Hiệu điện thế là gì? Công thức tính hiệu điện thế? Vai trò của hiệu điện thế là gì?

Hiệu năng lượng điện thế và công thức tính

Hiệu năng lượng điện thế (ký hiệu là U, đơn vị chức năng là Vôn) biểu thị cho tới kỹ năng tiến hành công dịch chuyển một phân tử năng lượng điện nhập ngôi trường tĩnh năng lượng điện kể từ điểm đó tới điểm cơ. Nó là 1 trong những đại lượng vô phía và là 1 trong những độ quý hiếm xác lập (không tùy theo việc lựa lựa chọn gốc thế năng).

Bạn đang xem: Hiệu điện thế là gì? Công thức tính hiệu điện thế? Vai trò của hiệu điện thế là gì?

Hiệu năng lượng điện thế luôn luôn dẫn đến một năng lượng điện ngôi trường với véc tơ kể từ điểm với năng lượng điện thế gánh vác điểm với năng lượng điện thế thấp. Tại vô vô cùng, hiệu năng lượng điện thế được quy ước vị 0. Để đo hiệu năng lượng điện thế người tao hay được sử dụng Vôn tiếp.

Hiệu năng lượng điện thế và được nói đến ngay lập tức kể từ bậc hạ tầng với công thức: U = I x R, nhập cơ I là độ mạnh loại năng lượng điện (A), R là năng lượng điện trở của vật dẫn năng lượng điện (Ω), và U là hiệu năng lượng điện thế (V).

Công thức tính hiệu năng lượng điện thế

Lên cho tới bậc phổ trải qua những phân tách dò xét hiểu về thực chất như phía trên tao rất có thể thấy rằng:

U12 = V1 – V2

trong cơ A1, A2 theo thứ tự là kỹ năng tiến hành công để mang năng lượng điện từ vựng trí (1), địa điểm (2) đi ra vô vô cùng. Như vậy, hiệu năng lượng điện thế thân mật nhì điểm (1) và (2) nhập năng lượng điện ngôi trường đặc thù cho tới kỹ năng sinh công của lực năng lượng điện nhập sự dịch chuyển của năng lượng điện từ vựng trí 1 cho tới địa điểm 2.

Ví dụ minh họa

Ví dụ tại đây tiếp tục khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về định nghĩa hiệu năng lượng điện thế:

Nếu nhập mạch năng lượng điện với nhì điểm A và B với năng lượng điện thế theo thứ tự là 10V và 5V, thì hiệu năng lượng điện thế thân mật nhì điểm đó tiếp tục là:

hiệu năng lượng điện thế là gì công thức tính hiệu năng lượng điện thế tầm quan trọng của hiệu

ε = VB – VA = 5V – 10V = -5V

Do cơ, hiệu năng lượng điện thế thân mật nhì điểm A và B bên trên mạch năng lượng điện là -5V.

Vai trò của hiệu năng lượng điện thế

Hiệu năng lượng điện thế là 1 trong những định nghĩa cần thiết trong những công việc tế bào miêu tả đặc thù của một mối cung cấp năng lượng điện và với tầm quan trọng cần thiết trong không ít phần mềm năng lượng điện không giống nhau. Ví dụ, nhập mạch năng lượng điện, hiệu năng lượng điện thế canh ty kiểm soát và điều chỉnh cường độ năng lượng điện áp và loại năng lượng điện nhằm đáp ứng những vũ trang hoạt động và sinh hoạt đúng chuẩn và an toàn và tin cậy.

Ngoài đi ra, hiệu năng lượng điện thế cũng khá được dùng nhằm đo lường sự khác lạ năng lượng điện thế thân mật nhì điểm nhập một mạch năng lượng điện, canh ty người tiêu dùng nắm rõ rộng lớn về đặc thù của mối cung cấp năng lượng điện và những vũ trang năng lượng điện tử.

Xác tấp tểnh công thức và đơn vị chức năng tính nhập năng lượng điện ngôi trường đều

Để đo lường nhập năng lượng điện ngôi trường đều, tao dùng công thức:

A12= q. E. d12

Xem thêm: '3 không trồng trước mộ, 4 không để trên giường', đó là gì mà Tổ Tiên đại kỵ?

U12= d12. E

Trong đó:

  • A12 là công của lực năng lượng điện nhằm dịch chuyển năng lượng điện từ vựng trí điểm (1) cho tới địa điểm điểm (2), đơn vị chức năng là joule (J)
  • U12 là hiệu năng lượng điện thế thân mật 2 điểm (1) và (2), đơn vị chức năng là volt (V)
  • q là năng lượng điện, đơn vị chức năng là coulomb (C)
  • E là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường, đơn vị chức năng là volt bên trên mét (V/m)
  • d12 là đàng chiếu của 2 điểm bên trên địa điểm q và 2 bên trên phương của đàng mức độ (m)

Bài luyện vận dụng

Một năng lượng điện e dịch chuyển một quãng 0,6 centimet kể từ điểm M tới điểm N dọc từ một đàng mức độ năng lượng điện của một năng lượng điện ngôi trường đều thì lực năng lượng điện sinh công 9,6.10-18 J.

Tính độ mạnh năng lượng điện trường

Độ lâu năm đoạn MN là 0,6 centimet = 0,006 m. Theo khái niệm, công của lực năng lượng điện A12 vị lực năng lượng điện sinh đi ra nhân với lối đi của năng lượng điện tích:

A12 = e * U12 = 9,6 . 10-18 J

Từ cơ suy đi ra độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E:

E = A12 / (q * d12) = 104 V/m

Tính công nhưng mà lực năng lượng điện sinh đi ra Khi e dịch chuyển tiếp 0,4 centimet kể từ điểm N tới điểm P

tính công nhưng mà lực năng lượng điện sinh đi ra Khi e dịch chuyển tiếp 04 centimet kể từ điểm n

Độ lâu năm đoạn NP là 0,4 centimet = 0,004 m. Vì năng lượng điện ngôi trường đều, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường ko thay đổi. Ta có:

Ap = e * U12 = E * q * dp = 1,602 . 10-19 J

Tính hiệu năng lượng điện thế UNP

Hiệu năng lượng điện thế UNP vị phỏng lâu năm đoạn NP nhân với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E:

UNP = U(NP) = E * d(NP) = 41,6 mV

Kết luận

Thông qua loa nội dung bài viết này, tất cả chúng ta vẫn tóm được kỹ năng cơ bạn dạng về hiệu năng lượng điện thế, công thức tính và ví dụ cần thiết. Hy vọng rằng những kỹ năng này sẽ hỗ trợ những em xử lý những bài bác luyện về hiệu năng lượng điện thế, độ mạnh loại năng lượng điện, năng lượng điện ngôi trường dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Nguồn tham lam khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%C4%91i%E1%BB%87n_th%E1%BA%BF

Xem thêm: Đến ở nhà con cái, cụ ông 67 tuổi ngậm ngùi: 'Giờ tôi mới hiểu về già chỉ cần 1 thứ này"