Hướng dẫn cách giải phương trình bậc nhất một ẩn đơn giản nhất

Bài ghi chép này tiếp tục chỉ dẫn các bạn cơ hội giải phương trình hàng đầu một ẩn một cơ hội đơn giản và đúng mực nhất với mọi ví dụ ví dụ và bài xích tập luyện SGK.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách giải phương trình bậc nhất một ẩn đơn giản nhất

Trước tiên tớ nằm trong cho tới những kỹ năng và kiến thức lưu ý sẽ giúp đỡ tớ giải phương trình hàng đầu một ẩn.

Xem thêm: Các nội dung bài viết Toán 8

Cách giải phương trình hàng đầu một ẩn ax + b = 0

Cách giải phương trình hàng đầu một ẩn

1. Định nghĩa phương trình hàng đầu một ẩn

Phương trình dạng ax + b = 0 với a và b là nhị số đang được mang đến và a ≠ 0 được gọi là phương trình hàng đầu một ẩn.

2. Hai quy tắc chuyển đổi phương trình

a) Quy tắc fake vế

Trong một phương trình, tớ rất có thể fake một vài hạng kể từ vế này thanh lịch vế bại và thay đổi lốt số hạng bại.

Ví dụ: 3x + 4 = 0 ⇔ 3x = − 4

b) Quy tắc nhân với cùng 1 số

Trong một phương trình, tớ rất có thể nhân cả nhị vế với nằm trong một vài không giống 0.

Ví dụ: 3x = − 4 ⇔ 3.1/3 .x  = − 4 .1/3 ⇔ x = – 4/3  (ta nhân cả nhị vế với 1/3 cũng tương tự với việc tớ phân chia cả nhị vế mang đến 3)

3. Cách giải phương trình hàng đầu một ẩn

Cách giải:

Phương trình hàng đầu ax + b = 0 (a ≠ 0) được giải như sau:

ax + b = 0 ⇔ ax = − b ⇔ x = − b/a.

Phương trình hàng đầu một ẩn luôn luôn sở hữu một nghiệm có một không hai x = − b/a.

4. Ví dụ. Giải những phương trình bậc nhất

Ví dụ 1: Giải phương trình hàng đầu (dạng đơn giản)

a) 2x − 1 = 0

⇔ 2x = 1   <<< Ta fake vế – 1 kể từ ngược thanh lịch nên và thay đổi lốt trở nên 1

⇔ x = 1/2   <<< Ta phân chia cả nhị vế mang đến 2 

Vậy phương trình sở hữu nghiệm là x = một nửa.

Hoặc Kết luận: Tập nghiệm của phương trình S = {1/2}.

b) – 4x + 4 = 0

⇔ – 4x = – 4   <<< Ta fake vế 4 kể từ ngược thanh lịch nên và thay đổi lốt trở nên – 4

⇔ x = (-4)/(-4) = 1  <<< Ta phân chia cả nhị vế mang đến -4 


Các dạng bài xích tập luyện giải phương trình bậc nhất

Dạng 1: Nhận dạng phương trình hàng đầu.

Phương pháp giải: 

Dựa vô khái niệm phương trình hàng đầu nhằm so sánh với những phương trình đang được mang đến.

Phương trình dạng ax + b = 0 với a và b là nhị số đang được mang đến và a ≠ 0 được gọi là phương trình hàng đầu một ẩn

Bài 1: (B7/10/SGK Toán 8 tập luyện 2)

Hãy đã cho thấy những phương trình hàng đầu trong những phương trình sau:

a) 1 + x = 0  

Phương trình này nằm trong dạng ax + b = 0 nên là phương trình hàng đầu một ẩn với a = 1.

b) x + x² = 0

Phương trình này còn có ẩn x nón 2 nên ko là phương trình hàng đầu.

c) 1 – 2t = 0 

Phương trình này còn có ẩn là t và sở hữu dạng at + b = 0 với a = -2 và b = 1, nên đó là phương trình hàng đầu.

d) 3y = 0 

Phương trình này còn có ẩn là hắn hàng đầu và sở hữu dạng ay + b = 0 với a = 3 và b = 0, nên đó là phương trình hàng đầu.

e) 0x − 3 = 0 

Phương trình bên trên sở hữu dạng ax + b = 0 tuy nhiên a = 0 nên phía trên ko nên phương trình hàng đầu.


