Hướng dẫn chi tiết về công thức cấp số cộng và ứng dụng trong đời sống

Công thức cung cấp số cộng

Cấp số nằm trong là một trong sản phẩm số nhập bại từng số chính thức kể từ số loại nhì bằng phương pháp thêm vào đó một vài hằng số được gọi là công sai (d), và để được số tiếp đến nhập sản phẩm. Công thức của cung cấp số cộng là: an = a1 + (n-1)d

Bạn đang xem: Hướng dẫn chi tiết về công thức cấp số cộng và ứng dụng trong đời sống

Số hạng tổng quát

Số hạng tổng quát lác của cung cấp số nằm trong là an

Tính chất

 • Các số hạng nhập cung cấp số nằm trong cơ hội đều nhau một độ quý hiếm công sai d
 • Tổng n số hạng đầu của cung cấp số nằm trong là: Sn = n/2 [2a1 + (n-1)d]

Tổng n số hạng đầu

Tổng n số hạng đầu của cung cấp số nằm trong được xem bởi vì công thức Sn = n/2 [2a1 + (n-1)d]

Phân dạng bài xích luyện cung cấp số cộng

Dạng 1: Nhận biết cung cấp số cộng

Dạng 2: Tìm công sai kể từ công thức cung cấp số cộng

Dạng 3: Tìm số hạng của cung cấp số cộng

Dạng 4: Tính tổng cung cấp số nằm trong của n số hạng đầu tiên

hướng dẫn cụ thể về công thức cung cấp số nằm trong và phần mềm nhập đời

Dạng 5: Tìm cung cấp số cộng

Các dạng bài xích luyện về cung cấp số cộng

Dạng 1: Tìm công sai của cung cấp số cộng

Sử dụng công thức: công sai d = un – un-1

Dạng 2: Tìm công sai kể từ công thức cung cấp số cộng

Sử dụng những đặc điểm của cung cấp số nằm trong, tiếp sau đó thay đổi nhằm tính công sai d

Dạng 3: Tìm số hạng của cung cấp số cộng

Sử dụng công thức: số hạng tổng quát lác un = u1 + (n-1)d

Dạng 4: Tính tổng cung cấp số nằm trong của n số hạng đầu tiên

Sử dụng công thức tính tổng cung cấp số cộng: Sn = n/2 * (u1 + un)

Dạng 5: Tìm cung cấp số cộng

Tìm những nguyên tố xác lập một cung cấp số nằm trong như: số hạng đầu u1, công sai d. Tìm công thức mang đến số hạng tổng quát lác un = u1 + (n-1)d.

Cách nhằm Tìm tổng của cung cấp số cộng

Để tính tổng của cung cấp số nằm trong, dùng công thức Sn = n/2 [2a1 + (n-1)d]. Trong số đó n là con số số hạng nhập cung cấp số nằm trong, a1 là số hạng trước tiên và d là công sai.

Cách nhằm thăm dò tổng của cung cấp số cộng

Cấp số nằm trong là sản phẩm số nhập bại từng số hạng gia tăng một lượng ko thay đổi. Để tính tổng những số hạng của cung cấp số nằm trong, bạn cũng có thể nằm trong nhẩm toàn bộ những số. Tuy nhiên, việc này sẽ không còn khả ganh đua khi cung cấp số nằm trong bao gồm nhiều số hạng. Thay nhập bại, bạn cũng có thể nhanh gọn lẹ thăm dò tổng của cung cấp số nằm trong bằng phương pháp nhân khoảng nằm trong của số hạng loại nhất và số hạng cuối với số số hạng.

Đánh giá bán cung cấp số nằm trong của bạn

Cần biết chắc chắn rằng chúng ta mang trong mình một cung cấp số nằm trong. Cấp số nằm trong là sản phẩm số liên tục, nhập bại sự sai không giống trong số những số hạng là hằng số. Phương pháp này chỉ đúng vào lúc sản phẩm số của chúng ta là cung cấp số nằm trong. Để xác lập liệu chúng ta đem cung cấp số nằm trong hay là không, hãy thăm dò sai không giống thân thuộc vài ba số hạng hàng đầu sản phẩm số và trong số những số hạng đứng cuối sản phẩm số. Đảm bảo sai không giống bại không bao giờ thay đổi. Ví dụ, sản phẩm số 10, 15, đôi mươi, 25, 30 là một trong cung cấp số nằm trong vì như thế sai không giống trong số những số hạng liên tục là hằng số.

Tính số số hạng nhập cung cấp số cộng

Mỗi số nhập cung cấp số nằm trong được gọi là số hạng. Nếu có duy nhất một vài ba số hạng thì bạn cũng có thể kiểm đếm. Mặt không giống, nếu như bạn biết số hạng trước tiên, số hạng ở đầu cuối và công sai (sai số thân thuộc từng số hạng), bạn cũng có thể sử dụng công thức nhằm tính số số hạng.

