Đường phân giác là gì? Tính chất và công thức tính đường phân giác?

Tìm hiểu về lối phân giác vô tam giác

Định nghĩa lối phân giác vô tam giác

Đường phân giác là của một góc phân tách góc cơ trở thành nhị góc có tính rộng lớn đều bằng nhau. Mọi điểm bên trên một lối phân giác cơ hội đều nhị cạnh của góc cơ và ngược lại.

Bạn đang xem: Đường phân giác là gì? Tính chất và công thức tính đường phân giác?

Đường phân giác vô tam giác là đường thẳng liền mạch phân tách một góc của tam giác cơ trở thành nhị góc đều bằng nhau. Bất kỳ góc nào thì cũng chỉ mất có một không hai một lối phân giác. Trong một tam giác đem 3 lối phân giác và bọn chúng đồng quy cùng nhau bên trên một điểm. Điểm này cơ hội đều tía cạnh của tam giác cơ và được gọi là tâm lối tròn trặn nội tiếp tam giác.

Trường thích hợp đặc biệt quan trọng rộng lớn hoàn toàn có thể xẩy ra là lối phân giác vô tam giác cân nặng. Trong tam giác cân nặng, lối phân giác hạ kể từ đỉnh cân nặng xuống cạnh lòng vừa phải là lối trung tuyến, lối trung trực, lối cao của tam giác cơ. Tia phân giác của góc là tia ở ở vị trí chính giữa nhị tia và.

Ví dụ

Trên hình tam giác đem 3 lối phân giác được hạ kể từ 3 đỉnh A, B, C: AH, CP, BK và bọn chúng gửi gắm nhau bên trên O.

Định lý lối phân giác vô tam giác

Định lý lối phân giác vô tam giác: Trong một tam giác, lối phân giác của một góc phân tách cạnh đối lập trở thành nhị đoạn tỉ trọng với nhị cạnh kề của nhị đoạn ấy.

Ví dụ

Cho △ABC đem AD là tia phân giác của góc A; D nằm trong BC. Ta đem tỉ trọng AB/AC=DB/DC (tính hóa học lối phân giác vô tam giác).

Cho tam giác ABC đem AD, AE thứu tự là lối phân giác góc vô và góc ngoài bên trên đỉnh A. Khi cơ tao đem DB/DC=AB/AC và EB/EC=AB/AC.

Những xem xét về lối phân giác vô tam giác

Định lí về lối phân giác vô tam giác vẫn chính với lối phân giác góc ngoài của tam giác.

Đường phân giác

Tính hóa học và công thức tính lối phân giác vô tam giác

Định nghĩa và đặc điểm chung

Đường phân giác vô tam giác là đoạn trực tiếp liên kết đỉnh của tam giác với điểm bên trên cạnh đối lập. Ba lối phân giác vô tam giác đồng quy bên trên một điểm gọi là trung tâm lối phân giác.

Tính hóa học cộng đồng của lối phân giác vô tam giác bao gồm:

  • Đường phân giác vô tam giác phân tách cạnh đối lập trở thành nhị đoạn đem tỉ số đều bằng nhau với nhị cạnh sót lại.
  • Đường phân giác vô tam giác phân tách góc cơ trở thành nhị góc đem diện tích S đều bằng nhau.
  • Điểm bên trên lối phân giác cơ hội nhị đỉnh của tam giác một khoảng chừng đều bằng nhau.

Tính hóa học của lối phân giác vô tam giác cân

Tam giác cân nặng đem lối phân giác kể từ đỉnh bởi lối trung trực của cạnh đáy

Trong tam giác cân nặng, lối phân giác kể từ đỉnh hạn chế cạnh lòng bên trên một điểm phía trên lối trung trực của cạnh lòng và bên cạnh đó là lối trung tuyến, lối cao.

Tam giác cân nặng đem lối phân giác kể từ đỉnh bởi lối trung trực của cạnh đáy

Trong tam giác đều, lối phân giác kể từ đỉnh xuống cạnh lòng bởi lối trung trực của cạnh lòng và bên cạnh đó là lối cao.

Công thức tính phỏng nhiều năm lối phân giác vô tam giác

Công thức tính phỏng nhiều năm lối phân giác vô tam giác tùy thuộc vào loại tam giác:

  • Đường phân giác vô tam giác thường: sít dụng công thức sau: $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow BD = \frac{AB \times BC}{AB + AC},\ DC = \frac{AC \times BC}{AB + AC}$
  • Đường phân giác vô tam giác đều: Sử dụng toan lý Heron nhằm tính phỏng nhiều năm của lối phân giác vô tam giác đều.

Bài tập

Câu 1:

Trong tam giác ABC, AB = 20/7 centimet và AC = 15/7 centimet. Tìm phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp phân tách song góc B và phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp phân tách song góc C.

Giải pháp:

Chúng tao hoàn toàn có thể dùng toan lý phân giác góc nhằm lần phỏng nhiều năm những đoạn trực tiếp. Gọi BD là đoạn trực tiếp phân tách song góc B và DC là đoạn trực tiếp phân tách song góc C. Khi đó:

BD/DC = AB/AC

BD/(BD + DC) = AB/(AB + AC)

Thay những độ quý hiếm đang được mang đến, tất cả chúng ta có:

BD/(BD + DC) = 3/4

BD = 15/7 centimet, DC = 20/7 cm

Vậy, phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp phân tách song góc B là 15/7 centimet và phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp phân tách song góc C là 20/7 centimet.

Xem thêm: Ăn rau đừng chỉ biết rau muống, rau cải: Chuyên gia chia sẻ 1 loại ví như "Nhân sâm mùa đông", nhiều người quên

Câu 2:

Trong tam giác ABC, AB = 8 centimet, BC = 10 centimet và AC = 6 centimet. Tìm phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp phân tách song góc B và phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp phân tách song góc C.

Giải pháp:

Sử dụng toan lý phân giác góc, tao có:

BD/DC = AB/AC

BD/(BD + DC) = 8/16

BD = 8/3 centimet, DC = 10/3 cm

Vậy, phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp phân tách song góc B là 8/3 centimet.

Câu 3:

Cho tam giác ABC đem AB = 5cm, AC = 6cm, BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC hạn chế BC bên trên E. Tính những đoạn EB, EC.

Vì AE là lối phân giác của tam giác ABC nên tao có:

EB/EC = AB/AC = 5/6. Do cơ theo dõi đặc điểm của mặt hàng tỉ số đều bằng nhau, tao có:

EB/5 = EC/6 = (EB + EC)/(5 + 6) = 7/11. Vậy tao có: EB/5 = 7/11. => EB = 5.(7/11) = 35/11 (cm).

Ta có: EC/6 = 7/11. => EC = 6.(7/11) = 42/11 (cm).

Cho tam giác ABC với lối trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB hạn chế cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC hạn chế cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC.

Ta đem MD là lối trung tuyến của tam giác ABC nên MD = một nửa BC. Theo toan lý lối phân giác vô tam giác, tao có:

AD/DB = AM/BM và AE/EC = AM/MC.

Vì M là trung điểm của BC nên tao đem AM = một nửa BC.

Vì AD = BD nên tao đem AM/BM = 1.

Vì AE = EC nên tao đem AM/MC = 1.

Vậy tao đem DE // BC bởi nhị tỉ số AD/DB và AE/EC đều bằng nhau.

Tham khảo

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_ph%C3%A2n_gi%C3%A1c

Xem thêm: 2 đặc điểm của người giỏi ''lật thân'', dù cuộc sống nghèo túng đến mấy cũng sớm một bước lên tiên