giác CAN là:

14 x 8 : 2 = 56 ()

Diện tích hình bình hành AMCN là:

56 x 2 = 112 ()

Bài 7. (Trang 110 VBT Toán 5)

Tìm nhị độ quý hiếm số của x sao cho: 8,3 < x < 9,1

x = ………….;

x = ………….;

Bài giải

Ta có: 8,3 < 8,5 < 9 < 9,1

Vậy x = 8,5; x = 9

Xem thêm: Giải vở bài xích tập luyện toán lớp 5: Tự kiểm tra

1. Ôn bài xích lí thuyết Toán lớp 5
2. Giải bài xích tập luyện SGK Toán lớp 5
3. Giải vở bài xích tập luyện Toán lớp 5
4. Luyện tập luyện Toán lớp 5
5. Đề đua Toán lớp 5 Online
6. Các mục chính nâng lên Toán lớp 5
7. Tài liệu tìm hiểu thêm môn Toán
8. Soạn văn lớp 5 sớm nhất – không thiếu thốn – chi tiết
9. Tài liệu tìm hiểu thêm môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tìm hiểu thêm môn Tiếng Anh

{ads_ngang}

 

Xem thêm: '3 người bỗng dưng đến nhà chơi báo hiệu chuyện lớn chẳng thành', đó là những ai?