Hướng dẫn cách tính diện tích tam giác đơn giản và nhanh chóng

Tam giác là gì?

Tam giác hoặc hình tam giác là 1 trong mô hình cơ bạn dạng nhập hình học: hình hai phía phẳng phiu với phụ thân đỉnh là phụ thân điểm ko trực tiếp mặt hàng và phụ thân cạnh là phụ thân đoạn trực tiếp nối những đỉnh cùng nhau. Tam giác là nhiều giác với số cạnh tối thiểu (3 cạnh). Tam giác luôn luôn vẫn là một nhiều giác đơn và vẫn là một nhiều giác lồi (các góc nhập luôn luôn nhỏ rộng lớn 180o).

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách tính diện tích tam giác đơn giản và nhanh chóng

Các loại tam giác

 • Tam giác thường: là tam giác cơ bạn dạng nhất, có tính lâu năm những cạnh không giống nhau, số đo góc nhập cũng không giống nhau. Tam giác thông thường cũng hoàn toàn có thể bao hàm những tình huống đặc biệt quan trọng của tam giác.
 • Tam giác cân: là tam giác với nhị cạnh cân nhau, nhị cạnh này được gọi là nhị cạnh mặt mày. Đỉnh của một tam giác cân nặng là gửi gắm điểm của nhị cạnh mặt mày. Góc được tạo ra bởi vì đỉnh được gọi là góc ở đỉnh, nhị góc còn sót lại gọi là góc ở lòng. Tính hóa học của tam giác cân nặng là nhị góc ở lòng thì cân nhau.
 • Tam giác đều: là tình huống đặc biệt quan trọng của tam giác cân nặng đối với tất cả phụ thân cạnh cân nhau. Tính hóa học của tam giác đều là với 3 góc cân nhau và bởi vì 60.
 • Tam giác vuông: là tam giác với cùng 1 góc bởi vì 90 (là góc vuông).
 • Tam giác tù: là tam giác với cùng 1 góc nhập to hơn rộng lớn rộng lớn 90 (một góc tù) hoặc với cùng 1 góc ngoài nhỏ nhiều hơn 90 (một góc nhọn).
 • Tam giác nhọn: là tam giác với phụ thân góc nhập đều nhỏ rộng lớn 90 (ba góc nhọn) hoặc với toàn bộ góc ngoài to hơn 90 (sáu góc tù).
 • Tam giác vuông cân: vừa vặn là tam giác vuông, vừa vặn là tam giác cân nặng.

Công thức tính diện tích S tam giác

Công thức tính diện tích S tam giác bởi vì chiều cao

Tam giác ABC với phụ thân cạnh a, b, c, ha là lối cao kể từ đỉnh A như hình vẽ:

Công thức công cộng nhằm tính diện tích S tam giác bởi vì ½ tích của độ cao hạ kể từ đỉnh với chừng lâu năm cạnh đối lập của đỉnh đó:

hướng dẫn phương pháp tính diện tích S tam giác đơn giản và giản dị và thời gian nhanh chóng

S = ½ x ha x c

Ví dụ: Tính diện tích S tam giác ABC có tính lâu năm cạnh lòng là 32cm và độ cao là 22cm.

Ta có:

 • c = 32cm (độ lâu năm cạnh đáy)
 • ha = 22cm (chiều cao kể từ đỉnh A)

Áp dụng công thức:

S = ½ x ha x c = ½ x 22cm x 32cm = 352cm2

Vậy diện tích S tam giác ABC là 352cm2.

diện tích tam giác

Tính diện tích S tam giác lúc biết một góc

Diện tích tam giác bởi vì ½ tích nhị cạnh kề với sin của góc ăn ý bởi vì nhị cạnh cơ nhập tam giác. Ví dụ: Cho tam giác ABC với góc B bởi vì 60 chừng, cạnh BC = 7, cạnh AB = 5. Tính diện tích S tam giác ABC?

