Công thức tính diện tích hình thoi và Cách tính diện tích hình thoi đơn giản

Ngoài công thức tính diện tích S hình vuông vắn, hình chữ nhật,..thì công thực tính diện tích S hình thoi cũng là 1 trong nội dung rất rất cần thiết vô toán học tập. Diện tích hình thoi là gì? Trong nội dung nội dung bài viết sau đay Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục trả lời một cơ hội vừa đủ về yếu tố này.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình thoi và Cách tính diện tích hình thoi đơn giản

Hình thoi là gì?

Hình thoi là tứ giác với 4 cạnh mặt mũi đều bằng nhau, hình thoi cũng chính là hình bình hành với 2 cặp cạnh kề đều bằng nhau hoặc hình bình hành với 2 đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Tính hóa học của hình thoi:

Hình thoi là 1 trong hình học tập với những đặc điểm sau:

– Các cạnh đối lập vì chưng nhau: Như vậy Có nghĩa là nhì cạnh chéo cánh của hình thoi nằm trong có tính nhiều năm, và nhì cạnh mặt mũi cũng có thể có chừng nhiều năm đều bằng nhau.

– Hai đàng chéo cánh của hình thoi phó nhau vuông góc bên trên trung điểm của bọn chúng.

– Hai góc đối lập của hình thoi vì chưng nhau: Tức là nhì góc kề của hình thoi có tính rộng lớn đều bằng nhau.

– Tổng chừng nhiều năm những cạnh của hình thoi vì chưng tổng chừng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh của chính nó.

– Diện tích hình thoi vì chưng 1/2 tích đàng chéo cánh.

– Hình thoi là 1 trong loại tứ giác lồi, tức là những góc của chính nó đều ở trong vòng kể từ 0 chừng cho tới 180 chừng.

– Hai đàng chéo cánh của hình thoi phân tách nhỏ hình thoi trở thành 4 tam giác đều sở hữu cạnh đều bằng nhau.

– Hình thoi hoàn toàn có thể xác lập vì chưng chừng nhiều năm nhì cạnh ngay lập tức kề hoặc chừng nhiều năm một cạnh và góc thân mật nhì cạnh cơ.

– Hình thoi với đàng đường kính trắng tầm đều bằng nhau, tức thị đàng tầm liên kết trung điểm của nhì cạnh ngay lập tức kề đều bằng nhau.

Những đặc điểm này giúp chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý những vấn đề tương quan cho tới hình thoi vô đại số học tập và hình học tập.

Các tín hiệu nhận thấy hình thoi

Có một trong những tín hiệu chung nhận thấy một hình thoi, bao gồm:

– Các cạnh đối lập của hình thoi vì chưng nhau: Nếu những cạnh của một hình tư cạnh đều đều bằng nhau, hoàn toàn có thể là 1 trong hình vuông vắn hoặc một hình thoi. Tuy nhiên, nếu như nhì cạnh đối lập nằm trong đều bằng nhau, thì cơ là 1 trong hình thoi.

– Hai đàng chéo cánh của hình thoi hạn chế nhau vuông góc: Nếu đàng chéo cánh của một hình tư cạnh đều hạn chế nhau vuông góc, thì hoàn toàn có thể là 1 trong hình chữ nhật hoặc một hình thoi. Tuy nhiên, nếu như hai tuyến đường chéo cánh nằm trong chừng nhiều năm và hạn chế nhau vuông góc, thì cơ là 1 trong hình thoi.

– Hai góc đối lập của hình thoi vì chưng nhau: Nếu hình tư cạnh với nhì góc đối lập đều bằng nhau, thì cơ hoàn toàn có thể là 1 trong hình vuông vắn hoặc một hình thoi. Tuy nhiên, nếu như cả tư góc đều sở hữu kích thước đều bằng nhau, thì cơ là 1 trong hình thoi.

– Độ nhiều năm những cạnh của hình thoi ko thay đổi Lúc xoay: Nếu đặt điều một hình tư cạnh lên trên bề mặt phẳng lặng và xoay nó một góc ngẫu nhiên, nếu như những cạnh của hình bất biến chừng nhiều năm, thì cơ là 1 trong hình thoi.

– Hai đàng chéo cánh của hình thoi phân tách tạo hình tư tam giác đều: Nếu đàng chéo cánh của hình tư cạnh phân tách tạo hình tư tam giác với diện tích S đều bằng nhau, thì cơ là 1 trong hình thoi.

Những tín hiệu này hoàn toàn có thể chung tất cả chúng ta nhận thấy một hình thoi trong số vấn đề hình học tập.

Diện tích hình thoi là gì?