Dạng 2: Giải phương trình hàng đầu, phương trình fake được về dạng ax + b = 0

Phương pháp giải: 

Ta vận dụng những quy tắc fake vế và nhân (chia) cả nhị vế với một vài để lấy phương trình về dạng phương trình hàng đầu ax + b = 0 hoặc ax = – b nhằm giải.

Bài 2: (B8/10/SGK Toán 8 tập luyện 2)

Giải những phương trình hàng đầu sau:

a) 4x − trăng tròn = 0 

⇔ 4x = 20

⇔ x = 20/4 = 5.

Vậy phương trình đang được mang đến sở hữu nghiệm là x = 5.

b) 2x + x + 12 = 0

⇔ (2x + x) + 12 = 0   <<< Ta CỘNG toàn bộ những đơn thức sở hữu chứa chấp x 

⇔ 3x + 12 = 0

⇔ 3x = – 12

⇔ x = -12/3 = – 4

Vậy phương trình đang được mang đến sở hữu nghiệm là x = – 4.

c) x − 5 = 3 − x

⇔ x + x = 3 + 5  <<< Chuyển vế thay đổi lốt, fake không còn những đơn thức chứa chấp x thanh lịch ngược và số thanh lịch vế phải

⇔ 2x = 8  <<< Đưa về phương trình hàng đầu dạng ax = -b

⇔ x = 8/2 = 4

Vậy phương trình đang được mang đến sở hữu nghiệm là x = 4.

d) 7 − 3x = 9  − x

⇔ − 3x + x = 9 − 7  <<< Chuyển vế thay đổi lốt, fake không còn những đơn thức chứa chấp x thanh lịch ngược và số thanh lịch vế phải

⇔ − 2x       = 2

⇔     x     =  2/(-2) = – 1

Vậy phương trình đang được mang đến sở hữu nghiệm là x = -1.


Bài 3: Giải những phương trình hàng đầu sau:

a) (3x + 5) − (x − 5) − 8 = 0

⇔ 3x + 5 − x + 5 − 8 = 0 <<< Phá ngoặc đằng trước sở hữu lốt trừ nên đối dấu 

⇔ 3x − x  + 2 = 0  ⇔ 2x + 2 = 0  <<< Đưa về phương trình hàng đầu dạng ax + b = 0

⇔ 2x = – 2

⇔ x  = – 1.

Vậy phương trình đang được mang đến sở hữu nghiệm là x = -1.

b) (3 − 5x) + (6x − 10) − 9 = 0

Xem thêm: Ai thuộc tuổi này trồng hoa giấy như cá Chép hóa Rồng: Kinh doanh đắc tài, chẳng thiếu tiền xài

⇔ 3 − 5x + 6x − 10 − 9 = 0

⇔ x − 16 = 0

⇔ x = 16.

Vậy phương trình đang được mang đến sở hữu nghiệm là x = 16.


Bài 4. Giải những phương trình sau:

⇔ 2x − 3(2x + 1) = x − 6x  <<< Ta quy đồng hình mẫu số cả nhị vế (MSC = 6)

⇔ 2x − 6x − 3 = x − 6x

⇔ – 4x − 3 = – 5x

⇔ – 4x + 5x = 3  <<< Chuyển vế thay đổi dấu

⇔ x  = 3

Vậy x = 3 là nghiệm của phương trình đang được mang đến.

⇔ 4(2 + x) − 10x = 5(1 − 2x) + 5 <<< Quy đồng hình mẫu số cả hai vế

⇔ 8 + 4x − 10x = 5 − 10x + 5

⇔ 4x − 10x + 10x  = 10 − 8  <<< Chuyển vế thay đổi dấu

⇔ 4x   =   2

⇔ x     =  2/4 = một nửa.

