H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

&nbspAxit axetic băng là gì

Bạn đang xem: H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

&nbspAxit axetic băng là axit axetic ko trộn loãng. Do axit axetic băng đậm quánh nên tính làm mòn của chính nó đặc biệt cao

&nbspZncl2 nhập acid acetic băng

&nbspZnCl2 + 2CH3COOH → Zn(CH3CO2)2 + 2HCl

&nbspBài 1: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) thuộc tính được với dung dịch

&nbspĐáp án:

&nbspNaOH

&nbspBài 2: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản xạ không còn với hỗn hợp HCl. Sau phản xạ, lượng muố nhận được là:

&nbspĐáp án:

&nbspPhản ứng: H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH.

&nbspnH2NCH2COOH = 0,1 mol ⇒ mmuối = 0,1 × (75 + 36,5) = 11,15 gam.

&nbspBài 3: axit amino axetic ko thuộc tính với chất

&nbspĐáp án:

&nbspNaCl

&nbspBài 4: Ancol etylic rời khỏi axit axetic

&nbspĐáp án:

&nbspC2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

&nbspBài 5: phản xạ este hóa thân ái ancol etylic và axit axetic, (axit axetic + ancol etylic)

&nbspĐáp án:

&nbspPhản ứng este hóa thân ái ancol etylic (C2H5OH) và axit axetic (CH3COOH) tạo nên trở thành thành phầm mang tên gọi là etyl axetat (CH3COOC2H5)

&nbspCH3COOH + C2H5Oh -> CH3COOC2H6 + H2O

&nbspBài 6: Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thông thường là:

&nbspĐáp án:

&nbspCác hóa học thuộc tính được với Cu(OH)2 ở trên đây hoặc là phải với gốc COOH là axit, hoặc là phải với tối thiểu 2 group OH ở cả 2 cacbon ngay lập tức kề trở lên trên, bởi vậy những hóa học thỏa mãn nhu cầu bao gồm axit axetic, glixerol, glucozơ.

&nbspBài 7: Đun 12 gam axit axetic với cùng 1 lượng dư ancol etylic (có H2SO4 quánh xúc tác). Đến khi phản xạ kết giục nhận được 11 gam este. Hiệu suất phản xạ este hóa là

&nbspĐáp án:

&nbsp62.5%

&nbspBài 8: Đun rét 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), nhận được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản xạ este hóa là

&nbspĐáp án:

&nbsp75%

&nbspBài 9: Cho 45 gam axit axetic phản xạ với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun rét, nhận được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản xạ este hoá là

&nbspĐáp án:

&nbspPhương trình hóa học:

&nbspCH3COOH + C2H5OH  ⇄ CH3COOC2H5 + H2O

&nbspTa có: n axit = 45/60 = 0,75 mol ; n ancol = 69/46 = 1,5 mol ; n este = 41,25/88 = 0,46875 mol

&nbsp⟹ Hiệu suất tính bám theo axit CH3COOH.

&nbspTheo phương trình: n axit phản xạ = n este = 0,46875mol

&nbspH=0,46875 / 0,75 * 100 = 62,5%

&nbspBài 10: Mối contact thân ái etilen rượu etylic và axit axetic

&nbspĐáp án:

&nbsp

&nbspBài 11: axit axetic ko phản xạ với hóa học nào là sau đây

Xem thêm: Nhân viên tiết lộ 7 thứ không nên mua trong siêu thị, giảm giá 70% cũng không nên mua

&nbspĐáp án:

&nbspAxit axetic (CH3COOH) ko phản xạ với sắt kẽm kim loại đồng (Cu)

&nbspBài 12: axit axetic rời khỏi etyl axetat

&nbspĐáp án:

&nbspCH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

&nbspBài 13: Hoàn trở thành chuỗi phương trình sau: Tinh bột —> glucozo —> rượu etylic —> axit axetic —-> etyl axetic

&nbspĐáp án:

&nbsp(-C6H10O5-)n + nH2O => (H2SO4đ,to) nC6H12O6

&nbspC6H12O6 => (men rượu,to) 2CO2 + C2H5OH

&nbspC2H5OH + O2 => (men giấm) CH3COOH + H2O

&nbspCH3COOH + C2H5OH => (H2SO4đ,to) <pứ nhì chiều> CH3COOC2H5 + H2O

&nbspBài 14: nhận ra rượu etylic axit axetic và etyl axetat

&nbspĐáp án:

&nbsp– Trích trở thành kiểu mẫu demo nhỏ, tấn công số

&nbsp– Cho giấy tờ quì tím nhập 3 kiểu mẫu thử

&nbsp+ Mẫu demo thực hiện quì tím hóa đỏ tía -> Axit Axetic. Nhận rời khỏi được axit axetic

&nbsp+ Mẫu demo thực hiện quì tím hóa xanh xao -> NaOH . Nhận rời khỏi được NaOH

&nbsp+ Không thay đổi color quì tím -> rượu etylic và elyl axetat

&nbsp– Cho Na nhập nhì kiểu mẫu demo còn lại

&nbsp+ Mẫu demo thấy xuất hiện tại lớp bọt do khí tạo ra -> rượu etylic. Nhận rời khỏi được rượu etylic

&nbspC2H5OH + Na —-> C2H5ONa + 1/2H2

&nbsp+ Không với hiện tượng lạ gì là etyl axetat

&nbspBài 15: Đun 12,00 gam axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc thực hiện xúc tác). Đến khi phản xạ tạm dừng nhận được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản xạ este hoá là

&nbspĐáp án:

&nbspn CH3COOH = 15/60 = 0.2

&nbspn C2H5OH = 0.3 => n este = n axit

&nbspm CH3COOC2H5 = 0.2 * 88 = 17.6 gam

&nbspH = 11/17.6 * 100 = 62.5%

&nbspBài 16: Hỗn hợp ý X bao gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X thuộc tính với vừa vặn đầy đủ hỗn hợp 30 ml NaOH 1M. Giá trị của m là :

&nbspĐáp án:

&nbspX bao gồm CH3COOH và HCOOCH3 với M = 60

&nbspTQ : RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

&nbspMol 0,03 <- 0,03

&nbsp=> mX = 1,8g

&nbspBài 17: metyl fomat với sức nóng chừng sôi thấp rộng lớn axit axetic

&nbspĐáp án:

&nbspĐúng

&nbsp 

&nbsp 

&nbsp 

&nbspTag: g 12g 24g vày 45g 69g fomic andehit 1ml 6g quan lại kể từ quý phái etanol 8 dun voi 

Xem thêm: Giải đấu Vô địch Đấu trường Yoga Asana và Flow Yoga Quốc tế Bangkok 2023: Sân chơi ngày càng chuyên nghiệp!