Diện tích của hình thoi là diện tích S được xem vì chưng nửa tích (1/2) chừng nhiều năm của hai tuyến đường chéo cánh, nhằm chứng tỏ một tứ giác hoặc một hình bình hành là hình thoi rất cần phải phụ thuộc vào những vết hiện tại nhận thấy hình thoi như vẫn nêu phía trên.

Công thức tính diện tích S hình thoi

Diện tích hình thoi chủ yếu vì chưng 1 nửa tích của 2 đàng chéo cánh. Vậy với 1 hình thoi ABCD tất cả chúng ta sẽ sở hữu công thức tính diện tích S hình thoi như sau:

Công thức tính diện tích S hình thoi là S = 1/2(d1xd2) hoặc S = h x a.

Trong đó:

– S: Là diện tích S hình thoi

– d1 và d2:  Lần lượt là đàng chéo cánh của hình thoi.

– h: Chiều cao của hình thoi.

Ví dụ: Có một tấm bìa hình thoi đo được hai tuyến đường chéo cánh hạn chế nhau với chiều nhiều năm thứu tự là 6cm và 8cm. Hỏi diện tích S của tấm bìa hình thoi cơ vì chưng bao nhiêu?

Áp dụng theo dõi phương pháp tính diện tích S hình thoi, tớ với d1=6cm và d2 = 8cm. Ta tiến hành công thức như sau:

S = 1/2(d1xd2) = một nửa (6×8) = một nửa x 48 = 24 cm2

Ví dụ về tính chất diện tích S hình thoi

Xem thêm: Người khôn ngoan có 5 việc càng nói không, càng ít tai họa: Xem bạn làm được mấy việc

Ví dụ 1: Bài toán: Tính diện tích S hình thoi biết chừng nhiều năm 2 đàng chéo cánh thứu tự là: AC = 50 centimet, BD = 80 centimet.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thoi vì chưng 1 nửa tích của 2 đàng chéo cánh AC và BD tất cả chúng ta có:

S = một nửa (ACxBD) = một nửa (50 x 80) = 2000 cm2

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là 2000 (cm2) = 0,2 m2.

Ví dụ 2: Cho hình thoi ABCD, với cạnh hình thoi = 4cm, góc A = 35 chừng. Tính diện tích S hình thoi ABCD.

Giải: kề dụng công thức, tớ với a = 4, góc = 35 chừng. Ta thay cho vô công thức như sau:

S = a2 x sinA = 42 x sin(35) = 9,176 (cm2)

Ví dụ 3: 

Cho hình thoi ABCD với cạnh AD = 4m, với góc DAB = 30 chừng. Tính diện tích S của hình thoi ABCD.

Giải:

Do ABCD là hình thoi nên những tam giác tạo nên trở thành là tam giác cân nặng, gọi I là trung điểm hai tuyến đường chéo cánh nên AI vuông góc với BD, góc IAB = 15 chừng.

Do cơ, AI = AB. cos IAB = 4. Cos 15 = 3,84m.

Xét tam giác vuông ABI, theo dõi toan lý Pytago, tớ có:

BI2= AB2- AI2= 1,25m

Nên BI = 1,1m

AC = 2. AI = 7,68m

BD = 2. BI = 2,2m

Dựa vô công thức tính diện tích S hình thoi, tớ với diện tích S của hình thoi ABCD = ½ . AC . BD = 8,45(m2)

Công thức tính chu vi hình thoi

Chu vi hình thoi được tính vì chưng tổng chừng nhiều năm những đàng xung quanh hình, cũng đó là đàng xung quanh toàn cỗ diện tích S.

Để tính chu vi hình thoi, tớ tính tổng chừng nhiều năm của 4 cạnh. Công thức ví dụ như sau:

P=a x 4

Trong đó:

P: Là chi vi hình thoi

a: Là chiều nhiều năm của cạnh hình thoi

Ví dụ: Cho một hình thoi ABCD có tính nhiều năm những cạnh đều bằng nhau và vì chưng 7 centimet. Hỏi chu vi của hình thoi này vì chưng bao nhiêu?

Theo công thức tính chu vi hình thoi được ra mắt phía trên, tớ với a = 7 centimet. Như vậy chu vi hình thoi ABCD sẽ tiến hành tính như sau:

P (ABCD) = a x 4 = 7 x 4 = 28 cm

Mong rằng qua chuyện nội dung nội dung bài viết bên trên phía trên của Cửa Hàng chúng tôi vẫn hỗ trợ cho tới quý người hâm mộ những vấn đề nên biết về định nghĩa hình thoi, công thức tính diện tích S hình thoi.

Xem thêm: Sinh vào giờ hợp tuổi, 4 con giáp đi đằng Đông gặp Thần Tài, đi đằng Tây gặp quý nhân, làm gì cũng giàu