CO2 + NaOH → NaHCO3 Phản ứng CO2 với NaOH và điều kiện tạo muối NaHCO3

Phương trình phản xạ CO2 + NaOH → NaHCO3 được dùng nhằm chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách phương trình phản xạ CO2 ứng dụng với hỗn hợp kiềm, thành phầm chiếm được tiếp tục tùy theo tỉ lệ thành phần số mol của CO2 và hỗn hợp kiềm.

Bạn đang xem: CO2 + NaOH → NaHCO3 Phản ứng CO2 với NaOH và điều kiện tạo muối NaHCO3

Để tạo ra muối hạt NaHCO3, số mol của NaOH và CO2 nên đều nhau. Khi T = 1 thì chỉ đưa đến muối hạt NaHCO3. Nếu T ở trong tầm 1 < T < 2, thì sẽ tạo nên rời khỏi cả muối hạt NaHCO3 và Na2CO3.

Để tạo ra muối hạt Na2CO3, T = 2. Trong tình huống này, phản xạ được xem là CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O.

Phản ứng chất hóa học thân thiện CO2 và NaOH

Phản ứng bên trên được màn biểu diễn bởi vì công thức hóa học: CO2 + NaOH → NaHCO3. Trong số đó, CO2 là khí carbonic, NaOH là hidroxit natri và NaHCO3 là bicarbonate natri.

Cơ chế phản ứng:

Trong phản xạ này, CO2 ứng dụng với NaOH nhập hỗn hợp nước muốn tạo rời khỏi muối hạt bicarbonate natri (NaHCO3). Phản ứng ra mắt trải qua quy trình trao thay đổi ion thân thiện CO2 và NaOH. Cụ thể, ion CO2 tiếp tục tương tác với ion OH- nhập hỗn hợp NaOH muốn tạo rời khỏi muối hạt NaHCO3 và nước (H2O).

co2 naoh → nahco3 phản xạ co2 với naoh và ĐK tạo ra muối hạt nahco3

Ứng dụng CO2 + NaOH → NaHCO3

Phản ứng bên trên có không ít phần mềm nhập cuộc sống, nhập bại một số trong những phần mềm thông dụng như thực hiện tăng cường độ kiềm của nước, hạn chế phỏng axit của hóa học lỏng, tạo ra bọt nhập tạo ra thức uống với gas, tạo ra dung dịch nổ, làm giảm nhiệt độ nhập tạo ra bia và nhiều phần mềm không giống. Dường như, phản xạ này cũng rất được dùng trong những cách thức xử lý nước thải nhằm hạn chế phỏng axit của nước.

Phương trình phản xạ chất hóa học CO2 + NaOH → NaHCO3

Trong đó:

  • CO2: Khí cacbonic
  • NaOH: Dung dịch hidroxit natri
  • NaHCO3: Muối hydrogencacbonat natri

Bài tập dượt áp dụng CO2 + NaOH → NaHCO3

Đề bài:

Cho 10 gam CO2 phản xạ trọn vẹn với cùng một lượng NaOH. Hãy tính lượng muối hạt bicarbonate natri (NaHCO3) tạo ra trở thành.

Theo phản xạ chất hóa học thân thiện CO2 và NaOH:

CO2 + NaOH → NaHCO3

Trong bại, 1 mol CO2 phản xạ với cùng 1 mol NaOH muốn tạo rời khỏi 1 mol NaHCO3.

Ta có:

  • Một mol khí CO2 với lượng là 44g.
  • Khối lượng của 10 gam CO2 bằng: 10/44 mol CO2.

Vì phản xạ là trọn vẹn nên số mol NaOH cần thiết nhằm phản xạ với 10/44 mol CO2 là 10/44 mol NaOH.

Do bại, lượng muối hạt bicarbonate natri (NaHCO3) tạo ra trở thành là:

Khối lượng NaHCO3 = (10/44) x 84 = 19,09 gam.

Kết luận:

Xem thêm: Từ ngày mai: 3 con giáp này ăn lộc Tổ Tiên trúng số đổi vận, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Sau Lúc phản xạ trọn vẹn thân thiện 10 gam CO2 với cùng một lượng NaOH, tớ chiếm được 19,09 gam muối hạt bicarbonate natri (NaHCO3).

Câu 1. Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít CO2 (đktc) nhập 500ml hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thì sinh rời khỏi m gam kết tủa. Tính độ quý hiếm của m.

Đầu tiên, tớ cần thiết tính số mol của NaOH và Ba(OH)2 nhập dung dịch:

n(NaOH) = V(NaOH) x M(NaOH) = 0,5 x 0,1 = 0,05 mol

n(Ba(OH)2) = V(Ba(OH)2) x M(Ba(OH)2) = 0,5 x 0,2 x 2 = 0,1 mol

Từ bại, tớ tính số mol CO2 đang được hấp thụ:

n(CO2) = V(CO2)/Vm = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Theo phương trình phản xạ CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O, số mol NaOH cần thiết muốn tạo rời khỏi 0,2 mol Na2CO3 là 0,1 mol.

Do số mol NaOH nhập hỗn hợp to hơn số mol quan trọng, nên phản xạ chỉ đưa đến muối hạt NaHCO3:

CO2 + NaOH → NaHCO3

Số mol NaOH sót lại sau phản xạ là:

n'(NaOH) = n(NaOH) – n(CO2) = 0,05 – 0,1 = -0,05 mol

Đây là độ quý hiếm âm, ko hợp thức, bởi vậy không tồn tại phản xạ với

Các thắc mắc tương quan cho tới phản ứng:

  1. Phương trình chất hóa học bên trên với từng nào sản phẩm? Đáp án: C. 2 thành phầm là NaHCO3 và H2O.
  2. Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít CO2 (đktc) nhập 200ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau phản xạ chiếm được muối hạt nào? Đáp án: B. NaHCO3.
  3. Phản ứng thân thiện nhì hóa học nào là sau đây ko tạo ra trở thành khí sulfur đioxit? Đáp án: B. Na2SO3 và Ca(OH)2.
  4. Để phân biệt hỗn hợp NaOH và hỗn hợp Ba(OH)2 tớ sử dụng thuốc test là: Đáp án: C. hỗn hợp H2SO4.

Nguồn: Sodium bicarbonate

Xem thêm: Bậc thầy Quỷ Cốc Tử nói, đàn ông càng keo kiệt 3 thứ này càng sống càng thịnh vượng, giàu có: Đó là gì?