Tính tổng cung cấp số cùng theo với trở nên số n

Đặt số số hạng cần thăm dò là trở nên số n. Giả sử nếu như bạn tính tổng của cung cấp số nằm trong 10, 15, đôi mươi, 25, 30 thì n=5, vì như thế đem 5 số hạng nhập cung cấp số nằm trong. Xác quyết định số hạng trước tiên và ở đầu cuối của cung cấp số nằm trong.

Bạn nên biết cả nhì số hạng này nhằm tính tổng cung cấp số nằm trong. Thông thường số hạng trước tiên tiếp tục là một trong tuy nhiên ko cần khi nào thì cũng vậy. Hãy bịa đặt trở nên số a1 là số hạng trước tiên của cung cấp số nằm trong và an là số hạng cuối của cung cấp số nằm trong. Chẳng hạn, nhập cung cấp số nằm trong 10, 15, đôi mươi, 25, 30, a1 = 10, và an = 30. Tính tổng.

Công thức tính tổng cung cấp số cộng

Công thức tiếp tục là:

Sn = n/2 * (a1 + an)

Trong bại Sn là tổng của cung cấp số nằm trong. Chú ý là công thức này cho biết thêm tổng cung cấp số nằm trong bởi vì khoảng nằm trong của số hạng đầu và số hạng cuối nhân với số số hạng. Thay những độ quý hiếm của n, a1, và an nhập công thức.

Đảm bảo chúng ta thay cho số đúng đắn. Ví dụ, nếu như bạn đem 5 số hạng nhập cung cấp số nằm trong, a1 = 10 là số hạng đầu, và an = 30 là số hạng cuối, công thức tiếp tục như sau: Sn = 5/2 * (10 + 30) = 100.

Tính khoảng nằm trong của số hạng đầu và số hạng cuối

Để thực hiện quy tắc tính này, các bạn hãy nằm trong nhì số bên trên và phân chia mang đến 2. Ví dụ: (a1 + an) / 2 = (10 + 30) / 2 = 20.

Tính tổng những số từ là một cho tới 500

Để tính tổng những số từ là một cho tới 500, tớ coi bọn chúng là một trong sản phẩm số nguyên vẹn liên tục. Số hạng đầu là một trong, số hạng cuối là 500, và tớ cần thiết thăm dò số số hạng nhập sản phẩm số này. Để tính tổng, tớ vận dụng công thức sau:

Tổng = (Số hạng đầu + Số hạng cuối) x Số số hạng / 2

Vậy tổng những số từ là một cho tới 500 là:

(1 + 500) x 500 / 2 = 125250

Xác quyết định số hạng nhập cung cấp số cộng

Để xác lập số hạng nhập một cung cấp số nằm trong, tớ nên biết số hạng đầu, số hạng cuối và công sai. Ví dụ: nhập cung cấp số nằm trong 3, 10, 17, 24, số hạng đầu là 3, số hạng cuối là 24 và công sai là 7. Số số hạng hoàn toàn có thể tính bởi vì công thức sau:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) / Công sai + 1

Tính khoảng nằm trong và tích khoảng cộng

tính khoảng nằm trong và tích khoảng cộng

Để tính khoảng nằm trong của một sản phẩm số, tớ nằm trong toàn bộ những số nhập sản phẩm rồi phân chia mang đến số số hạng. Ví dụ: nhằm tính khoảng nằm trong của sản phẩm số 3, 10, 17, 24, tớ nằm trong toàn bộ những số và phân chia mang đến 4 (số số hạng), sản phẩm là 13.5. Để tính tích khoảng nằm trong của một sản phẩm số, tớ nhân khoảng cùng theo với số số hạng. Ví dụ: nhằm tính tích khoảng nằm trong của sản phẩm số 3, 10, 17, 24, tớ tính khoảng nằm trong (13.5) và nhân với số số hạng (4), sản phẩm là 54.

Tính số chi phí tiết kiệm chi phí của Mara

Mara tiết kiệm chi phí 5 đô la nhập tuần trước tiên của năm và tăng số chi phí tiết kiệm chi phí hằng tuần tăng 5 đô la hàng tuần. Để tính số chi phí tiết kiệm chi phí của Mara cho tới thời điểm cuối năm, tớ nên biết số tuần nhập năm (52 tuần) và số chi phí tiết kiệm chi phí sản phẩm tuần ban sơ (5 đô la). Ta coi

Các công thức tương quan cho tới cung cấp số cộng

Hai việc cơ phiên bản tương quan cho tới sản phẩm số hoàn toàn có thể giải khá dễ dàng và đơn giản so với cung cấp số nằm trong. Cụ thể:

 • Công thức tính số hạng tổng quát lác của cung cấp số cộng:
  ak = a + (k-1)d.
 • Công thức tính tổng n số hạng trước tiên của cung cấp số cộng:
  Sn = (n/2)(a + an), với an = a + (n-1)d.

Công thức tính số số hạng của một cung cấp số nằm trong lúc biết số hạng đầu, số hạng cuối và công sai:

Số số hạng = [(Số hạng đầu – Số hạng cuối) : công sai] + 1

Ví dụ về dùng công thức cung cấp số cộng

Số chi phí tiết kiệm chi phí ban sơ là $5, nhằm thăm dò số chi phí tiết kiệm chi phí nhập tuần ở đầu cuối nhập năm, tớ thực hiện quy tắc tính:

Số chi phí tiết kiệm chi phí nhập tuần ở đầu cuối nhập năm = $5 + (52-1)($143-$5) = $7,046.