Ta có:

 • AB = 5
 • BC = 7
 • Góc B = 60 độ

Áp dụng công thức:

S = ½ x AB x BC x sin(B) = ½ x 5 x 7 x sin(60o) = 10.2

Vậy diện tích S tam giác ABC là 10.2 đơn vị chức năng diện tích S.

Tính diện tích S tam giác lúc biết 3 cạnh bởi vì công thức Heron

Để tính diện tích S tam giác lúc biết 3 cạnh, tao hoàn toàn có thể dùng công thức Heron:

S = √[p(p – a)(p – b)(p – c)]

Trong đó:

 • a, b, c: Lần lượt là chừng lâu năm những cạnh của tam giác.
 • p = (a+b+c)/2 là nửa chu vi của tam giác.

Tính diện tích S tam giác nhập mặt mày phẳng phiu Tam giác là hình học tập cơ bạn dạng nhất và diện tích S tam giác hoàn toàn có thể được xem bởi vì nhiều cách thức không giống nhau. Trong mặt mày phẳng phiu Oxy, nếu như biết tọa chừng những đỉnh của tam giác, tao hoàn toàn có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S tam giác:

Tính diện tích S tam giác lúc biết chừng lâu năm lối cao:

Đường cao là lối kẻ kể từ đỉnh của tam giác vuông góc xuống cho tới lòng ứng. Nếu biết chừng lâu năm lối cao của tam giác, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S của tam giác bởi vì công thức:

S = một nửa x chừng lâu năm lối cao x cạnh đáy

Tính diện tích S tam giác lúc biết một góc:

Nếu biết một góc của tam giác và chừng lâu năm so với cạnh kề của góc cơ, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S của tam giác bởi vì công thức:

S = một nửa x cạnh kề x cạnh so với góc cơ x sin(góc)

Tính diện tích S tam giác bởi vì nửa đường kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp:

Bán kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp của tam giác là chừng lâu năm lối tròn xoe nước ngoài tiếp tam giác. Nếu biết nửa đường kính của lối tròn xoe nước ngoài tiếp tam giác, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S của tam giác bởi vì công thức:

S = (a x b x c) / (4 x nửa đường kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp)

Tính diện tích S tam giác bởi vì nửa đường kính lối tròn xoe nội tiếp:

Bán kính lối tròn xoe nội tiếp của tam giác là chừng lâu năm lối tròn xoe nội tiếp tam giác. Nếu biết nửa đường kính lối tròn xoe nội tiếp R, tao hoàn toàn có thể dùng công thức sau nhằm tính diện tích S tam giác:

S = abc / (4R)

Trong đó:

a, b, c là chừng lâu năm những cạnh của tam giác.

R là nửa đường kính lối tròn xoe nội tiếp tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác ABC với chừng lâu năm những cạnh thứu tự là a = 5 centimet, b = 6 centimet, c = 7 centimet. Tìm diện tích S tam giác lúc biết nửa đường kính lối tròn xoe nội tiếp R.

Đầu tiên, tao cần thiết tính nửa đường kính lối tròn xoe nội tiếp tam giác bởi vì công thức:

R = (a x b x c) / (4S)

Trong cơ S là diện tích S tam giác, hoàn toàn có thể tính được bởi vì công thức Heron:

p = (a + b + c) / 2

S = √[p(p – a)(p – b)(p – c)]

Với tam giác ABC, tao có:

p = (5 + 6 + 7) / 2 = 9

S = √[9(9 – 5)(9 – 6)(9 – 7)] = √(9 x 4 x 3 x 2) = 6√6

R = (5 x 6 x 7) / (4 x 6√6) = 35 / (4√6)

S = abc / (4R) = (5 x 6 x 7) / (4 x 35 / (4√6)) = 42√6 / 5

Do cơ, diện tích S tam giác ABC là 42√6 / 5 cm2.

Tính diện tích S tam giác đều

Xem thêm: Đắp gừng lên rốn trước khi ngủ, cơ thể nhận về 5 lợi ích quý báu

Tam giác đều là tam giác có tính lâu năm phụ thân cạnh cân nhau, số đo những góc cũng cân nhau và bởi vì 60 chừng. Để tính diện tích S tam giác đều, tao hoàn toàn có thể dùng công thức quyết định lý Heron:

S = (√3 / 4) x a^2

Trong đó:

a là chừng lâu năm cạnh của tam giác đều.