Vậy x = một nửa là nghiệm của phương trình đang được mang đến.


Bài 5. Giải những phương trình sau:

a) 3 − 4x(25 − 2x) = 8x² + x − 300

Lúc đầu tớ nhìn phương trình có vẻ như như sở hữu ẩn x nón 2. Ta nhân đập ngoặc nhằm triển khai rút gọn gàng nhiều thức.

Ta sở hữu phương trình đang được mang đến tương tự với

3 − 100x + 8x²  =  8x² + x − 300

⇔ − 100x + 8x²  −  8x² − x = − 300 − 3

⇔ − 101x   = − 303

⇔ x = 3

Vậy x = 3 là nghiệm của phương trình đang được mang đến.

Ta triển khai quy đồng hình mẫu số cả nhị vế với hình mẫu số công cộng là trăng tròn.

Phương trình đang được mang đến tương tự với

8(1 − 3x) − 2(2 + 3x) = trăng tròn.7 − 15(2x + 1)

⇔ 8 − 24x − 4 − 6x = 140 − 30x − 15

⇔ − 24x − 6x + 30x  =  140 − 15 + 4 − 8

⇔ 0x   =  121

Phương trình này vô nghiệm.


Dạng 3. Giải và biện luận phương trình bậc nhất

Phương pháp giải: 

Nếu vô phương trình hàng đầu sở hữu chứa chấp chữ (gọi là tham ô số), thì tớ nên phân chia những tình huống độ quý hiếm thông số thực hiện mang đến thông số của ẩn không giống 0 hoặc vày 0 rồi mới nhất giải tiếp.

Bài 6. Giải phương trình ax + 1 = x − 1 với a là thông số.

Giải:

Ta chuyển đổi phương trình đang được mang đến về dạng:

ax − x = − 1 − 1

⇔ (a − 1)x = − 2

  • Nếu a = 1 thì a − 1 = 0 thì phương trình trở thành

0x = − 2, phương trình vô nghiệm.

  • Nếu a ≠ 1 thì a − 1 ≠ 0 thì phương trình sở hữu nghiệm

x = −2/(a − 1)


Bài 7. Giải phương trình a(ax + 1) = x(a + 2) + 2, với a là thông số.

Giải:

Ta chuyển đổi phương trình đang được mang đến về dạng:

a²x + a = ax + 2x + 2

⇔  a²x − ax − 2x = 2 − a

⇔ (a² − a − 2)x = 2 − a

⇔ (a + 1)(a − 2)x = 2 − a.

  • Nếu a = -1 thì phương trình sở hữu dạng 0x = 3, phương trình vô nghiệm.
  • Nếu a = 2 thì phương trình sở hữu dạng 0x = 0, phương trình nghiệm trúng với từng độ quý hiếm x.

  • Nếu a ≠ -1 và a ≠ 2 thì phương trình sở hữu nghiệm là

x = – 1/(a+1)


Bài 8. Tìm độ quý hiếm của m nhằm phương trình 

5(m + 3x)(x + 1) − 4(1 + 2x) = 80 sở hữu nghiệm x = 2.

Giải:

Phương trình sở hữu nghiệm x = 2 tức là độ quý hiếm x = 2 vừa lòng phương trình nên thay cho độ quý hiếm x = 2 vô phương trình, tớ có:

5(m + 3 . 2 )(2 + 1) − 4(1 + 2 . 2) = 80 

⇔ 15(m + 6) − trăng tròn = 80

⇔ 15m = 10

Lúc này tớ coi m là ẩn và giải phương trình hàng đầu chiếm được nghiệm m = 10/15 = 2/3.

Vậy với m = 2/3 thì phương trình nhận x = 2 là nghiệm.

Xem thêm: Các nội dung bài viết Toán 8

Tham khảo những kỹ năng và kiến thức Toán 8 bên trên đây

Ths. Toán học

Nguyễn Thùy Dung

Xem thêm: Bác sĩ Nhật chia sẻ danh sách 7 thói quen chống đột quỵ, làm được sẽ có tuổi thọ rất cao