Trung bình nằm trong của $5 và $143 là ($5 + $143) / 2 = $74.

Nhân khoảng cùng theo với số tuần nhập năm, tớ có: $74 x 52 = $3,848.

Xem thêm: Các cụ dặn: "Muốn sống yên ổn, cả đời chớ nên bước chân đến nhà 3 người này", đó là những người nào?

Vậy cho tới thời điểm cuối năm, Mara tiết kiệm chi phí được $7,046.

Vấn đề 1: Xác quyết định cung cấp số và nguyên tố của cung cấp số

Phương pháp:

 • Ba số a, b, c theo đòi trật tự bại lập trở thành cung cấp số nằm trong nếu như và chỉ nếu như a + c = 2b.
 • Ba số a, b, c theo đòi trật tự bại lập trở thành cung cấp số nhân nếu như và chỉ nếu như a*c = b.

Vấn đề 2: Chứng minh đặc điểm của cung cấp số

Phương pháp:

 • Sử dụng công thức tổng quát lác của cung cấp số, trả những đại lượng qua loa số hạng đầu và công sai, công bội.
 • Sử dụng đặc điểm của cung cấp số:
  • i) Ba số a, b, c theo đòi trật tự bại lập trở thành CSC nếu như và chỉ nếu như a + c = 2b.
  • ii) Ba số a, b, c theo đòi trật tự bại lập trở thành CSN nếu như và chỉ nếu như a*c = b.

Vấn đề 3: Tìm ĐK nhằm sản phẩm số lập trở thành cung cấp số

Phương pháp:

 • Theo trật tự đó:
  • i) Ba số a, b, c lập trở thành CSC nếu như và chỉ nếu như a + c = 2b.
  • ii) Ba số a, b, c lập trở thành CSN nếu như và chỉ nếu như a*c = b.

Bài luyện vận dụng

Câu 1:

Tìm sản phẩm số được tạo ra trở thành bởi vì công thức: un = 3n – 2. Xác quyết định liệu phía trên đem cần là một trong cung cấp số nằm trong hoặc không?

Giải:

Ta có: d = un – un-1 = (3n – 2) – (3(n-1) – 2) = 3.

Vì d là số ko thay đổi nên sản phẩm số được tạo ra trở thành là một trong cung cấp số nằm trong.

Ví dụ những dạng bài xích luyện CSC

Câu 2:

Tìm d nhập sản phẩm số u1 = -3, u6 = 27

Giải:

Dựa nhập công thức cung cấp số nằm trong tớ có: u6 = 27 ⇔ u1 + 5d = 27 ⇔ -3 + 5d = 27 ⇔ d = 6.

Câu 3:

Tìm 4 số hạng liên tục của một CSC biết tổng của 4 số = đôi mươi và tổng những bình phương của 4 số này đó là 120

Giải:

Giả sử tư số hạng này đó là a + x, a – 3x, a – x, a + 3x với công sai là d = 2x.

Khi bại, tớ có:

20 = (a + x) + (a – 3x) + (a – x) + (a + 3x) = 4a

120 = (a + x)^2 + (a – 3x)^2 + (a – x)^2 + (a + 3x)^2 = 14a^2 + 10x^2

Suy ra: a = 5, x = 2

Vậy 4 số đó: 2, 4, 6, 8.

Bài 1. [Đề xem thêm đợt hai năm 2021]

Cho cung cấp cấp số nằm trong (un) với u1 = 3 và u2 = 9. Công sai của cung cấp số nằm trong tiếp tục mang đến bằng?

Giải: Công sai của cung cấp số nằm trong tiếp tục mang đến bởi vì u2 – u1 = 6

Bài 2: [Đề ganh đua demo toán 2021 sở GD Hà Nội]

Cho một CSC đem u1 = -3; u6 = 27. Tìm d ?

Giải: u6 = 27 ⇔ u1 + 5d = 27 ⇔ -3 + 5d = 27 ⇔ d = 6

Bài 3: [Đề ganh đua demo toán 2021 Chuyên PBC]

Cho một CSC đem u1 = 13; u8 = 26. Tìm d?

Ta hiểu rằng rằng:

u1 = 13 và u8 = 26

Ta cần thiết thăm dò d, hoặc công sai của cung cấp số nằm trong này.

Theo công thức của cung cấp số nằm trong, tớ có:

u8 = u1 + 7d

Với d là công sai của cung cấp số nằm trong.

Thay nhập bại tớ được:

26 = 13 + 7d

Khi giải phương trình này, tớ có:

d = 2

Vậy công sai của cung cấp số nằm trong này là 2.

Nguồn tham ô khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A5p_s%E1%BB%91_c%E1%BB%99ng

Xem thêm: Đời người chỉ cần ''lười'' 3 chuyện này thì may mắn càng tìm đến, về già yên ấm