Ví dụ: Tính diện tích S của tam giác đều phải có cạnh bởi vì 10cm.

Giải: kề dụng công thức quyết định lý Heron, tao có:

S = (√3 / 4) x a^2

S = (√3 / 4) x 10^2

S = 25√3 cm^2

Đáp số: 25√3 cm^2

Tính diện tích S tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác với cùng 1 góc bởi vì 90 chừng. Để tính diện tích S của một tam giác vuông, tao hoàn toàn có thể dùng công thức:

Diện tích tam giác vuông: Diện tích tam giác vuông bởi vì 50% tích của chừng lâu năm lòng và độ cao ứng với lòng đó:

S = (đáy x chiều cao) / 2

Diện tích tam giác vuông cân: Diện tích tam giác vuông thăng bằng 50% tích của chừng lâu năm cạnh và chừng lâu năm lối cao ứng với cạnh đó:

S = (cạnh x lối cao) / 2

Trong cơ, lối cao là đường thẳng liền mạch kẻ kể từ đỉnh của tam giác vuông cân nặng cho tới đối lập với cạnh cơ.

Ví dụ: Tính diện tích S của tam giác vuông có:

a) Hai cạnh góc vuông thứu tự là 3cm và 4cm

Giải: kề dụng công thức tính diện tích S tam giác vuông:

S = (đáy x chiều cao) / 2 = (3 x 4) / 2 = 6 (cm2)

Đáp số: 6cm2

b) Hai cạnh góc vuông thứu tự là 6m và 8m

Giải: kề dụng công thức tính diện tích S tam giác vuông:

S = (đáy x chiều cao) / 2 = (6 x 8) / 2 = 24 (m2)

Đáp số: 24m2

Tương tự động nếu như tài liệu chất vấn ngược về kiểu cách tính chừng lâu năm, những bạn cũng có thể dùng công thức suy đi ra phía trên.

Tính diện tích S tam giác vuông

Để tính diện tích S của một tam giác vuông, tao hoàn toàn có thể dùng công thức:

 • Diện tích tam giác vuông bởi vì 50% tích của chừng lâu năm lòng và độ cao ứng với lòng đó:

S = (đáy x chiều cao) / 2

 • Diện tích tam giác vuông thăng bằng 50% tích của chừng lâu năm cạnh và chừng lâu năm lối cao ứng với cạnh đó:

S = (cạnh x lối cao) / 2

Trong cơ, lối cao là đường thẳng liền mạch kẻ kể từ đỉnh của tam giác vuông cân nặng cho tới đối lập với cạnh cơ.

Ví dụ:

 • Bài luyện ví dụ: Tính diện tích S của tam giác vuông có:
  a) Hai cạnh góc vuông thứu tự là 3cm và 4cm
  Áp dụng công thức tính diện tích S tam giác vuông:
  S = (đáy x chiều cao) / 2 = (3 x 4) / 2 = 6 (cm2)
  Đáp số: 6cm2
  b) Hai cạnh góc vuông thứu tự là 6m và 8m
  Áp dụng công thức tính diện tích S tam giác vuông:
  S = (đáy x chiều cao) / 2 = (6 x 8) / 2 = 24 (m2)
  Đáp số: 24m2

Tương tự động nếu như tài liệu chất vấn ngược về kiểu cách tính chừng lâu năm, những bạn cũng có thể dùng công thức suy đi ra phía trên.

Tính diện tích S tam giác vuông cân

Để tính diện tích S tam giác vuông cân nặng, tao hoàn toàn có thể dùng công thức:

 • Diện tích tam giác vuông cân nặng với độ cao và cạnh lòng bởi vì nhau:

S = (cạnh x lối cao) / 2

Nguồn tham ô khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%C3%A1c

Xem thêm: Nồi cơm điện bẩn đừng lau bằng nước lã: Dùng thứ này để lau, 5 phút là sạch như mới